Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych

Piszemy wzory na prace magisterskie, prace dyplomowe, prace licencjackie, prace inżynierskie,
prace zaliczeniowe, referaty, opracowania, analizy, publikacje

 

 

PRZYKŁADOWY TEMAT, Z ZAKRESU KTÓREGO MOŻEMY NAPISAĆ MATERIAŁ:
 


Leasing


System nakazowo-rozdzielczy nie sprzyjał rozwojowi gospodarki rynkowej stąd też do końca lat osiemdziesiątych leasing nie odgrywał większej roli. Wzrost zainteresowania tą formą obrotu oraz metodą finansowania i kredytowania inwestycji nastąpił po wejściu w życie ustaw z 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej oraz o działalności gospodarczej z udziałem podmiotów zagranicznych. Jednak przełomem był rok 1990, kiedy rozpoczęto przekształcanie struktury własnościowej polskiej gospodarki, głównie w drodze prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. Mimo, iż w ustawie z 13 lipca 1990 r. nie wspomina się wyraźnie o leasingu, to jednak w literaturze krajowej ugruntowało się przekonanie, iż leasing powinien być jedną z głównych form prywatyzacji.
Leasing wykorzystywany jest w Polsce do przekształceń własnościowych i znajduje zastosowanie wówczas, gdy mamy do czynienia z prywatyzacją bezpośrednią - gdy istnieje konieczność zadysponowania majątkiem przedsiębiorstwa postawionego w stan likwidacji. W leasingu prywatyzacyjnym możliwość trwałego użytkowania przedmiotu oznacza, że nie ma różnicy z punktu widzenia realizacji określonego programu produkcyjnego, między prawem do użytkowania, a prawem do posiadania. Nie posiadając praw własności, leasingobiorca dysponuje przedmiotem tak samo, jakby te prawa posiadał. Określenie umów przy prywatyzacji drogą leasingu przewiduje oddanie mienia Skarbu Państwa do odpłatnego korzystania jedynie przez ogólne wskazanie ich przedmiotu co stwarza stronom możliwość ułożenia stosunku prawnego w zasadzie według swego uznania. Zasada swobody w kształtowaniu treści umowy nie obejmuje jednak ceny kupna po zakończeniu umowy o odpłatne korzystanie z mienia oraz należności za korzystanie z mienia. Według ustawy przy określeniu ceny kupna należy uwzględnić wartość dotychczasowych świadczeń z tytułu odpłatnego korzystania z mienia. Obecnie znaczenie leasingu w naszym kraju ciągle wzrasta. Zwiększyła się też zdecydowanie liczba przedsiębiorstw, które w sposób stały i zawodowy zajmują się pośredniczeniem w nabywaniu różnego rodzaju maszyn i urządzeń oraz innych dóbr na warunkach określonych w umowach leasingowych.

... to tylko krótki opis tematu


Jeżeli zainteresował Państwa ten lub inny temat - możemy przygotować
indywidualną propozycję planu (konspektu) wyłącznie dla Państwa
 

Dla Państwa wygody jesteśmy dostępni 7 dni w tygodniu.
Jeśli macie Państwo jakieś pytania lub wątpliwości, prosimy o kontakt z nami w sposób najbardziej dla Państwa odpowiedni.

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROPOZYCJĄ INNYCH TEMATÓW KLIKNIJ PONIŻEJ

MKPUBLIKACJE - Strona główna                                                                           
 Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych                                                                             MKPUBLIKACJE - Kontakt
STRONA GŁÓWNA                                              PRZYKŁADOWE TEMATY                                                            FORMULARZ KONTAKTOWY


https://www.mkpublikacje.pl                                    mk@mkpublikacje.pl                                                Tel.: +48 664 600 900