Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych

Piszemy wzory na prace magisterskie, prace dyplomowe, prace licencjackie, prace inżynierskie,
prace zaliczeniowe, referaty, opracowania, analizy, publikacje

 

 

PRZYKŁADOWY TEMAT, Z ZAKRESU KTÓREGO MOŻEMY NAPISAĆ MATERIAŁ:
 


Inwestycje w okresie transformacji


Zapoczątkowanie transformacji polskiej gospodarki w latach 1989-1990 pociągnęło za sobą gwałtowną zmianę sytuacji na rynku inwestycyjnym, a co za tym idzie znaczące zmiany zarówno w wielkości jak tez strukturze tych nakładów. Można stwierdzić, że pierwsze lata transformacji gospodarki polskiej charakteryzowała stagnacja działalności inwestycyjnej. Sytuacja taka była spowodowana znacznym i gwałtownym zmniejszeniem się środków finansowych przeznaczonych na cele rozwojowe. Przyczyny tego zjawiska można podzielić na dwie grupy. Pierwszą z nich jest ograniczenie zasilania zewnętrznego jednostek gospodarczych i sfery poza produkcyjne wynikające z nałożenia się dokonywanych zmian ustroju gospodarczego oraz niezwykle trudnej sytuacji wyjściowej w jakiej znalazła się gospodarka Polski w chwili rozpoczęcia procesu transformacji z początkiem 1990 r. Fakt ograniczania przez budżet bezpośrednich nakładów inwestycyjnych służących rozwojowi działalności produkcyjnej oraz ograniczenie funkcji opiekuńczych państwa zaowocowało poważnym ograniczeniem dotacji dla podmiotów gospodarczych na rzecz finansowania przez nie rozwoju we własnym zakresie przez angażowanie kapitałów własnych i przyciąganie kapitałów obcych.
Oprócz ogólnej sytuacji regresyjnej dodatkowym czynnikiem obniżania skłonności do inwestowania było utrzymanie przez państwo restrykcyjnej polityki monetarnej oraz zaostrzenie obciążeń fiskalnych . Środki finansowe jednostek gospodarczych były w ten sposób w dużej mierze "wysysane" przez budżet. przy czym zarówno państwo jak i gminy ograniczały bezpośrednią działalność inwestycyjną na rzecz wydatków bieżących. 

... to tylko krótki opis tematu


Jeżeli zainteresował Państwa ten lub inny temat - możemy przygotować
indywidualną propozycję planu (konspektu) wyłącznie dla Państwa
 

Dla Państwa wygody jesteśmy dostępni 7 dni w tygodniu.
Jeśli macie Państwo jakieś pytania lub wątpliwości, prosimy o kontakt z nami w sposób najbardziej dla Państwa odpowiedni.

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROPOZYCJĄ INNYCH TEMATÓW KLIKNIJ PONIŻEJ

MKPUBLIKACJE - Strona główna                                                                           
 Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych                                                                             MKPUBLIKACJE - Kontakt
STRONA GŁÓWNA                                              PRZYKŁADOWE TEMATY                                                            FORMULARZ KONTAKTOWY


https://www.mkpublikacje.pl                                    mk@mkpublikacje.pl                                                Tel.: +48 664 600 900