MKPUBLIKACJE

Blog

Prace naukowe – Plan pracy

Prace naukowe – plan pracy to niejako wykaz poszczególnych treści, które powinny znaleźć się w przygotowywanej pracy licencjackiej czy magisterskiej. Chodzi o przedstawienie ogólnego układu pracy w podziale na kolejne rozdziały – ich zawartość można krótko omówić lub przedstawić w

Czytaj więcej »
Prace inżynierskie, MKPUBLIKACJE

Prace inżynierskie

Prace inżynierskie pisane są na koniec studiów inżynierskich I stopnia, bądź w połowie studiów magisterskich na uczelniach technicznych. Obrona pracy upoważnia dyplomanta do posługiwania się tytułem inżyniera. Najczęściej są to prace badawcze i projektowe, umożliwiające wyciągnięcie własnych wniosków przez przyszłego

Czytaj więcej »
Prace dyplomowe - MKPUBLIKACJE

Prace dyplomowe

Prace dyplomowe to pisemne prace, których napisanie i przedstawienie na egzaminie dyplomowym (np. egzamin licencjacki, magisterski) oraz wcześniejsze poddanie procedurze recenzji, jest konieczne do zdobycia przez ucznia, studenta, słuchacza lub doktoranta dyplomu ukończenia szkoły bądź uczelni, a zarazem tytułu zawodowego

Czytaj więcej »
Prace licencjackie

Prace licencjackie

Prace licencjackie przygotowywane są na koniec studiów licencjackich, mogą być teoretyczne lub badawcze. Obrona pracy licencjackiej daje dyplomantowi tytuł naukowy licencjata w danej dziedzinie. Pisanie pracy licencjackiej często odbywa się w stresujących dla studenta warunkach, bowiem pokrywa się z uczęszczaniem

Czytaj więcej »
Prace magisterskie

Prace magisterskie

Prace magisterskie przygotowywane są na koniec studiów II stopnia (dawniej uzupełniające studia magisterskie) lub po ukończeniu jednolitych studiów magisterskich. Po obronie pracy magisterskiej dyplomantowi zostaje nadany tytuł naukowy magistra w danej dziedzinie. Przygotowanie odpowiedniej pracy magisterskiej wymaga dużego zaangażowania ze

Czytaj więcej »
MKPUBLIKACJE

Kontakt

  • +48 664 600 900
  • mk@mkpublikacje.pl

Adres

MKPUBLIKACJE

ul. Powst. Styczniowych 2A/50
09-407 Płock

NIP: 888-136-85-88
REGON: 911319334

Projekt i Realizacja: WiDI ART Studio