Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych

Piszemy wzory na prace magisterskie, prace dyplomowe, prace licencjackie, prace inżynierskie,
prace zaliczeniowe, referaty, opracowania, analizy, publikacje

 

 

PRZYKŁADOWY TEMAT, Z ZAKRESU KTÓREGO MOŻEMY NAPISAĆ MATERIAŁ:
 


Wybrane problemy funkcjonowania firmy


Najważniejsze problemy funkcjonowania przedsiębiorstwa, to m.in.: struktura organizacyjna, strategia, otoczenie firmy, potencjał strategiczny, planowanie i kontrola sprzedaży, zarządzanie zasobami ludzkimi i wiele innych. W najszerszym znaczeniu organizowanie pojmuje się jako proces dostosowania struktury organizacji do jej celów, zasobów i otoczenia. Struktura organizacyjna określa stosowany przez nią podział pracy, pokazuje powiązania między różnymi funkcjami i czynnościami, wskazuje na stopień specjalizacji pracy, opisuje strukturę hierarchii i władzy w organizacji oraz przedstawia układ odpowiedzialności. Zapewnia trwałość i ciągłość, umożliwiającą organizacji przetrwanie. Przez kulturę na struktury przedsiębiorstw oddziałuje całokształt uwarunkowań instytucjonalnych, tzn. system ekonomiczny, polityczny, administracyjny. Ponadto wpływ na nie mogą wywierać wychowanie w rodzinie oraz system szkolnictwa. Instytucje te określają sposoby tworzenia relacji międzyludzkich, przenoszonych potem na stosunki pracy. Realizacja pierwszego etapu planowania strategii marketingowej zapewnia analiza otoczenia marketingowego, której celem jest przedstawienie położenia firmy jej otoczeniu marketingowym, a także analiza potencjału firmy. Skonfrontowanie tych dwóch analiz umożliwia sformułowanie odpowiedzi na pytanie, jak, w świetle szans tkwiących w otoczeniu, w najlepszy sposób wykorzystać takie zasoby, jak: środki finansowe, system organizacyjny przedsiębiorstwa, kwalifikacje kadry, urządzenia techniczne, doświadczenie przedsiębiorstwa, kontakty z odbiorcami itp. Motywowanie polega na oddziaływaniu przez rozmaite formy i środki na pracowników tak, aby ich zachowania były zgodne z wolą kierującego, aby zmierzały do zrealizowania postawionych przed nimi zadań. Motywowanie do pracy jest więc procesem. Proces motywacyjny ma charakter dwustronny. Zachodzi między kierującym a podwładnymi, gdzie interakcje są wzajemne. Motywowani mogą na zasadzie sprzężenia zwrotnego wpływać na decyzje motywującego.

... to tylko krótki opis tematu


Jeżeli zainteresował Państwa ten lub inny temat - możemy przygotować
indywidualną propozycję planu (konspektu) wyłącznie dla Państwa
 

Dla Państwa wygody jesteśmy dostępni 7 dni w tygodniu.
Jeśli macie Państwo jakieś pytania lub wątpliwości, prosimy o kontakt z nami w sposób najbardziej dla Państwa odpowiedni.

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROPOZYCJĄ INNYCH TEMATÓW KLIKNIJ PONIŻEJ

MKPUBLIKACJE - Strona główna                                                                           
 Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych                                                                             MKPUBLIKACJE - Kontakt
STRONA GŁÓWNA                                              PRZYKŁADOWE TEMATY                                                            FORMULARZ KONTAKTOWY


https://www.mkpublikacje.pl                                    mk@mkpublikacje.pl                                                Tel.: +48 664 600 900