Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych

Piszemy wzory na prace magisterskie, prace dyplomowe, prace licencjackie, prace inżynierskie,
prace zaliczeniowe, referaty, opracowania, analizy, publikacje

 

 

PRZYKŁADOWY TEMAT, Z ZAKRESU KTÓREGO MOŻEMY NAPISAĆ MATERIAŁ:
 


Hipermarkety jako zagrożenie dla małych przedsiębiorstw


Problematyka strategii marketingowych dużych sieci handlowych była jeszcze do niedawna praktycznie nieobecna w polskim piśmiennictwie marketingowym. Do roku 1990 wynikało to przede wszystkim z przyczyn obiektywnych, polegających na braku tej formy przedsiębiorstw handlowych na naszym rynku. Po roku 1990 potrzeba było jeszcze około 3-4 lat, aby pierwsze zagraniczne wielkopowierzchniowe sieci handlowe zaczęły penetrować polski sektor handlu detalicznego. Ten kilkuletni okres wyczekiwania nie był przypadkowy. Duże międzynarodowe sieci handlowe potrzebują zwykle właśnie tyle czasu, by przygotować swą decyzję dotyczącą wejścia na nowy rynek zagraniczny, znajdujący się w procesie transformacji. Jest to tym bardziej zrozumiałe, że tego rodzaju decyzja ma zwykle wymiar strategiczny. Wiąże się ona z opracowaniem koncepcji budowy na danym rynku całej sieci obiektów handlowych oraz towarzyszącej im infrastruktury logistycznej i układu powiązań z dostawcami. Konieczność globalnego zainteresowania się problematyką dużych sieci handlowych nie podlega już dzisiaj dyskusji. Znajduje ona swój wyraz w pracach podejmowanych przez polskie ośrodki akademickie. Prace te przybliżają polskiemu czytelnikowi, a zwłaszcza menedżerom przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, elementy strategii działania dużych zagranicznych sieci handlowych. Pozwalają one zrozumieć podstawy dominującej pozycji rynkowej, jaką te sieci zajmują na wybranych rynkach i którą w nadchodzących latach będą umacniały również na polskim rynku. Istotą tej pozycji jest trwała przewaga konkurencyjna, jaką mają w stosunku do przedsiębiorstw handlowych działających w skali rynku krajowego w formie rozproszonej i nie zorganizowanej w ramach sieci. Podstawową cechą hipermarketów jest utrzymanie niskich cen, które stały się postępującą koncentracją dużych sieci handlowych, a następnie ich internacjonalizacją, która w przyszłości prowadzić będzie coraz wyraźniej do różnych form globalizacji strategii. Podstawą globalizacji jest tworzenie quasi-uniwersalnych form sklepów wielkopowierzchniowych na kolejnych rynkach zagranicznych. Złożoność formatu sklepu wielkopowierzchniowego powoduje jednak, iż jego globalizacja może natknąć się na pewne problemy związane z koniecznością dostosowania kompleksowej formuły do warunków lokalnych. Kolejną cechą strategii marketingowych dużych sieci handlowych jest ich innowacyjność. Konieczność modernizacji formuły marketingowej sklepu wielkopowierzchniowego wyraźnie wystąpiła na przełomie wieków XX i XXI. Wynikło to w dużym stopniu ze starzenia się formuły tradycyjnej, stworzonej w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, oraz z potrzeby wypracowania nowej atrakcyjniejszej formuły nowoczesnej sieci handlowej. Opisane wyzwania marketingowe zakładają połączenie konkurencyjnej cenowo oferty sieci z podniesioną jakością obsługi klienta i nowoczesną formułą sprzedaży. Klient początku XXI w. oczekuje bowiem od dużych sieci nie tylko korzystnej cenowo oferty, ale również przyjemnej atmosfery sklepu i zadowolenia ze sposobu dokonywania zakupów. Dlatego też bardzo płodnym kierunkiem stał się ostatnio obszar dotyczący wpływu różnorodnych czynników, składających się na atmosferę sklepu i zachowanie nabywców. Z punktu widzenia marketingu wyzwanie to oznacza konieczność wyboru między pozycjonowaniem sieci opartym prawie wyłącznie na atucie niskiej ceny oraz pozycjonowaniem łączącym atrakcyjną cenowo ofertę z podwyższoną jakością miejsca i formy dokonywania zakupów. Dylemat ten znajduje obecnie swój wyraz w rozwoju konkretnych strategii marketingowych oraz różnych form sklepów wielkopowierzchniowych, takich jak sieci sklepów dyskontowych, hipermarketów, hipermarketów dyskontowych, supermarketów. Chcąc zachować konkurencyjność cenową strategie marketingowe dużych sieci coraz częściej przypominają strategie konglomeratu. Polegają one na zarządzaniu, w ramach jednej struktury, wieloma różnymi formami sklepów wielkopowierzchniowych, funkcjonujących pod różnymi nazwami, lecz korzystających ze scentralizowanych źródeł zaopatrzenia. Rozwój dużych sieci handlowych czyni z nich przedsiębiorstwa odgrywające decydującą rolę w strukturze obrotu handlowego i zarządzające znaczącą powierzchnią handlową. Tak silna pozycja handlowa powoduje, iż w marketingu dużych sieci handlowych coraz bardziej znaczącą rolę zaczyna odgrywać strategia zakupów, a nie tylko strategia sprzedaży.

... to tylko krótki opis tematu


Jeżeli zainteresował Państwa ten lub inny temat - możemy przygotować
indywidualną propozycję planu (konspektu) wyłącznie dla Państwa
 

Dla Państwa wygody jesteśmy dostępni 7 dni w tygodniu.
Jeśli macie Państwo jakieś pytania lub wątpliwości, prosimy o kontakt z nami w sposób najbardziej dla Państwa odpowiedni.

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROPOZYCJĄ INNYCH TEMATÓW KLIKNIJ PONIŻEJ

MKPUBLIKACJE - Strona główna                                                                           
 Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych                                                                             MKPUBLIKACJE - Kontakt
STRONA GŁÓWNA                                              PRZYKŁADOWE TEMATY                                                            FORMULARZ KONTAKTOWY


https://www.mkpublikacje.pl                                    mk@mkpublikacje.pl                                                Tel.: +48 664 600 900