Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych

Piszemy wzory na prace magisterskie, prace dyplomowe, prace licencjackie, prace inżynierskie,
prace zaliczeniowe, referaty, opracowania, analizy, publikacje

 

 

PRZYKŁADOWY TEMAT, Z ZAKRESU KTÓREGO MOŻEMY NAPISAĆ MATERIAŁ:
 


Proces przekształceń własnościowych - skutki pozytywne i negatywne


Głównym celem transformacji systemowej jest odejście od gospodarki niedoborów, która jest właściwa dla systemu nakazowo-rozdzielczego i wejście na tory gospodarki zrównoważonej - rynkowej. Filarem tych dążeń, zmian ustrojowych i systemowych w naszej gospodarce jest restrukturyzacja własnościowa przedsiębiorstw. Rozwój i dominujący udział prywatnej własności w gospodarce jest niezbędny w przejściu do liberalnej gospodarki rynkowej. Wiąże się to ze zwiększoną efektywnością gospodarowania w skali mikro- i makroekonomicznej, a także przyspieszoną adaptacją przedsiębiorstw do zaostrzającej się konkurencji na rynku wewnętrznym i zagranicznym.
Dokonany w 1989 roku przełom polityczny i gospodarczy postawił przed jednostkami gospodarki państwowej problem dostosowania się do nowych warunków. Musiały podejmować działania restrukturyzacyjne, dokonywać zmian wewnątrzzakładowych. Miało to ogromny wpływ na ich pozycję, miejsce na rynku i powiązania gospodarcze. Nie wszystkie z tych przedsiębiorstw potrafiło się przystosować do zmieniającego się otoczenia, Wiele podejmowanych działań nie spełniło oczekiwanych efektów. Przedsiębiorstwa poruszały się po nie znanym dotychczas obszarze podejmowania decyzji związanych z prywatyzacją.
Przekształcenia własnościowe są kluczowym elementem zmian systemowych w Polsce. Nie są one jednorazowym aktem transferowania praw własności, lecz złożonym i wielowymiarowym procesem zmian prowadzących do stworzenia podstaw gospodarki rynkowej. Z doktrynalno-politycznego punktu widzenia stanowią opozycję wobec przeprowadzonej w zeszłym wieku nacjonalizacji.
U podstaw idei prywatyzacji leżą przede wszystkim względy ekonomiczne, w tym zwłaszcza nadzieja na istotną poprawę efektywności gospodarowania. Chodzi tu głównie o konkurencyjność, bez której gospodarka rynkowa nie mogłaby funkcjonować. Oznacza ona wielość uczestników gry rynkowej, reprezentujących zróżnicowane interesy ekonomiczne. Polska gospodarka nie spełnia tej przesłanki, gdyż w przeważającym stopniu skupiona jest w rękach jednego przedsiębiorcy, tj. państwa. 

... to tylko krótki opis tematu


Jeżeli zainteresował Państwa ten lub inny temat - możemy przygotować
indywidualną propozycję planu (konspektu) wyłącznie dla Państwa
 

Dla Państwa wygody jesteśmy dostępni 7 dni w tygodniu.
Jeśli macie Państwo jakieś pytania lub wątpliwości, prosimy o kontakt z nami w sposób najbardziej dla Państwa odpowiedni.

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROPOZYCJĄ INNYCH TEMATÓW KLIKNIJ PONIŻEJ

MKPUBLIKACJE - Strona główna                                                                           
 Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych                                                                             MKPUBLIKACJE - Kontakt
STRONA GŁÓWNA                                              PRZYKŁADOWE TEMATY                                                            FORMULARZ KONTAKTOWY


https://www.mkpublikacje.pl                                    mk@mkpublikacje.pl                                                Tel.: +48 664 600 900