Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych

Piszemy wzory na prace magisterskie, prace dyplomowe, prace licencjackie, prace inżynierskie,
prace zaliczeniowe, referaty, opracowania, analizy, publikacje

 

 

PRZYKŁADOWY TEMAT, Z ZAKRESU KTÓREGO MOŻEMY NAPISAĆ MATERIAŁ:
 


Marketing jako element strategii firmy


Transformacja ustrojowa w Polsce w 1989 roku spowodowała radykalną zmianę systemu gospodarczego. Jedną z podstawowych zasad reformy systemu funkcjonowania polskiej gospodarki narodowej jest zapewnienie przedsiębiorstwom samodzielności w podejmowaniu decyzji. Transformacja systemowa w Polsce doprowadziła nieuchronnie do gospodarki rynkowej. Równolegle z urynkowieniem gospodarki pogłębiał się proces przekształceń w formach własnościowych przedsiębiorstw (prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych, różne formy spółek akcyjnych, joint ventures). Spowodował on rozwój konkurencji między różnymi przedsiębiorstwami w zdobywaniu odbiorców. Zjawisko to dawało przesłanki do rozwoju marketingu i wykorzystywania go jako podstawy podejmowania przyszłych decyzji.
Marketing jest dzisiaj istotnym elementem prowadzenia interesów, zbiorem rynkowych narzędzi, które służą zarządzaniu. Jest on dziedziną naukową, która wykorzystuje zespół pewnych metod i instrumentów w celu poznania i kształtowania zewnętrznego otoczenia przedsiębiorstwa, jego organizacji w celu osiągania sukcesów na rynku. Dla przedsiębiorcy marketing jest przede wszystkim szansą zmniejszenia ryzyka porażki w ostrej walce konkurencyjnej. Ułatwia on przedsiębiorstwom promowanie swoich wyrobów, poszukiwanie korzystnych rynków zbytu, kształtowanie nowego produktu. Każdy uczestnik rynku musi stale badać potrzeby rynku, a także wprowadzać innowacje, nie tylko w podaży towarów i usług, ale również w organizacji przepływu dóbr z miejsc ich wytwarzania do miejsc ich konsumpcji. 

... to tylko krótki opis tematu


Jeżeli zainteresował Państwa ten lub inny temat - możemy przygotować
indywidualną propozycję planu (konspektu) wyłącznie dla Państwa
 

Dla Państwa wygody jesteśmy dostępni 7 dni w tygodniu.
Jeśli macie Państwo jakieś pytania lub wątpliwości, prosimy o kontakt z nami w sposób najbardziej dla Państwa odpowiedni.

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROPOZYCJĄ INNYCH TEMATÓW KLIKNIJ PONIŻEJ

MKPUBLIKACJE - Strona główna                                                                           
 Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych                                                                             MKPUBLIKACJE - Kontakt
STRONA GŁÓWNA                                              PRZYKŁADOWE TEMATY                                                            FORMULARZ KONTAKTOWY


https://www.mkpublikacje.pl                                    mk@mkpublikacje.pl                                                Tel.: +48 664 600 900