Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych

Piszemy wzory na prace magisterskie, prace dyplomowe, prace licencjackie, prace inżynierskie,
prace zaliczeniowe, referaty, opracowania, analizy, publikacje

 

 

PRZYKŁADOWY TEMAT, Z ZAKRESU KTÓREGO MOŻEMY NAPISAĆ MATERIAŁ:
 


Reklama jako instrument aktywizacji sprzedaży


W ostatnich latach sytuacja w Polsce uległa znacznym zmianom. Na skutek transformacji gospodarki centralnie planowanej w gospodarkę rynkową wzrosło zainteresowanie marketingiem. Jednym z istotnych celów marketingowych przedsiębiorstwa jest wzrost sprzedaży i zwiększanie udziału w rynku. Przedsiębiorstwa mogą osiągnąć te cele przez stosowanie reklamy i aktywizacji sprzedaży. Te dwa elementy promocji stały się trwałym zjawiskiem społecznym i ekonomicznym, siłą motoryczną poruszającą produkcję, handel i usługi oraz pobudzającą konsumpcję.
Aktywizacja sprzedaży jest to działalność marketingowa służąca sprzedaży produktów i usług. Według Amerykańskiego Stowarzyszenia Marketingu, aktywizacja sprzedaży to: marketingowa forma nacisku, wywieranego za pośrednictwem środków masowego przekazu oraz innych środków, działających w z góry ustalonym i ograniczonym czasie, w celu stymulowania popytu nabywców lub ulepszania jakości produktów i usług. Rada Agencji Aktywizacji Sprzedaży uważa, że sales promotion "wykorzystuje różnorodne bodźce dla tworzenia programów sprzedaży skierowanych do konsumentów, handlu i innych nabywców, tworzących specyficzne i poddające się ocenie akcje i reakcje promowania produktów i usług".
Instrumentami związanymi z aktywizacją sprzedaży są: reklama, sprzedaż osobista, promocja, public relations, sponsorowanie. Pełnią one funkcję informacyjną polegającą na komunikowaniu się przedsiębiorstwa z rynkiem oraz funkcję wspierania procesów sprzedaży poprzez zwiększenie intensywności oddziaływania przedsiębiorstwa na rynek. Często aktywizację sprzedaży określa się jako promocję uzupełniającą. Rozumie się ją jako różnorakie krótkotrwałe zachęty do skorzystania z oferty firmy, które są dodatkiem do normalnych korzyści oferowanych przez produkt lub usługę.

... to tylko krótki opis tematu


Jeżeli zainteresował Państwa ten lub inny temat - możemy przygotować
indywidualną propozycję planu (konspektu) wyłącznie dla Państwa
 

Dla Państwa wygody jesteśmy dostępni 7 dni w tygodniu.
Jeśli macie Państwo jakieś pytania lub wątpliwości, prosimy o kontakt z nami w sposób najbardziej dla Państwa odpowiedni.

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROPOZYCJĄ INNYCH TEMATÓW KLIKNIJ PONIŻEJ

MKPUBLIKACJE - Strona główna                                                                           
 Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych                                                                             MKPUBLIKACJE - Kontakt
STRONA GŁÓWNA                                              PRZYKŁADOWE TEMATY                                                            FORMULARZ KONTAKTOWY


https://www.mkpublikacje.pl                                    mk@mkpublikacje.pl                                                Tel.: +48 664 600 900