Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych

Piszemy wzory na prace magisterskie, prace dyplomowe, prace licencjackie, prace inżynierskie,
prace zaliczeniowe, referaty, opracowania, analizy, publikacje

 

 

PRZYKŁADOWY TEMAT, Z ZAKRESU KTÓREGO MOŻEMY NAPISAĆ MATERIAŁ:
 


Promocja jako element marketingu


Zarządzanie przedsiębiorstwem wymaga znajomości zasad promocji i marketingu. Sprawność kierowania na różnych poziomach organizacji firmy jest uzależniona między innymi od stopnia rozumienia reguł filozofii marketingowej. Marketing i promocja jest dzisiaj istotnym składnikiem filozofii świata biznesu. Marketing jest nie tylko dziedziną poznawczą lecz także sumą pewnej praktycznej wiedzy i umiejętności. Potrzeba znajomości marketingu wynika przede wszystkim z wysokiej użyteczności tej wiedzy w praktyce gospodarczej. Silna konkurencja na wolnym rynku wymusza wzmacnianie i precyzowanie wszelkich działań marketingowych. Zmiany jakie obecnie się dokonują, pozwalają twierdzić, że przyszłość przedsiębiorstwa zależy m.in. od trafnie sformułowanej strategii marketingowej.
Każde przedsiębiorstwo działające na rynku w warunkach konkurencji powinno dążyć do stworzenia przewagi nad konkurentami w określonej sferze swego działania, aby mieć szansę rozwoju. Wśród wielu czynników decydujących o sukcesie firmy niemal zawsze wymienia się odpowiednią strategię marketingową. Transformacja gospodarki polskiej, której jesteśmy świadkami, sprawia, że zagadnienia strategii marketingowej nie można w dzisiejszych czasach pominąć. Posiadanie strategii w obliczu zaostrzającej się konkurencji na rynkach światowych, szybkiego tempa postępu technicznego, ciągłych zmian popytu, świadczy nie tylko o przeciwstawianiu się trudnościom ale o aktywnym stosunku do przyszłości. Nikt w dzisiejszych czasach nie powinien wątpić w to, że przyszłość firmy zależy od niej samej. Zarządzanie strategiczne jest procesem wyboru właściwej strategii marketingowej, czyli sformułowanej, ocenionej i zweryfikowanej za pomocą różnych metod, analiz i narzędzi.
Działalność marketingowa wymaga nie tylko wytworzenia odpowiedniego produktu i oferowania go w odpowiednim miejscu i czasie, po odpowiedniej cenie, ale także odpowiedniego zestawu narzędzi promocji, które przesądzają o szybkości sprzedaży produktu na rynku oraz tworzeniu i utrwalaniu pozytywnego wyobrażenia o firmie i jej produktach. Promocja, to wszelkie środki taktyczne i strategiczne mające na celu umocnienie na rynku pozycji przedsiębiorstwa, oferowanych przez niego produktów i aktywizacji ich sprzedaży. Promocja, zwana również polityką komunikacji lub komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem, stanowi integralny element strategii marketingowej firmy. Obejmuje ona zespół działań i środków, za pomocą których przedsiębiorstwo przekazuje na rynek informacje charakteryzujące produkt i/lub firmę, kształtuje potrzeby nabywców oraz pobudza, ukierunkowuje i zmniejsza elastyczność popytu.
Przedsiębiorstwo komunikuje się z rynkiem w celu wywołania zamiennych reakcji ze strony kupujących. Z kolei nabywcy komunikują się z przedsiębiorstwem poprzez akceptacje lub negację (odrzucenie) jego polityki marketingowej. Promocja oznacza więc swoisty dialog między przedsiębiorstwem i kupującymi, realizowany z jednej strony przez działania informacyjno - nakłaniające, a z drugiej sprzężenie zwrotne między nabywcą i odbiorcą oferty promocyjnej. Tak rozumiana polityka promocji stanowi jedno z głównych - obok produktu, cen i dystrybucji - narzędzi kierowania przez przedsiębiorstwo rynkiem, koordynacji popytu z podażą oraz walki konkurencyjnej. Nieuwzględnienie polityki promocji przy opracowaniu marketingowej strategii działania, może prowadzić do powstania strategii niepełnej i nieskutecznej, powodującej sprzeczne działania firmy.

... to tylko krótki opis tematu


Jeżeli zainteresował Państwa ten lub inny temat - możemy przygotować
indywidualną propozycję planu (konspektu) wyłącznie dla Państwa
 

Dla Państwa wygody jesteśmy dostępni 7 dni w tygodniu.
Jeśli macie Państwo jakieś pytania lub wątpliwości, prosimy o kontakt z nami w sposób najbardziej dla Państwa odpowiedni.

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROPOZYCJĄ INNYCH TEMATÓW KLIKNIJ PONIŻEJ

MKPUBLIKACJE - Strona główna                                                                           
 Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych                                                                             MKPUBLIKACJE - Kontakt
STRONA GŁÓWNA                                              PRZYKŁADOWE TEMATY                                                            FORMULARZ KONTAKTOWY


https://www.mkpublikacje.pl                                    mk@mkpublikacje.pl                                                Tel.: +48 664 600 900