Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych

Piszemy wzory na prace magisterskie, prace dyplomowe, prace licencjackie, prace inżynierskie,
prace zaliczeniowe, referaty, opracowania, analizy, publikacje

 

 

PRZYKŁADOWY TEMAT, Z ZAKRESU KTÓREGO MOŻEMY NAPISAĆ MATERIAŁ:
 


Działalność Towarzystw Ubezpieczeń na Życie w Polsce na przykładzie porównania


Dotychczasowy rozwój i obecny stan ubezpieczeń w Polsce jest związany z całokształtem zachodzących w ostatnich latach zmian systemu gospodarczego oraz społeczno - politycznego. Zmiany w funkcjonowaniu tego sektora nastąpiły po wejściu w życie ustawy z dn. 28 lipca 1990 roku o działalności ubezpieczeniowej. Branża ubezpieczeniowa ulega naturalnej ewolucji, a proces transformacji polskiej gospodarki sprzyja wielu pozytywnym zmianom w funkcjonowaniu ubezpieczeń. Obecnie w Polsce istnieje już kilkanaście prężnie działających instytucji ubezpieczeniowych. W obliczu narastającej konkurencji na rynku towarzystwa ubezpieczeniowe wprost prześcigają się w poszerzaniu swojej oferty produktowej. Analiza rynku ubezpieczeniowego na życie w Polsce potwierdza, że urozmaicenie produktów i duży zakres usług powoduje wzrost zainteresowania tą ofertą ze strony klienta. Działalność ubezpieczycieli spełnia oczekiwania odbiorców i wychodzi naprzeciw ich potrzebom. Obecnie sektor ubezpieczeń na życie znajduje się w początkowej fazie wzrostu. Branża ta jest kształtowana przez takie czynniki, jak np.: niewydolność państwowego systemu ubezpieczeń społecznych, moda na ubezpieczenia, starzenie się społeczeństwa, silna potrzeba uniezależnienia się od państwowej emerytury, pojawienie się nowych instrumentów finansowych. Nie ma jeszcze wykształconych nisz rynkowych. Większość ofert towarzystw ubezpieczeniowych skierowana jest do środkowej części rynku. Powstające firmy w zależności od potencjału albo starają się budować swoje nisze, albo kierują ofertę do środka segmentu. W późniejszym czasie konkurencja znacznie się zaostrzy, wystąpi wyraźny podział rynku oraz nastąpi wprowadzenie coraz to nowych ubezpieczeń. Szeroka gama produktów ubezpieczeniowych oraz konsolidacja usług rynku kapitałowego stanowi jak najbardziej pozytywnie postrzegane przez klienta zjawisko i znacząco przyczynia się do wzrostu zainteresowania taką ofertą ze strony obecnych i potencjalnych klientów towarzystw ubezpieczeń na życie.
 

... to tylko krótki opis tematu


Jeżeli zainteresował Państwa ten lub inny temat - możemy przygotować
indywidualną propozycję planu (konspektu) wyłącznie dla Państwa
 

Dla Państwa wygody jesteśmy dostępni 7 dni w tygodniu.
Jeśli macie Państwo jakieś pytania lub wątpliwości, prosimy o kontakt z nami w sposób najbardziej dla Państwa odpowiedni.

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROPOZYCJĄ INNYCH TEMATÓW KLIKNIJ PONIŻEJ

MKPUBLIKACJE - Strona główna                                                                           
 Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych                                                                             MKPUBLIKACJE - Kontakt
STRONA GŁÓWNA                                              PRZYKŁADOWE TEMATY                                                            FORMULARZ KONTAKTOWY


https://www.mkpublikacje.pl                                    mk@mkpublikacje.pl                                                Tel.: +48 664 600 900