Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych

Piszemy wzory na prace magisterskie, prace dyplomowe, prace licencjackie, prace inżynierskie,
prace zaliczeniowe, referaty, opracowania, analizy, publikacje

 

 

PRZYKŁADOWY TEMAT, Z ZAKRESU KTÓREGO MOŻEMY NAPISAĆ MATERIAŁ:
 


Charakterystyka bezrobocia na wsi


Transformacja systemu gospodarczego w Polsce zainicjowana w 1990 roku przyniosła daleko idące zmiany na rynku pracy. Przede wszystkim pojawiło się zjawisko jawnego bezrobocia, które nie było znane w okresie gospodarki centralnie planowanej. Było ono związane z programem liberalizacji i stabilizacji gospodarki, które musiały wywołać procesy przystosowawcze w produkcji i zatrudnieniu, nieobojętne dla sytuacji na rynku pracy. Towarzyszący procesom przygotowawczym spadek popytu na pracę stał się głównym czynnikiem powodującym wzrost jawnego bezrobocia. Dynamiczny rozwój tego zjawiska oraz jego negatywne skutki społeczno ekonomiczne sprawiły, że bezrobocie znalazło się szybko w centrum zainteresowania szerokiej opinii publicznej, a w szczególności teoretyków i polityków gospodarczych. O bezrobociu w Polsce wiemy już niemało, ale bezrobocie na wsi, jakkolwiek by je definiować, jest najsłabiej rozeznane, a o przeludnieniu w gospodarstwach chłopskich nie wiadomo prawie nic. Równocześnie w różnych pracach na temat bezrobocia w Polsce wypowiadane są przez zajmujących się tą problematyką przeciwstawne tezy i opinie na temat sytuacji bezrobotnych na wsi.

... to tylko krótki opis tematu


Jeżeli zainteresował Państwa ten lub inny temat - możemy przygotować
indywidualną propozycję planu (konspektu) wyłącznie dla Państwa
 

Dla Państwa wygody jesteśmy dostępni 7 dni w tygodniu.
Jeśli macie Państwo jakieś pytania lub wątpliwości, prosimy o kontakt z nami w sposób najbardziej dla Państwa odpowiedni.

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROPOZYCJĄ INNYCH TEMATÓW KLIKNIJ PONIŻEJ

MKPUBLIKACJE - Strona główna                                                                           
 Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych                                                                             MKPUBLIKACJE - Kontakt
STRONA GŁÓWNA                                              PRZYKŁADOWE TEMATY                                                            FORMULARZ KONTAKTOWY


https://www.mkpublikacje.pl                                    mk@mkpublikacje.pl                                                Tel.: +48 664 600 900