Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych

Piszemy wzory na prace magisterskie, prace dyplomowe, prace licencjackie, prace inżynierskie,
prace zaliczeniowe, referaty, opracowania, analizy, publikacje

 

 

PRZYKŁADOWY TEMAT, Z ZAKRESU KTÓREGO MOŻEMY NAPISAĆ MATERIAŁ:
 


Przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego w spółkę z udziałem kapitału zagranicznego


Główny cel, jakim jest prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych krajów gospodarki rynkowej uznać należy wzrost efektywności przedsiębiorstwa, a w efekcie i całej gospodarki. Na gwałtowny wzrost procesów prywatyzacyjnych w latach 80-tych wpłynął niewątpliwie też fakt, że rządy państw, dążąc do poprawy efektywności gospodarki przez prywatyzację, realizują także cel dodatkowy: zwiększają wpływy budżetu. Niektórzy znawcy problemu twierdzą, że uzyskanie gotówki stało się głównym celem prywatyzacji w świecie. Poprawa efektywności jest determinowana przez zazębiające się cele cząstkowe, których realizacja warunkuje powodzenie procesy prywatyzacji.
Można wyodrębnić szereg cząstkowych celów prywatyzacji - wspólnych dla większości krajów Europy Zachodniej, Stanów Zjednoczonych i Japonii. Do najważniejszych z nich zaliczyć można: ograniczenie bezpośredniego wpływu rządu na decyzje przedsiębiorstw, odciążenie budżetu państwa tak bezpośrednio przez redukcję dotacji, jak też pośrednio przez zmniejszenie rozmiaru aparatu i kosztów centralnego zarządzania przedsiębiorstwami państwowymi, zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw na rynku, rozszerzenie i przyspieszenie alokacji kapitałów oraz stworzenie warunków do kredytowania firm przez rynek kapitałowy, zainteresowanie efektywnością gospodarowania poprzez szerokie rozpowszechnienie tytułów własności środków produkcji wśród grup społecznych w drodze publicznej sprzedaży akcji, stworzenie warunków i zachęt do rozwoju akcjonariatu pracowniczego i na tej drodze zwiększenie zainteresowania pracowników zarządzaniem i wynikami ekonomicznymi przedsiębiorstwa, ograniczenie siły przetargowej związków zawodowych w monopolistycznych państwowych przedsiębiorstwach użyteczności publicznej oraz redukcja długu publicznego przez uzyskiwanie dochodów ze sprzedaży aktywów państwowych.

... to tylko krótki opis tematu


Jeżeli zainteresował Państwa ten lub inny temat - możemy przygotować
indywidualną propozycję planu (konspektu) wyłącznie dla Państwa
 

Dla Państwa wygody jesteśmy dostępni 7 dni w tygodniu.
Jeśli macie Państwo jakieś pytania lub wątpliwości, prosimy o kontakt z nami w sposób najbardziej dla Państwa odpowiedni.

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROPOZYCJĄ INNYCH TEMATÓW KLIKNIJ PONIŻEJ

MKPUBLIKACJE - Strona główna                                                                           
 Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych                                                                             MKPUBLIKACJE - Kontakt
STRONA GŁÓWNA                                              PRZYKŁADOWE TEMATY                                                            FORMULARZ KONTAKTOWY


https://www.mkpublikacje.pl                                    mk@mkpublikacje.pl                                                Tel.: +48 664 600 900