Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych

Piszemy wzory na prace magisterskie, prace dyplomowe, prace licencjackie, prace inżynierskie,
prace zaliczeniowe, referaty, opracowania, analizy, publikacje

 

 

PRZYKŁADOWY TEMAT, Z ZAKRESU KTÓREGO MOŻEMY NAPISAĆ MATERIAŁ:
 


Działania marketingowe w handlu na przykładzie firmy


Zarządzanie przedsiębiorstwem wymaga znajomości zasad marketingu. Sprawność kierowania na różnych poziomach organizacji firmy jest uzależniona między innymi od stopnia rozumienia reguł filozofii marketingowej. Marketing jest dzisiaj istotnym składnikiem filozofii świata biznesu. Marketing jest nie tylko dziedziną poznawczą lecz także sumą pewnej praktycznej wiedzy i umiejętności. Potrzeba znajomości marketingu wynika przede wszystkim z wysokiej użyteczności tej wiedzy w praktyce gospodarczej. Silna konkurencja na wolnym rynku wymusza wzmacnianie i precyzowanie wszelkich działań marketingowych. Zmiany jakie obecnie się dokonują, pozwalają twierdzić, że przyszłość przedsiębiorstwa zależy m.in. od trafnie sformułowanej strategii marketingowej. Każde przedsiębiorstwo działające na rynku w warunkach konkurencji powinno dążyć do stworzenia przewagi nad konkurentami w określonej sferze swego działania, aby mieć szansę rozwoju. Wśród wielu czynników decydujących o sukcesie firmy niemal zawsze wymienia się odpowiednią strategię marketingową.
Transformacja gospodarki polskiej, której jesteśmy świadkami, sprawia, że zagadnienia strategii marketingowej nie można w dzisiejszych czasach pominąć. Posiadanie strategii w obliczu zaostrzającej się konkurencji na rynkach światowych, szybkiego tempa postępu technicznego, ciągłych zmian popytu, świadczy nie tylko o przeciwstawianiu się trudnościom ale o aktywnym stosunku do przyszłości. Nikt w dzisiejszych czasach nie powinien wątpić w to, że przyszłość firmy zależy od niej samej. Zarządzanie strategiczne jest procesem wyboru właściwej strategii marketingowej, czyli sformułowanej, ocenionej i zweryfikowanej za pomocą różnych metod, analiz i narzędzi.

... to tylko krótki opis tematu


Jeżeli zainteresował Państwa ten lub inny temat - możemy przygotować
indywidualną propozycję planu (konspektu) wyłącznie dla Państwa
 

Dla Państwa wygody jesteśmy dostępni 7 dni w tygodniu.
Jeśli macie Państwo jakieś pytania lub wątpliwości, prosimy o kontakt z nami w sposób najbardziej dla Państwa odpowiedni.

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROPOZYCJĄ INNYCH TEMATÓW KLIKNIJ PONIŻEJ

MKPUBLIKACJE - Strona główna                                                                           
 Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych                                                                             MKPUBLIKACJE - Kontakt
STRONA GŁÓWNA                                              PRZYKŁADOWE TEMATY                                                            FORMULARZ KONTAKTOWY


https://www.mkpublikacje.pl                                    mk@mkpublikacje.pl                                                Tel.: +48 664 600 900