Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych

Piszemy wzory na prace magisterskie, prace dyplomowe, prace licencjackie, prace inżynierskie,
prace zaliczeniowe, referaty, opracowania, analizy, publikacje

 

 

PRZYKŁADOWY TEMAT, Z ZAKRESU KTÓREGO MOŻEMY NAPISAĆ MATERIAŁ:
 


Finansowe aspekty prywatyzacji polskiej gospodarki


Wśród globalnych problemów ekonomicznych prywatyzacja w ostatnich latach zajmuje miejsce szczególne. Pierwszy raz w dziejach jest ona stałym punktem programów gospodarczych wszystkich rządów, zarówno krajów rozwiniętych, które redukują swój - często nieznaczny - sektor państwowy, jak i rozwijających się, a także trzeciej specyficznej grupy państw, tworzących nowy system społeczno-gospodarczy po upadku komunizmu, określanych jako gospodarki okresu przejściowego.
Przyczyną prywatyzacji jest niewątpliwie dążenie do wzrostu efektywności danej gospodarki. Głównym celem transformacji systemowej jest odejście od gospodarki niedoborów, która jest właściwa dla systemu nakazowo-rozdzielczego i wejście na tory gospodarki zrównoważonej - rynkowej. Filarem tych dążeń, zmian ustrojowych i systemowych w naszej gospodarce jest restrukturyzacja własnościowa przedsiębiorstw. Rozwój i dominujący udział prywatnej własności w gospodarce jest niezbędny w przejściu do liberalnej gospodarki rynkowej. Wiąże się to ze zwiększoną efektywnością gospodarowania w skali mikro- i makroekonomicznej, a także przyspieszoną adaptacją przedsiębiorstw do zaostrzającej się konkurencji na rynku wewnętrznym i zagranicznym.
Dokonany w 1989 roku przełom polityczny i gospodarczy postawił przed jednostkami gospodarki państwowej problem dostosowania się do nowych warunków. Musiały podejmować działania restrukturyzacyjne, dokonywać zmian wewnątrzzakładowych. Miało to ogromny wpływ na ich pozycję, miejsce na rynku i powiązania gospodarcze. Nie wszystkie z tych przedsiębiorstw potrafiło się przystosować do zmieniającego się otoczenia. Wiele podejmowanych działań nie spełniło oczekiwanych efektów. Przedsiębiorstwa poruszały się po nie znanym dotychczas obszarze podejmowania decyzji związanych z prywatyzacją.
 

... to tylko krótki opis tematu


Jeżeli zainteresował Państwa ten lub inny temat - możemy przygotować
indywidualną propozycję planu (konspektu) wyłącznie dla Państwa
 

Dla Państwa wygody jesteśmy dostępni 7 dni w tygodniu.
Jeśli macie Państwo jakieś pytania lub wątpliwości, prosimy o kontakt z nami w sposób najbardziej dla Państwa odpowiedni.

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROPOZYCJĄ INNYCH TEMATÓW KLIKNIJ PONIŻEJ

MKPUBLIKACJE - Strona główna                                                                           
 Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych                                                                             MKPUBLIKACJE - Kontakt
STRONA GŁÓWNA                                              PRZYKŁADOWE TEMATY                                                            FORMULARZ KONTAKTOWY


https://www.mkpublikacje.pl                                    mk@mkpublikacje.pl                                                Tel.: +48 664 600 900