Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych

Piszemy wzory na prace magisterskie, prace dyplomowe, prace licencjackie, prace inżynierskie,
prace zaliczeniowe, referaty, opracowania, analizy, publikacje

 

 

PRZYKŁADOWY TEMAT, Z ZAKRESU KTÓREGO MOŻEMY NAPISAĆ MATERIAŁ:
 


Zarządzanie należnościami


Należności stanowią jeden z trzech czynników kształtujących cykl kapitału obrotowego. Ich poziom jest w największym stopniu zależny od decyzji kierownictwa przedsiębiorstwa z składników cyklu kapitału obrotowego. W ramach gospodarki rynkowej produkty wytwarzane przez przedsiębiorstwa sprzedawane są zazwyczaj na warunkach kredytowych. Należności firmy stanowią głównie rezultat sprzedaży produktów i towarów, jeżeli zapłata dokonywana jest przez odbiorcę w okresie późniejszym, niż data odbioru świadczenia i dostarczenia rachunku klientowi. Należności są saldem należnym od klienta.
Należności (wierzytelności) są uprawnieniem osoby fizycznej lub prawnej (wierzyciela) do otrzymania w danym terminie określonego świadczenia pieniężnego od innej osoby fizycznej lub prawnej (dłużnika).
W rachunkowości należności stanowią wyłącznie kategorię pieniężną. Pojęcie to oznacza aktywa jednostki gospodarczej (środki gospodarcze) zaangażowane w rozliczenia z odbiorcami. W warunkach gospodarki rynkowej kształtowanie wielkości i struktury tego elementu aktywów należy do bardzo ważnych problemów decyzyjnych o ogólnej strategii finansowej przedsiębiorstwa.
Zasadniczym czynnikiem określającym kondycję ekonomiczną każdego przedsiębiorstwa jest wielkość przychodów ze sprzedaży wyrobów lub usług produkowanych przez przedsiębiorstwo.
 

... to tylko krótki opis tematu


Jeżeli zainteresował Państwa ten lub inny temat - możemy przygotować
indywidualną propozycję planu (konspektu) wyłącznie dla Państwa
 

Dla Państwa wygody jesteśmy dostępni 7 dni w tygodniu.
Jeśli macie Państwo jakieś pytania lub wątpliwości, prosimy o kontakt z nami w sposób najbardziej dla Państwa odpowiedni.

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROPOZYCJĄ INNYCH TEMATÓW KLIKNIJ PONIŻEJ

MKPUBLIKACJE - Strona główna                                                                           
 Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych                                                                             MKPUBLIKACJE - Kontakt
STRONA GŁÓWNA                                              PRZYKŁADOWE TEMATY                                                            FORMULARZ KONTAKTOWY


https://www.mkpublikacje.pl                                    mk@mkpublikacje.pl                                                Tel.: +48 664 600 900