Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych

Piszemy wzory na prace magisterskie, prace dyplomowe, prace licencjackie, prace inżynierskie,
prace zaliczeniowe, referaty, opracowania, analizy, publikacje

 

 

PRZYKŁADOWY TEMAT, Z ZAKRESU KTÓREGO MOŻEMY NAPISAĆ MATERIAŁ:
 


Marketing i reklama jako instrumenty realizacji strategii firmy


Transformacja ustrojowa w Polsce w 1989 roku spowodowała radykalną zmianę systemu gospodarczego. Jedną z podstawowych zasad reformy systemu funkcjonowania polskiej gospodarki narodowej jest zapewnienie przedsiębiorstwom samodzielności w podejmowaniu decyzji. Transformacja systemowa w Polsce doprowadziła nieuchronnie do gospodarki rynkowej. Równolegle z urynkowieniem gospodarki pogłębiał się proces przekształceń w formach własnościowych przedsiębiorstw (prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych, różne formy spółek akcyjnych, joint ventures). Spowodował on rozwój konkurencji między różnymi przedsiębiorstwami w zdobywaniu odbiorców. Zjawisko to dawało przesłanki do rozwoju marketingu i wykorzystywania go jako podstawy podejmowania przyszłych decyzji.
Marketing jest złożonym procesem wewnątrz społeczeństwa, w ramach którego przewiduje się strukturę na dobra i usługi, zwiększa się popyt oraz zadowolenie nabywców, poprzez opracowanie odpowiednich produktów, popieranie sprzedaży, wymianę i fizyczne przekazywanie tych dóbr i usług. Marketing oprócz czynności typowo handlowych (zakup, sprzedaż, magazynowanie, dostawy, itp.) obejmuje działania i decyzje potencjalnych nabywców i sprzedawców. Nie ogranicza się on do instytucji bezpośrednio zaangażowanych w procesie wymiany, ale obejmuje również instytucje i osoby, które ułatwiają prowadzenie działalności rynkowej np. instytucje finansowe, agencje analizy rynku, agencje reklamowe itp. Tak więc marketing i reklama, to niewątpliwie podstawowe instrumenty realizacji strategii firmy.

... to tylko krótki opis tematu


Jeżeli zainteresował Państwa ten lub inny temat - możemy przygotować
indywidualną propozycję planu (konspektu) wyłącznie dla Państwa
 

Dla Państwa wygody jesteśmy dostępni 7 dni w tygodniu.
Jeśli macie Państwo jakieś pytania lub wątpliwości, prosimy o kontakt z nami w sposób najbardziej dla Państwa odpowiedni.

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROPOZYCJĄ INNYCH TEMATÓW KLIKNIJ PONIŻEJ

MKPUBLIKACJE - Strona główna                                                                           
 Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych                                                                             MKPUBLIKACJE - Kontakt
STRONA GŁÓWNA                                              PRZYKŁADOWE TEMATY                                                            FORMULARZ KONTAKTOWY


https://www.mkpublikacje.pl                                    mk@mkpublikacje.pl                                                Tel.: +48 664 600 900