Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych

Piszemy wzory na prace magisterskie, prace dyplomowe, prace licencjackie, prace inżynierskie,
prace zaliczeniowe, referaty, opracowania, analizy, publikacje

 

 

PRZYKŁADOWY TEMAT, Z ZAKRESU KTÓREGO MOŻEMY NAPISAĆ MATERIAŁ:
 


Instrumenty rachunkowości zarządczej wykorzystywane w systemie controllingu finansowego


Przejście Polski do gospodarki rynkowej zmusza przedsiębiorstwa do zmiany dotychczasowych zachowań. Daje przedsiębiorstwom swobodę działania i duże możliwości kształtowania rozwoju, ale jednocześnie wymaga przemyślanych działań i długookresowych decyzji oraz przestrzegania zasady racjonalnego działania. Nowa rzeczywistość wymaga od kierownictwa przedsiębiorstwa zmiany sposobu myślenia oraz realizacji funkcji zarządzania odpowiednio do powstałych potrzeb. Powoduje to konieczność sięgania po nowe wzorce, które zapewniają przedsiębiorstwu trwanie i ułatwiają rozwój. Wzorce nowe w warunkach polskich, lecz wypróbowane i wykorzystywane w warunkach gospodarki rynkowej.
Funkcjonowanie mechanizmu rynkowego wymaga nowej filozofii zarządzania, która umożliwi kierownictwu przedsiębiorstwa podejmowanie decyzji ograniczających ryzyko gospodarcze. Doświadczenia krajów o gospodarce rynkowej wskazują, że filozofią taką może być controlling, który jest sposobem myślenia i działania wspierającym efektywne sterowanie przedsiębiorstwem.
Controlling jest ponadfunkcyjnym instrumentem zarządzania. Wspiera procesy planowania, sterowania i kontroli w przedsiębiorstwie. Jest systemem zorientowanym na przyszłość obejmującym cały zakres działań w systemie kierowania przedsiębiorstwem. Steruje podmiotem gospodarczym pod kątem wyznaczonych celów dostarczając informacji o sytuacji wewnętrznej przedsiębiorstwa, jego słabych i mocnych stronach oraz szansach i zagrożeniach jakie mogą nastąpić w przyszłości w otoczeniu przedsiębiorstwa. Wspiera zarządzanie łącząc trzy podsystemy kierowania przedsiębiorstwem (system dyspozycyjny, kierownika oraz kontroli). Pozwala przewidzieć jakie zmiany są korzystne, a jakie stanowią zagrożenie dla realizacji planów szczegółowych i wytyczonej strategii firmy. Kontrolling ma charakter funkcji doradczej - tworzy podstawy do podejmowania decyzji służących efektywnemu sterowaniu przedsiębiorstwem. Jego długookresowe cele stwarzają podmiotowi gospodarczemu warunki zapewniające kontynuowanie działalności i rozwoju w przyszłości.

... to tylko krótki opis tematu


Jeżeli zainteresował Państwa ten lub inny temat - możemy przygotować
indywidualną propozycję planu (konspektu) wyłącznie dla Państwa
 

Dla Państwa wygody jesteśmy dostępni 7 dni w tygodniu.
Jeśli macie Państwo jakieś pytania lub wątpliwości, prosimy o kontakt z nami w sposób najbardziej dla Państwa odpowiedni.

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROPOZYCJĄ INNYCH TEMATÓW KLIKNIJ PONIŻEJ

MKPUBLIKACJE - Strona główna                                                                           
 Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych                                                                             MKPUBLIKACJE - Kontakt
STRONA GŁÓWNA                                              PRZYKŁADOWE TEMATY                                                            FORMULARZ KONTAKTOWY


https://www.mkpublikacje.pl                                    mk@mkpublikacje.pl                                                Tel.: +48 664 600 900