Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych

Piszemy wzory na prace magisterskie, prace dyplomowe, prace licencjackie, prace inżynierskie,
prace zaliczeniowe, referaty, opracowania, analizy, publikacje

 

 

PRZYKŁADOWY TEMAT, Z ZAKRESU KTÓREGO MOŻEMY NAPISAĆ MATERIAŁ:
 


Metody analizy sektora ubezpieczeń na życie w Polsce


Dotychczasowy rozwój i obecny stan sektora ubezpieczeniowego w Polsce jest związany z całokształtem zachodzących w ostatnich latach zmian systemu gospodarczego oraz społeczno - politycznego. Zmiany w funkcjonowaniu tego sektora nastąpiły po wejściu w życie ustawy o działalności ubezpieczeniowej. Branża ubezpieczeniowa ulega naturalnej ewolucji, a proces transformacji polskiej gospodarki sprzyja wielu pozytywnym zmianom w funkcjonowaniu ubezpieczeń. W chwili obecnej towarzystwa ubezpieczeń na życie stoją nie tylko u progu silnego i dynamicznego rozwoju, ale także zaostrzonej walki o dotychczasowych i potencjalnych klientów. Jest to związane z przeprowadzaną reformą ubezpieczeń społecznych, z pewnym dopuszczeniem na rynek polski banków zagranicznych oraz rosnącą konkurencją w postaci funduszy powierniczych i emerytalnych. Analiza sektora ubezpieczeń na życie w Polsce potwierdza, że urozmaicenie produktów i duży zakres usług powoduje wzrost zainteresowania tą ofertą ze strony klienta. Działalność ubezpieczycieli spełnia oczekiwania odbiorców i wyszła naprzeciw ich potrzebom.
Obecnie sektor ubezpieczeń na życie znajduje się w początkowej fazie wzrostu. Branża ta jest kształtowana przez takie czynniki, jak np.: niewydolność państwowego systemu ubezpieczeń, moda na ubezpieczenia, starzenie się społeczeństwa, silna potrzeba uniezależnienia się od państwowej emerytury, pojawienie się nowych instrumentów finansowych. Nie ma jeszcze wykształconych nisz rynkowych. Większość ofert towarzystw ubezpieczeniowych skierowana jest do środkowej części rynku. Powstające firmy w zależności od potencjału albo starają się budować swoje nisze, albo kierują ofertę do środka segmentu. W późniejszym czasie konkurencja znacznie się zaostrzy, wystąpi wyraźny podział rynku oraz nastąpi wprowadzenie coraz to nowych ubezpieczeń. Reforma ubezpieczeń społecznych, która jest koniecznością wobec ciągle rosnącego obciążenia budżetu państwa dopłatami do ubezpieczeń, uświadomiła znacznej części polskiego społeczeństwa, konieczność oszczędzania już dziś, aby utrzymać dotychczasowy standard życia w przyszłości. Dynamiczny przyrost zbieranych składek brutto świadczy o dużej zapobiegliwości i rozwoju świadomości ubezpieczeniowej polskiego społeczeństwa. Można stwierdzić, że ta forma oszczędności osób prywatnych jest funkcją dochodu, a nie stopy procentowej i osiąganego zysku przez ubezpieczyciela, chociaż jest to bardzo ważny element z punktu widzenia budowy prywatnej emerytury.
W ostatnich latach nastąpił realny wzrost wynagrodzeń i spadek stopy bezrobocia, co bezpośrednio wpłynęło na poprawę sytuacji ekonomicznej ludności Polski. Osoby prywatne dysponują coraz większymi środkami, które mogą przeznaczyć na ubezpieczenie życia. Możliwość uczestnictwa w rynku kapitałowym za pośrednictwem zbiorowych inwestorów jakimi są towarzystwa ubezpieczeniowe i fundusze powiernicze, cieszy się coraz większą popularnością wśród klientów indywidualnych. Obserwowana konsolidacja usług finansowych jest wynikiem konkurencyjności na rynku kapitałowym. Jednocześnie daje ona klientom możliwość dywersyfikacji form oszczędzania i jest korzystna między innymi ze względu na obniżenie kosztów oferowanych produktów. Tak więc szeroka gama produktów ubezpieczeniowych, konkurencyjność oraz konsolidacja usług rynku kapitałowego stanowi jak najbardziej pozytywne postrzegane przez klienta zjawisko i znacząco przyczynia się do wzrostu zainteresowania taką ofertą ze strony obecnych i potencjalnych klientów towarzystw ubezpieczeń na życie.

... to tylko krótki opis tematu


Jeżeli zainteresował Państwa ten lub inny temat - możemy przygotować
indywidualną propozycję planu (konspektu) wyłącznie dla Państwa
 

Dla Państwa wygody jesteśmy dostępni 7 dni w tygodniu.
Jeśli macie Państwo jakieś pytania lub wątpliwości, prosimy o kontakt z nami w sposób najbardziej dla Państwa odpowiedni.

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROPOZYCJĄ INNYCH TEMATÓW KLIKNIJ PONIŻEJ

MKPUBLIKACJE - Strona główna                                                                           
 Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych                                                                             MKPUBLIKACJE - Kontakt
STRONA GŁÓWNA                                              PRZYKŁADOWE TEMATY                                                            FORMULARZ KONTAKTOWY


https://www.mkpublikacje.pl                                    mk@mkpublikacje.pl                                                Tel.: +48 664 600 900