Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych

Piszemy wzory na prace magisterskie, prace dyplomowe, prace licencjackie, prace inżynierskie,
prace zaliczeniowe, referaty, opracowania, analizy, publikacje

 

 

PRZYKŁADOWY TEMAT, Z ZAKRESU KTÓREGO MOŻEMY NAPISAĆ MATERIAŁ:
 


Kreowanie orientacji rynkowej przedsiębiorstwa w procesie jego transformacji


Zmiana systemu gospodarczego w Polsce sprawiła, iż zmieniły się warunki funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Przedsiębiorstwa państwowe, działające do 1990 roku w zupełnie innym otoczeniu, musiały radykalnie zmienić zasady działania. Ze względu na to, iż przejście od gospodarki centralnie planowanej do gospodarki rynkowej było zjawiskiem bezprecedensowym w dotychczasowej historii gospodarki, nie istniały określone, wzorcowe sposoby zachowań w trakcie transformacji.
Przedsiębiorstwa państwowe, pozbawione dotychczasowej "opieki" państwa, same musiały decydować o tym, jak funkcjonować w odmiennych warunkach i jakie strategie opracować na przyszłość. Okoliczności powyższe sprawiły, iż jedne firmy państwowe potrafiły dostosować się do nowej sytuacji gospodarczej, natomiast te, którym się to nie udało zmuszone były do ogłoszenia upadłości.
Realizację pierwszego etapu orientacji rynkowej przedsiębiorstwa zapewnia m.in. analiza otoczenia marketingowego, której celem jest przedstawienie położenia firmy w jej otoczeniu marketingowym, a także analiza potencjału firmy. Skonfrontowanie tych dwóch analiz umożliwia sformułowanie odpowiedzi na pytanie, jak, w świetle szans tkwiących w otoczeniu, w najlepszy sposób wykorzystać takie zasoby, jak: środki finansowe, system organizacyjny przedsiębiorstwa, kwalifikacje kadry, urządzenia techniczne, doświadczenie przedsiębiorstwa, kontakty z odbiorcami itp.

... to tylko krótki opis tematu


Jeżeli zainteresował Państwa ten lub inny temat - możemy przygotować
indywidualną propozycję planu (konspektu) wyłącznie dla Państwa
 

Dla Państwa wygody jesteśmy dostępni 7 dni w tygodniu.
Jeśli macie Państwo jakieś pytania lub wątpliwości, prosimy o kontakt z nami w sposób najbardziej dla Państwa odpowiedni.

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROPOZYCJĄ INNYCH TEMATÓW KLIKNIJ PONIŻEJ

MKPUBLIKACJE - Strona główna                                                                           
 Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych                                                                             MKPUBLIKACJE - Kontakt
STRONA GŁÓWNA                                              PRZYKŁADOWE TEMATY                                                            FORMULARZ KONTAKTOWY


https://www.mkpublikacje.pl                                    mk@mkpublikacje.pl                                                Tel.: +48 664 600 900