Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych

Piszemy wzory na prace magisterskie, prace dyplomowe, prace licencjackie, prace inżynierskie,
prace zaliczeniowe, referaty, opracowania, analizy, publikacje

 

 

PRZYKŁADOWY TEMAT, Z ZAKRESU KTÓREGO MOŻEMY NAPISAĆ MATERIAŁ:
 


Wycena wartości przedsiębiorstwa – metody


Działanie mechanizmów ekonomiczno-społecznych w gospodarce sterowanej centralnie cechowało się niegospodarnością oraz nieracjonalnym wykorzystaniem zasobów, potencjału majątkowego i intelektualnego. Procesy gospodarcze charakteryzowały się wysokimi kosztami, niską produkcyjnością czynników wytwórczych, niską jakością produkowanych wyrobów, a w konsekwencji niską efektywnością podmiotów gospodarczych. Centralne planowanie, które charakteryzowało się odgórnym przydziałem zadań poszczególnym przedsiębiorstwom powodowało, że zatraciły one samowystarczalność, efektywność i gospodarność.
Proces przekształceń strukturalno-własnościowych zapoczątkowany na przełomie 1989/1990r. stwarza warunki do racjonalnego podejmowania decyzji gospodarczych w skali mikro- i makroekonomicznej oraz poprawy efektywności gospodarowania. Wycena przedsiębiorstw i ich mienia jest szczególnie ważnym zagadnieniem związanym z prywatyzacją przedsiębiorstw oraz z przekształceniami własnościowymi w ogóle. Nieprawidłowo przeprowadzona wycena mienia przedsiębiorstwa może mieć wiele ujemnych skutków. Przedsiębiorstwo nieprawidłowo wycenione albo nie znajdzie swojego właściciela, w przypadku zawyżonej ceny, albo może zostać przyjęte przez następnych właścicieli znacznie poniżej swojej wartości. Dlatego bardzo istotny jest dobór odpowiednich metod i procedur wyceny, ograniczających wpływ inflacji na ocenę rzeczywistej wartości majątku przedsiębiorstwa oraz jego zdolności do kreowania dochodu.
W polskiej praktyce ekonomicznej problem wyceny wartości przedsiębiorstwa pojawił się kilka lat temu. Inaczej jest w krajach o rozwiniętej gospodarce rynkowej. Określenie wartości przedsiębiorstwa dokonywane jest tam bardzo często i ma charakter permanentny. Wynika to z przesłanek związanych m.in. z: wyznaczaniem wysokości podatków, opłat ubezpieczeniowych, zabezpieczeniem majątkowym kredytów, pożyczek czy wierzytelności, przenoszeniem praw własności i zmianami organizacyjnymi danego przedsiębiorstwa. Celowe jest zatem wykorzystanie wiedzy oraz doświadczeń zagranicznych ekspertów i adoptowanie metod wyceny stosowanych w gospodarce rynkowej do warunków gospodarki polskiej. W teorii i w praktyce gospodarczej zaleca się i wykorzystuje wiele różnych metod i technik wyceny przedsiębiorstwa. Każda z nich powinna służyć poznaniu rzeczywistej wartości wycenianych składników majątku bądź całości przedsiębiorstwa. Taki jest jej cel ogólny i oczekiwany wynik końcowy.

... to tylko krótki opis tematu


Jeżeli zainteresował Państwa ten lub inny temat - możemy przygotować
indywidualną propozycję planu (konspektu) wyłącznie dla Państwa
 

Dla Państwa wygody jesteśmy dostępni 7 dni w tygodniu.
Jeśli macie Państwo jakieś pytania lub wątpliwości, prosimy o kontakt z nami w sposób najbardziej dla Państwa odpowiedni.

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROPOZYCJĄ INNYCH TEMATÓW KLIKNIJ PONIŻEJ

MKPUBLIKACJE - Strona główna                                                                           
 Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych                                                                             MKPUBLIKACJE - Kontakt
STRONA GŁÓWNA                                              PRZYKŁADOWE TEMATY                                                            FORMULARZ KONTAKTOWY


https://www.mkpublikacje.pl                                    mk@mkpublikacje.pl                                                Tel.: +48 664 600 900