Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych

Piszemy wzory na prace magisterskie, prace dyplomowe, prace licencjackie, prace inżynierskie,
prace zaliczeniowe, referaty, opracowania, analizy, publikacje

 

 

PRZYKŁADOWY TEMAT, Z ZAKRESU KTÓREGO MOŻEMY NAPISAĆ MATERIAŁ:
 


Emisja obligacji komunalnych


Kiedy nastąpiło przejście od gospodarki centralnie sterowanej do gospodarki wolnorynkowej, zostały w Polsce stworzone lub zrekonstruowane podstawowe rynki finansowe, takie jak rynek pieniężny, kapitałowy i walutowy. Pierwsze emisje obligacji dokonane przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce miały miejsce w 1993 roku. Jednak obowiązujące wówczas prawo ograniczało zakres wykorzystania przez gminy tego sposobu finansowania inwestycji. Dopiero uchwalenie w 1995 roku nowej ustawy o obligacjach zaktywizowało rynek wierzytelnościowych papierów wartościowych. Ustawa ta, podobnie jak obowiązujące w okresie międzywojennym prawo o obligacjach, zawiera rozwiązania uwzględniające specyfikę gmin jako podmiotów prawnych. Wydaje się, że obligacje komunalne mogą stanowić dla gmin dogodny instrument służący pozyskiwaniu środków finansowych.
Dla rozwoju rynku obligacji komunalnych nie bez znaczenia były i są potrzeby finansowe Skarbu Państwa. Państwo jest w Polsce największym pożyczkobiorcą, a skarbowe papiery wartościowe stanowią konkurencję dla walorów pozostałych emitentów. Rynek obligacji komunalnych i jego rozwój jest również silnie uzależniony od zastosowanych przez państwo rozwiązań w zakresie opodatkowania dochodów pochodzących z tego instrumentu finansowego.
Właściwie funkcjonujący rynek obligacji gminnych powinien umożliwiać jednostkom samorządu terytorialnego możliwość pożyczenia środków na dłuższy okres, przy niższym oprocentowaniu i przy większej elastyczności warunków pożyczki niż byłoby to możliwe w przypadku kredytu bankowego.

... to tylko krótki opis tematu


Jeżeli zainteresował Państwa ten lub inny temat - możemy przygotować
indywidualną propozycję planu (konspektu) wyłącznie dla Państwa
 

Dla Państwa wygody jesteśmy dostępni 7 dni w tygodniu.
Jeśli macie Państwo jakieś pytania lub wątpliwości, prosimy o kontakt z nami w sposób najbardziej dla Państwa odpowiedni.

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROPOZYCJĄ INNYCH TEMATÓW KLIKNIJ PONIŻEJ

MKPUBLIKACJE - Strona główna                                                                           
 Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych                                                                             MKPUBLIKACJE - Kontakt
STRONA GŁÓWNA                                              PRZYKŁADOWE TEMATY                                                            FORMULARZ KONTAKTOWY


https://www.mkpublikacje.pl                                    mk@mkpublikacje.pl                                                Tel.: +48 664 600 900