Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych

Piszemy wzory na prace magisterskie, prace dyplomowe, prace licencjackie, prace inżynierskie,
prace zaliczeniowe, referaty, opracowania, analizy, publikacje

 

 

PRZYKŁADOWY TEMAT, Z ZAKRESU KTÓREGO MOŻEMY NAPISAĆ MATERIAŁ:
 


Polski rynek ubezpieczeń na życie


Działalność ubezpieczeniowa jest zróżnicowana i zależy od wielu czynników. W chwili obecnej towarzystwa ubezpieczeń na życie stoją nie tylko u progu silnego i dynamicznego rozwoju, ale także zaostrzonej walki o dotychczasowych i potencjalnych klientów. Jest to związane z przeprowadzoną reformą ubezpieczeń społecznych, z pełnym dopuszczeniem na rynek polski banków zagranicznych oraz rosnącą konkurencją w postaci funduszy powierniczych i funduszy emerytalnych. Zarys polskiej reformy ubezpieczeń społecznych oraz istotne cechy tego systemu zainicjowane zostały ustawą, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 1999 r. Nowy system oparty jest na koncepcji trzech filarów, z których pierwszy filar stanowi emerytura zapewniania przez państwo, drugi filar to emerytura oferowana przez zakładowe lub branżowe fundusze emerytalne, zaś trzeci filar jest zabezpieczeniem zapewnianym indywidualnie.
Analiza polskiego rynku ubezpieczeń na życie potwierdza, że urozmaicenie produktów i duży zakres usług powoduje wzrost zainteresowania tą ofertą ze strony klienta. Działalność ubezpieczycieli spełnia oczekiwania odbiorców i wyszła naprzeciw ich potrzebom. Dynamiczny przyrost zbieranych składek brutto świadczy o dużej zapobiegliwości i rozwoju świadomości ubezpieczeniowej polskiego społeczeństwa. Można stwierdzić, że ta forma oszczędności osób prywatnych jest funkcją dochodu, a nie stopy procentowej i osiąganego zysku przez ubezpieczyciela, chociaż jest to bardzo ważny element z punktu widzenia budowy prywatnej emerytury. W ostatnich latach nastąpił realny wzrost wynagrodzeń i spadek stopy bezrobocia, co bezpośrednio wpłynęło na poprawę sytuacji ekonomicznej ludności Polski. Osoby prywatne dysponują coraz większymi środkami, które mogą przeznaczyć na ubezpieczenie życia.
Reforma ubezpieczeń społecznych, która jest koniecznością wobec ciągle rosnącego obciążenia budżetu państwa dopłatami do ubezpieczeń, uświadomiła znacznej części polskiego społeczeństwa, konieczność oszczędzania już dziś, aby utrzymać dotychczasowy standard życia w przyszłości. Możliwość uczestnictwa w rynku kapitałowym za pośrednictwem zbiorowych inwestorów jakimi są towarzystwa ubezpieczeniowe i fundusze powiernicze, cieszy się coraz większą popularnością wśród klientów indywidualnych. Na polskim rynku kapitałowym w ujęciu lokalnym jest stosunkowo niewiele przedstawicielstw instytucji pośredniczących w handlu papierami wartościowymi. Ponadto gra giełdowa wymaga od uczestników fachowego przygotowania oraz obserwacji bieżącej na rynku. Obserwowana konsolidacja usług finansowych jest wynikiem konkurencyjności na rynku kapitałowym. Jednocześnie daje ona klientom możliwość dywersyfikacji form oszczędzania i jest korzystna między innymi ze względu na obniżenie kosztów oferowanych produktów. Tak więc szeroka gama produktów ubezpieczeniowych, konkurencyjność oraz konsolidacja usług rynku kapitałowego stanowi jak najbardziej pozytywne postrzegane przez klienta zjawisko i znacząco przyczynia się do wzrostu zainteresowania taką ofertą ze strony obecnych i potencjalnych klientów towarzystw ubezpieczeń na życie.

... to tylko krótki opis tematu


Jeżeli zainteresował Państwa ten lub inny temat - możemy przygotować
indywidualną propozycję planu (konspektu) wyłącznie dla Państwa
 

Dla Państwa wygody jesteśmy dostępni 7 dni w tygodniu.
Jeśli macie Państwo jakieś pytania lub wątpliwości, prosimy o kontakt z nami w sposób najbardziej dla Państwa odpowiedni.

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROPOZYCJĄ INNYCH TEMATÓW KLIKNIJ PONIŻEJ

MKPUBLIKACJE - Strona główna                                                                           
 Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych                                                                             MKPUBLIKACJE - Kontakt
STRONA GŁÓWNA                                              PRZYKŁADOWE TEMATY                                                            FORMULARZ KONTAKTOWY


https://www.mkpublikacje.pl                                    mk@mkpublikacje.pl                                                Tel.: +48 664 600 900