Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych

Piszemy wzory na prace magisterskie, prace dyplomowe, prace licencjackie, prace inżynierskie,
prace zaliczeniowe, referaty, opracowania, analizy, publikacje

 

 

PRZYKŁADOWY TEMAT, Z ZAKRESU KTÓREGO MOŻEMY NAPISAĆ MATERIAŁ:
 


Wpływ zarządzania logistycznego na zdobywanie przewagi konkurencyjnej na przykładzie przedsiębiorstwa


Przedsiębiorstwa walcząc na rynkach prowadzą "grę" konkurencyjną. Walka o klienta jest zaliczana do głównych celów większości firm. Jednym z narzędzi pomagającym zdobyć przewagę konkurencyjną wykorzystywanym współcześnie jest zarządzanie logistyczne. Wpływ zarządzania logistycznego na zdobywanie przewagi konkurencyjnej, to temat mający za zadanie ukazanie przedsięwzięć, metod i sposobów działań logistycznych mających na celu usprawnienie działania przedsiębiorstwa i stworzenia warunków, które zintegrują firmę z otoczeniami dalszym i bliższym, co w konsekwencji przyczyni się do zdobycia przewagi nad konkurentami.
Pochodnymi zarządzania, które decyduje o przewadze konkurencyjnej przedsiębiorstwa są zarządzanie strategiczne, zarządzanie marketingowe, zarządzanie kadrami, zarządzanie finansami oraz zarządzanie logistyczne. Opisanie istoty i funkcji zarządzania logistycznego powinno być rozpoczęte od wyjaśnienia istoty logistyki. Przyjmując za punkt wyjścia określenie logistyki jako procesu zarządzania całym łańcuchem dostaw. Przez łańcuch dostaw rozumie się przy tym działalność związaną z przepływem materiału (towaru) od jego oryginalnego źródła - poprzez wszystkie formy pośrednie - aż do postaci, w której jest konsumowany przez ostatecznego klienta.
W odniesieniu do logistyki w ujęciu ekonomicznym nie pojawiła się dotąd jednolita definicja. Definicje już sformułowane różnią się w zależności od tego jak ich autorzy postrzegają samą logistykę - czy jako sferę praktycznej działalności przedsiębiorstwa, czy też jako dziedzinę wiedzy ekonomicznej. Przez logistykę rozumie się z reguły pojęcie oznaczające zarządzanie działami przemieszczania i składowania, które mają ułatwić przepływ produktów z miejsc pozyskania do miejsc finalnej konsumpcji, jak również związaną z nimi informacjami w celu zaoferowania klientowi odpowiedniego poziomu obsługi po rozsądnych kosztach. Z definicji powyższej wynikają trzy zadania stawiane logistyce: koordynacja przepływu surowców, materiałów i wyrobów gotowych do konsumentów, minimalizacja kosztów tego przepływu oraz podporządkowanie działalności logistycznej wymogom obsługi klienta.

... to tylko krótki opis tematu


Jeżeli zainteresował Państwa ten lub inny temat - możemy przygotować
indywidualną propozycję planu (konspektu) wyłącznie dla Państwa
 

Dla Państwa wygody jesteśmy dostępni 7 dni w tygodniu.
Jeśli macie Państwo jakieś pytania lub wątpliwości, prosimy o kontakt z nami w sposób najbardziej dla Państwa odpowiedni.

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROPOZYCJĄ INNYCH TEMATÓW KLIKNIJ PONIŻEJ

MKPUBLIKACJE - Strona główna                                                                           
 Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych                                                                             MKPUBLIKACJE - Kontakt
STRONA GŁÓWNA                                              PRZYKŁADOWE TEMATY                                                            FORMULARZ KONTAKTOWY


https://www.mkpublikacje.pl                                    mk@mkpublikacje.pl                                                Tel.: +48 664 600 900