Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych

Piszemy wzory na prace magisterskie, prace dyplomowe, prace licencjackie, prace inżynierskie,
prace zaliczeniowe, referaty, opracowania, analizy, publikacje

 

 

PRZYKŁADOWY TEMAT, Z ZAKRESU KTÓREGO MOŻEMY NAPISAĆ MATERIAŁ:
 


Działania przedsiębiorstwa usługowego przy wprowadzaniu nowej oferty rynkowej


Realizowane obecnie ciągłe zmiany systemu gospodarczego, zmierzające do stworzenia gospodarki, której funkcjonowanie opiera się na mechanizmach samoregulacji, zakładają konieczność dostosowywania się podmiotów gospodarczych do potrzeb konsumentów i zmieniających się warunków rynkowych. Odnosić się to także powinno do działań banków. Szybkim zmianom podlega struktura systemu bankowego, zwiększa się liczba nowych, prywatnych instytucji finansowych. Zmiany te spowodowały, zabieganie przez banki o przyszłych oraz o swoich, już stałych klientów. W związku z czym są one zmuszone do podejmowania różnych działań marketingowych (głównie instrumentów aktywizacji sprzedaży), żeby ich nie stracić. Na rynku usług finansowych, najważniejszy, to instrument promocji. Najlepsza kampania reklamowa może co najwyżej ściągnąć klientów do banku. Nieprzyjazny, nieuprzejmy pracownik banku zniszczy wykreowane przez reklamę zainteresowanie usługą i bank straci szansę zarobienia pieniędzy. Od sprzedawcy usługi w dużej mierze zależy, czy klient skorzysta z oferty przedsiębiorstwa. Rola sprzedaży osobistej na rynku finansowym rośnie z uwagi na coraz większą złożoność usług proponowanych klientom. Specyfika oraz skomplikowanie wielu produktów finansowych wymagają osobistej ich prezentacji, przedstawienia i wytłumaczenia korzyści klientom. Właściwie nie ma lepszego sposobu na sprzedaż usługi finansowej niż bezpośrednia rozmowa z klientem, zwłaszcza jeśli chodzi o wprowadzanie nowej oferty rynkowej. Decyduje o tym fachowa obsługa, wiedza i uprzejmość pracownika banku, a także jego wygląd zewnętrzny. Musi on stwarzać wrażenie pewności i zaufania. Personel banku stanowi bowiem piąty element marketingu-mix. Strategia marketingowa nie jest sztywnym zestawem metod, analiz i narzędzi. Ewolucja zarządzania wymusza poszukiwanie nowych sposobów rozwiązywania problemów. Nie oznacza to, że metody, których skuteczność została podważona, są odrzucane. Zazwyczaj są one udoskonalane i stosowane jako metody wspomagające. Przyglądając się metodom i technikom strategii marketingowej można dojść do wniosku, że opiera się ona na pewnych wzorcach, zasadach, modelach a nawet gotowych scenariuszach. Jednak mimo prób maksymalnego zbliżenia wypracowanych za pomocą strategii marketingowych rozwiązań do konkretnych sytuacji, nie otrzymuje się gotowych receptur. Przyszłość firmy jest tak bogata, że nie da się jej osadzić w ramach gotowego scenariusza czy planu. Ciągła obserwacja przedsiębiorstwa i otoczenia jest wciąż aktualna, gdyż zdobywanie pozycji na rynku ma charakter przejściowy i nawet najkorzystniejsza strategia marketingowa może w każdej chwili zmienić się w sytuację niepomyślną. Wśród wielu czynników decydujących o sukcesie firmy niemal zawsze wymienia się odpowiednią strategię marketingową. Posiadanie strategii w obliczu zaostrzającej się konkurencji na rynkach światowych, szybkiego tempa postępu technicznego, ciągłych zmian popytu, świadczy nie tylko o przeciwstawianiu się trudnościom ale o aktywnym stosunku do przyszłości. Nikt w dzisiejszych czasach nie powinien wątpić w to, że przyszłość firmy zależy od niej samej. Zarządzanie strategiczne jest procesem wyboru właściwej strategii marketingowej, czyli sformułowanej, ocenionej i zweryfikowanej za pomocą różnych metod, analiz i narzędzi. W warunkach gospodarki rynkowej, aby nowa oferta rynkowa ujrzała światła dziennego, trzeba starać się o klientów i dbać o to, aby byli zadowoleni z produktów i świadczonych usług. Należy oferować szerszy asortyment produktów, odpowiednio o nich informować. Nowy system gospodarczy zmusza uczestników rynku do dostosowywania się do potrzeb klientów. Każdy bank musi wykonywać szereg zadań m.in. badać popyt na towary, podejmować decyzje dotyczące produktu i jego rozmieszczenia na rynku, a także dostarczać niezbędnych informacji klientom.

... to tylko krótki opis tematu


Jeżeli zainteresował Państwa ten lub inny temat - możemy przygotować
indywidualną propozycję planu (konspektu) wyłącznie dla Państwa
 

Dla Państwa wygody jesteśmy dostępni 7 dni w tygodniu.
Jeśli macie Państwo jakieś pytania lub wątpliwości, prosimy o kontakt z nami w sposób najbardziej dla Państwa odpowiedni.

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROPOZYCJĄ INNYCH TEMATÓW KLIKNIJ PONIŻEJ

MKPUBLIKACJE - Strona główna                                                                           
 Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych                                                                             MKPUBLIKACJE - Kontakt
STRONA GŁÓWNA                                              PRZYKŁADOWE TEMATY                                                            FORMULARZ KONTAKTOWY


https://www.mkpublikacje.pl                                    mk@mkpublikacje.pl                                                Tel.: +48 664 600 900