Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych

Piszemy wzory na prace magisterskie, prace dyplomowe, prace licencjackie, prace inżynierskie,
prace zaliczeniowe, referaty, opracowania, analizy, publikacje

 

 

PRZYKŁADOWY TEMAT, Z ZAKRESU KTÓREGO MOŻEMY NAPISAĆ MATERIAŁ:
 


System i funkcjonowanie bankowych kart płatniczych w Polsce i na świecie


W świadomości przeciętnego konsumenta w Polsce operacja regulowania płatności kojarzy się niemal wyłącznie z przekazywaniem pieniądza gotówkowego. Zwyczaj płacenia gotówką jest bardzo silnie ugruntowany, co wynika głównie z doświadczenia historycznego Polaków, którzy praktycznie nie mieli w okresie realnego socjalizmu możliwości zetknięcia się z innymi formami płatności. Rozliczenia bezgotówkowe realizowane były przez podmioty gospodarcze głównie w formie przelewów, a przez osoby fizyczne w formie czeków. Ze względu na ograniczoną akceptowalność tych ostatnich ich udział w ogóle transakcji bezgotówkowych do dzisiaj jest niewielki.
W Polsce nadal dominują rozliczenia gotówkowe, ale wykorzystywanie bankowych kart płatniczych staje się koniecznością. Szybko zachodzące zmiany w gospodarce polskiej wymuszają potrzebę upowszechniania rozwiązań światowych także w sferze rozliczeń. Wdrażanie nowych rozwiązań rodzi problemy natury organizacyjnej, technicznej, prawnej itp. Przy ich rozwiązywaniu Polska wykorzystuje doświadczenia krajów zachodnich, w tym także powiela ich błędy. Jest to nieuniknione. Należy jednak starać się minimalizować dodatkowe koszty ponoszone w związku z popełnionymi błędami. To trudne zadanie choćby z punktu widzenia obszarów współpracy podmiotów uczestniczących w organizowaniu, ugruntowywaniu i rozwoju rynku kart.
Uczestnicy rynku codziennie dokonują licznych operacji finansowych wynikających z przekazywania prawa własności, prawa użytkowania itp. dóbr i usług. Operacje te wskutek procesu globalizacji coraz częściej wykraczają poza granice jednego kraju i coraz częściej wymagają rozliczeń w więcej niż jednej walucie. Karta płatnicza pozwala na skrócenie czasu transakcji i eliminuje czynności związane z koniecznością wymiany jednej waluty na drugą. Karty płatnicze nie zostały jednak wymyślone z uwagi na możliwości ułatwienia klientom dokonywania płatności, czy zwiększenia dochodów banku z tytułu przeprowadzanych operacji finansowych.

... to tylko krótki opis tematu


Jeżeli zainteresował Państwa ten lub inny temat - możemy przygotować
indywidualną propozycję planu (konspektu) wyłącznie dla Państwa
 

Dla Państwa wygody jesteśmy dostępni 7 dni w tygodniu.
Jeśli macie Państwo jakieś pytania lub wątpliwości, prosimy o kontakt z nami w sposób najbardziej dla Państwa odpowiedni.

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROPOZYCJĄ INNYCH TEMATÓW KLIKNIJ PONIŻEJ

MKPUBLIKACJE - Strona główna                                                                           
 Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych                                                                             MKPUBLIKACJE - Kontakt
STRONA GŁÓWNA                                              PRZYKŁADOWE TEMATY                                                            FORMULARZ KONTAKTOWY


https://www.mkpublikacje.pl                                    mk@mkpublikacje.pl                                                Tel.: +48 664 600 900