Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych

Piszemy wzory na prace magisterskie, prace dyplomowe, prace licencjackie, prace inżynierskie,
prace zaliczeniowe, referaty, opracowania, analizy, publikacje

 

 

PRZYKŁADOWY TEMAT, Z ZAKRESU KTÓREGO MOŻEMY NAPISAĆ MATERIAŁ:
 


Bezrobocie w danym województwie


Jak wiadomo bezrobocie jest jednym z podstawowych problemów społeczno-gospodarczych w Polsce, a możliwości jego zmniejszenia, jedną z podstawowych szans i nadziei na poprawienie sytuacji w naszym kraju. Jest wiele regionów w Polsce o wysokiej stopie bezrobocia. Bezrobocie oznacza brak zatrudnienia dla osób poszukujących pracy. Zjawisko to charakteryzuje głównie gospodarkę rynkową i oznacza sytuację, w której popyt na siłę roboczą jest mniejszy od jej podaży. Ma więc miejsce nierównowaga. Na rynku pracy istnieje wolna siła robocza, która nie znajduje zatrudnienia. W odniesieniu do jednostki bezrobocie oznacza przymusowe pozostawanie w bezczynności zawodowej z powodu braku możliwości znalezienia, w ustalonym prawnie czasie, pracy odpowiadającej jej kwalifikacjom.
Bezrobocie jest zatem równoznaczne z całkowitym brakiem możliwości zarobkowania. Transformacja systemu gospodarczego w Polsce, zapoczątkowana w 1989 roku, wywołała zasadnicze zmiany w sytuacji na rynku pracy. Zjawisko bezrobocia w Polsce występowało też wcześniej, ale w formie ukrytej. Dotyczyło bowiem ludzi nie ujętych w statystykach, ponieważ byli oni zatrudnieni w niepełnym wymiarze pracy pomimo wyrażania gotowości do pracy w pełnym wymiarze, albo też pracowali na stanowiskach nie wymagających posiadanych przez nich kwalifikacji, albo też zostali zniechęceni do poszukiwania pracy po długim okresie bezskutecznych prób podjęcia pracy. Najważniejszą jednak formą ukrytego bezrobocia było tzw. nadmierne zatrudnienie, polegające na tym, że część formalnie pracujących nie była konieczna dla realizacji zadań. Mogły one być wykonane przy własnym poziomie zatrudnienia. Zjawisko to nazwano też "bezrobociem wśród zatrudnionych".
Wraz z tworzeniem nowego ładu ekonomicznego zaczął się zmniejszać niedobór podaży pracy, który stanowił permanentną cechę gospodarki centralnie planowanej, pojawiła się natomiast jej nadwyżka i jawne w konsekwencji bezrobocie. Realizacja programu stabilizacji gospodarki, charakteryzującej się w końcu lat osiemdziesiątych skrajną nierównowagą wewnętrzną oraz zapoczątkowanie programu jej rynkowej transformacji, uruchomiła trzy zasadnicze mechanizmy powstawania jawnego bezrobocia: ograniczenie popytu globalnego a w konsekwencji skali produkcji; zmiana filozofii gospodarowania w skali mikro; różnorakie zmiany oddziaływania otoczenia zewnętrznego na polską gospodarkę.

... to tylko krótki opis tematu


Jeżeli zainteresował Państwa ten lub inny temat - możemy przygotować
indywidualną propozycję planu (konspektu) wyłącznie dla Państwa
 

Dla Państwa wygody jesteśmy dostępni 7 dni w tygodniu.
Jeśli macie Państwo jakieś pytania lub wątpliwości, prosimy o kontakt z nami w sposób najbardziej dla Państwa odpowiedni.

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROPOZYCJĄ INNYCH TEMATÓW KLIKNIJ PONIŻEJ

MKPUBLIKACJE - Strona główna                                                                           
 Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych                                                                             MKPUBLIKACJE - Kontakt
STRONA GŁÓWNA                                              PRZYKŁADOWE TEMATY                                                            FORMULARZ KONTAKTOWY


https://www.mkpublikacje.pl                                    mk@mkpublikacje.pl                                                Tel.: +48 664 600 900