Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych

Piszemy wzory na prace magisterskie, prace dyplomowe, prace licencjackie, prace inżynierskie,
prace zaliczeniowe, referaty, opracowania, analizy, publikacje

 

 

PRZYKŁADOWY TEMAT, Z ZAKRESU KTÓREGO MOŻEMY NAPISAĆ MATERIAŁ:
 


Zarządzanie ryzykiem walutowym w firmach uczestniczących w obrotach gospodarczych z zagranicą


Uczestnictwo w wymianie gospodarczej z zagranicą wiąże się z koniecznością dokonywania płatności dewizowych. Tak więc eksporterzy otrzymują należności za sprzedane towary, importerzy dokonują płatności za towary sprowadzone, a oprócz tego rozliczane są płatności z tytułu świadczonych usług i przepływów kapitałowych. Rozliczanie transakcji handlu zagranicznego odbywa się przeważnie na zasadach kredytu kupieckiego. Oznacza to, że między momentem powstania należności lub zobowiązań, a momentem ich uregulowania, istnieje rozbieżność w czasie. Powoduje to powstania ryzyka walutowego niosącego zagrożenie, że w wyniku niekorzystnej zmiany kursu walutowego w tym okresie, należności/zobowiązania wyrażone w walucie krajowej będą niższe/wyższe w momencie płatności od tych, które byłyby zrealizowane w momencie zawarcia transakcji. Ryzyko poniesienia strat z tego powodu wzrosło w ostatnich dziesięcioleciach, co jest spowodowane przede wszystkim upowszechnianiem się od 1973 r. płynnych kursów walutowych i związanym m.in. z tym faktem wzrostem ich fluktuacji w krótkim okresie. Zwiększenie ryzyka walutowego spowodowało wyraźne zwiększenie się zainteresowania instrumentami i działaniami zmierzającymi do jego wyeliminowania bądź ograniczenia.
Dla przedsiębiorstwa uczestniczącego w wymianie zagranicznej i będącego podmiotem rynku walutowego bardzo ważną kategorią jest kurs walutowy. Jeżeli eksporter lub importer rozlicza kontrakt w innej walucie niż krajowa, wówczas zmuszony jest do wymiany własnej waluty na obcą (w przypadku importu) lub obcej na walutę kraju, którego jest rezydentem. W tym momencie zasadnicze znaczenie decydujące o opłacalności transakcji ma dla niego kurs walutowy, który jest ceną, za jaką można kupić jedną walutę za drugą. Pokazuje on ile jednostek monetarnych jednej waluty należy zapłacić, aby w zamian uzyskać jednostkę waluty drugiej. Jak już wcześniej wspomniano przedsiębiorstwo uczestniczy w operacjach rynku walutowego za pośrednictwem banków. Zatem chcąc dokonać zakupu potrzebnej mu ilości określonej waluty obcej zwraca się do banku, który prowadzi odpowiednie kwotowania, a więc ustala kursy kupna i sprzedaży walut i podaje je do wiadomości potencjalnych kontrahentów. 

... to tylko krótki opis tematu


Jeżeli zainteresował Państwa ten lub inny temat - możemy przygotować
indywidualną propozycję planu (konspektu) wyłącznie dla Państwa
 

Dla Państwa wygody jesteśmy dostępni 7 dni w tygodniu.
Jeśli macie Państwo jakieś pytania lub wątpliwości, prosimy o kontakt z nami w sposób najbardziej dla Państwa odpowiedni.

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROPOZYCJĄ INNYCH TEMATÓW KLIKNIJ PONIŻEJ

MKPUBLIKACJE - Strona główna                                                                           
 Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych                                                                             MKPUBLIKACJE - Kontakt
STRONA GŁÓWNA                                              PRZYKŁADOWE TEMATY                                                            FORMULARZ KONTAKTOWY


https://www.mkpublikacje.pl                                    mk@mkpublikacje.pl                                                Tel.: +48 664 600 900