Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych

Piszemy wzory na prace magisterskie, prace dyplomowe, prace licencjackie, prace inżynierskie,
prace zaliczeniowe, referaty, opracowania, analizy, publikacje

 

 

PRZYKŁADOWY TEMAT, Z ZAKRESU KTÓREGO MOŻEMY NAPISAĆ MATERIAŁ:
 


Czynniki rozwoju i upadku przedsiębiorstw


Zmiana systemu gospodarczego w Polsce sprawiła, iż zmieniły się warunki funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Przedsiębiorstwa państwowe, działające do 1990 roku w zupełnie innym otoczeniu, musiały radykalnie zmienić zasady działania. Ze względu na to, iż przejście od gospodarki centralnie planowanej do gospodarki rynkowej było zjawiskiem bezprecedensowym w dotychczasowej historii gospodarki, nie istniały określone, wzorcowe sposoby zachowań w trakcie transformacji. Przedsiębiorstwa państwowe, pozbawione dotychczasowej opieki państwa, same musiały decydować o tym, jak funkcjonować w odmiennych warunkach i jakie strategie opracować na przyszłość. Okoliczności powyższe sprawiły, iż jedne firmy państwowe potrafiły dostosować się do nowej sytuacji gospodarczej, natomiast te, którym się to nie udało zmuszone były do ogłoszenia upadłości.
Transformacja oznacza przemianę, zanik starego i narodziny nowego porządku. Jest to zmiana struktury systemu, uformowanie i zorganizowanie go od nowa. Dokonanie się przemiany systemu, transformacji jego struktur i porządku jest możliwe, o ile osłabną siły integrujące, przez co traci on dotychczasową spójność i podlega procesowi dezintegracji. Dezintegracja jest warunkiem koniecznym przemiany, ponieważ pozwala na zorganizowanie systemu według nowych zasad, nie jest jednak warunkiem wystarczającym. Jest nim zdolność do wtórnej integracji, do zwalczenia sił odśrodkowych i do wyzwolenia sił spajających system w nową, zorganizowaną całość.
Podstawowymi źródłami sukcesu przedsiębiorstw są wartości wynikające z cech osobowości kadry kierowniczej, menedżerów i pracowników, sprawność organizacji i zarządzania oraz umiejętność uzyskiwania na rynku przewagi nad konkurencją. Badania przeprowadzone wśród przedsiębiorstw wskazują na podobieństwo czynników sukcesu, nie zawsze jednak wymienianych w tej samej kolejności. Jako kluczowy czynnik określa się strategię obejmującą koncepcję asortymentów i rynków, orientację na zysk i dochód oraz na innowacyjność. Równie ceniony jest marketing, badania rynkowe i dystrybucja. Mniejsze natomiast znaczenie przywiązuje się do osób odpowiedzialnych za firmę i do struktury organizacyjnej, na co kładzie się większy nacisk w przedsiębiorstwach amerykańskich.

... to tylko krótki opis tematu


Jeżeli zainteresował Państwa ten lub inny temat - możemy przygotować
indywidualną propozycję planu (konspektu) wyłącznie dla Państwa
 

Dla Państwa wygody jesteśmy dostępni 7 dni w tygodniu.
Jeśli macie Państwo jakieś pytania lub wątpliwości, prosimy o kontakt z nami w sposób najbardziej dla Państwa odpowiedni.

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROPOZYCJĄ INNYCH TEMATÓW KLIKNIJ PONIŻEJ

MKPUBLIKACJE - Strona główna                                                                           
 Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych                                                                             MKPUBLIKACJE - Kontakt
STRONA GŁÓWNA                                              PRZYKŁADOWE TEMATY                                                            FORMULARZ KONTAKTOWY


https://www.mkpublikacje.pl                                    mk@mkpublikacje.pl                                                Tel.: +48 664 600 900