Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych

Piszemy wzory na prace magisterskie, prace dyplomowe, prace licencjackie, prace inżynierskie,
prace zaliczeniowe, referaty, opracowania, analizy, publikacje

 

 

PRZYKŁADOWY TEMAT, Z ZAKRESU KTÓREGO MOŻEMY NAPISAĆ MATERIAŁ:
 


Kulturowe uwarunkowania procesów decyzyjnych w przedsiębiorstwie


Wraz z inwestycjami prowadzonymi w naszym kraju przenoszone są zachodnie wzorce organizacji i zarządzania, ale bez uwzględnienia konieczności ich przystosowywania do warunków kulturowych naszego regionu. Dokonuje się tego pomimo, ze szereg autorów zwraca uwagę na konieczność adaptacji technik zarządzania oraz na praktyczne postępowanie w interesach zmieniające się w zależności od uwarunkowań kultury organizacyjnej. Rosnąca ilość nieudanych transferów wzorców zarządzania tym bardziej wymusza konieczność dostosowania technik zarządzania do lokalnych uwarunkowań kulturowych. Wdrażaniu zagranicznych wzorców towarzyszą trudności wynikające z różnic między warunkami kulturowymi, w jakich powstały i rozwijały się a warunkami, w jakich mają funkcjonować. Wynika to z faktu zdeterminowania praktyki zarządzania przez specyfikę kultury organizacyjnej, która jest charakterystyczna dla społeczności zamieszkującej dane terytorium.
Kultura organizacyjna jest rodzajem intelektualnego programu postępowania zbiorowości ludzkiej w danym otoczeniu. Ewolucja zachodząca w długim okresie czasu stanowi jego cechę charakterystyczną. W wypadkach dramatycznych zmian w otoczeniu, zmiany mogą zachodzić w sposób rewolucyjny. Tego rodzaju program krystalizuje się w postaci instytucji oraz wartości, norm społecznych i poglądów, które wymuszają i wzmacniają sposoby myślenia oraz działania ludzi.
Kulturą organizacyjną nazywa się proces charakterystyczny dla ograniczonej czasoprzestrzeni danej organizacji, w której działania odbywają się w sposób postrzegany przez ich aktorów. Działania te wynikają z norm zachowań wyrażających określone ideologie, mity, obrzędy, wartości i wierzenia. Niektórzy proponują rozróżnienie pomiędzy kulturą organizacyjną, przez którą rozumieją owe mniej lub bardziej widoczne w działaniach atrybuty, a tożsamością organizacyjną, która jest pewną logiką działania kolektywnego, nadającą przedsiębiorstwu pewną ciągłość i umożliwiającą jego identyfikację, a także identyfikowanie się z nim.
 

... to tylko krótki opis tematu


Jeżeli zainteresował Państwa ten lub inny temat - możemy przygotować
indywidualną propozycję planu (konspektu) wyłącznie dla Państwa
 

Dla Państwa wygody jesteśmy dostępni 7 dni w tygodniu.
Jeśli macie Państwo jakieś pytania lub wątpliwości, prosimy o kontakt z nami w sposób najbardziej dla Państwa odpowiedni.

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROPOZYCJĄ INNYCH TEMATÓW KLIKNIJ PONIŻEJ

MKPUBLIKACJE - Strona główna                                                                           
 Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych                                                                             MKPUBLIKACJE - Kontakt
STRONA GŁÓWNA                                              PRZYKŁADOWE TEMATY                                                            FORMULARZ KONTAKTOWY


https://www.mkpublikacje.pl                                    mk@mkpublikacje.pl                                                Tel.: +48 664 600 900