Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych

Piszemy wzory na prace magisterskie, prace dyplomowe, prace licencjackie, prace inżynierskie,
prace zaliczeniowe, referaty, opracowania, analizy, publikacje

 

 

PRZYKŁADOWY TEMAT, Z ZAKRESU KTÓREGO MOŻEMY NAPISAĆ MATERIAŁ:
 


Uwarunkowania racjonalności procesu decyzyjnego


Podejmowanie decyzji to bardzo ważny element sprawności zarządzania rozumianego, jako skuteczne prowadzenie organizacji do obranego celu. Jest najbardziej widocznym przejawem pracy menedżera. Współcześnie zarządzanie staje się kreatywną sztuką, której dobre poznanie może ułatwić osiągnięcie sukcesów. Rodzi to potrzebę nieustannego analizowania procesów decyzyjnych a zarazem nieustannego doskonalenia technik decyzyjnych. Wymusza to niestabilność otoczenia i dążenie do sprostania konkurencji przez organizację. Decydowanie jest mechanizmem napędowym polityki przedsiębiorstwa, ponieważ to właśnie dzięki niemu pomysły, emocje, ambicje jednostek zmieniają się w działanie strategiczne. Każda decyzja powinna być skuteczna i efektywna, tzn., że w istniejących granicach organizacyjno-prawnych powinna zapewnić przedsiębiorstwu dynamiczną równowagę względem otoczenia, rozwój potencjału oraz optymalne efekty ekonomiczne. Powinna też być podjęta we właściwym czasie, tzn. w momencie, kiedy istnieją zależności i powiązania miedzy przedsiębiorstwem a jego otoczeniem bądź przed ich przewidywanym wystąpieniem. Oznacza to, że decyzje nie mogą być podejmowane tylko na podstawie wyczucia i intuicji, lecz muszą być dobrze przemyślane i przygotowane przy wykorzystaniu metod naukowych i podejść stosowanych w procesach decydowania. Racjonalne decyzje powinny być rezultatem procesu decyzyjnego, obejmującego logicznie powiązaną grupę operacji myślowych, uporządkowanych w odpowiedniej kolejności i umożliwiających ocenę sytuacji decyzyjnej, określenie warunków rozwiązywania problemu, a także wybór najkorzystniejszego wariantu. Przez racjonalną rzeczowo rozumiemy decyzję, która przeistoczona w działanie w pełni odpowiada rzeczywistości i rzeczywistość tę przekształca, zgodnie z jej istotą i prawami nią rządzącymi. Racjonalność rzeczowa decyzji wyraża się więc pełnym dostosowaniem dokonanego wyboru działania do przewidywanego układu celów, środków i warunków działania. Decyzja racjonalna metodologicznie, to taki wybór działania, Którego podstawą są wszystkie dostępne dla układu decyzyjnego informacje i reguły "sztuki" podejmowania decyzji. Tak rozumiana racjonalność decyzji to nic innego, jak dostosowanie aktu wyboru do posiadanych informacji, tak dobranych i przetworzonych, że spełniony zostaje wymóg poprawnej metodologii procesu wyboru rozwiązania. Warunkiem wstępnym rozpoczęcia procesu podejmowania decyzji jest spostrzeżenie lub przewidywanie przez decydenta odchylenie pomiędzy aktualnym i postulowanym stanem rzeczywistości. Jest to podstawa do zebrania informacji, które stają się podstawą budowy modelu problemu decyzyjnego. Z drugiej strony, informacje o charakterze sytuacji decyzyjnej określają możliwości rozwiązania problemu. Posiadane przez decydenta informacje o sytuacji decyzyjnej, jego możliwości oraz motywacja wpływają na jakość decyzji w znaczeniu metodologicznym. Decyzja jest więc racjonalna metodologicznie, gdy podstawą wyboru były wszystkie uznane za niezbędne i możliwe do uzyskania przez decydenta informacje o aktualnym i postulowanym stanie rzeczywistości, a decydent był w stanie i chciał podjąć właściwą decyzję. Tak więc racjonalność metodologiczna jest określona przez: realne możliwości decydenta (kwalifikacje, percepcja, intuicja, pamięć), motywację decydenta, którą określają jego postawy, potrzeby nastroje, dostępne dla decydenta informacje o sytuacji decyzyjnej. Racjonalność rzeczowa jest natomiast uwarunkowana, obok metodologicznej racjonalności, przez wykonawców decyzji oraz warunki działań wykonawczych. Mówiąc o racjonalności decyzji, trzeba mieć więc na uwadze nie tylko podejmujących decyzje, ale także wykonawców decyzji. Nie można nie zauważyć wpływu, jaki wywierają na racjonalność decyzji ich kwalifikacje i umiejętności, postawy i systemy wartości. Wszystko to wpływa na realizację stawianych zadań. Na racjonalność rzeczową wpływają także warunki działania. Są one tym elementem, który stanowi pewnego rodzaju punkt odniesienia dla wyboru wykonawców decyzji oraz metody podejmowania decyzji. Nie oznacza to jednak, że jednocześnie przesądzają o wyborze w działaniu. W tych samych warunkach można bowiem stosować różne sposoby realizacji celu.

... to tylko krótki opis tematu


Jeżeli zainteresował Państwa ten lub inny temat - możemy przygotować
indywidualną propozycję planu (konspektu) wyłącznie dla Państwa
 

Dla Państwa wygody jesteśmy dostępni 7 dni w tygodniu.
Jeśli macie Państwo jakieś pytania lub wątpliwości, prosimy o kontakt z nami w sposób najbardziej dla Państwa odpowiedni.

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROPOZYCJĄ INNYCH TEMATÓW KLIKNIJ PONIŻEJ

MKPUBLIKACJE - Strona główna                                                                           
 Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych                                                                             MKPUBLIKACJE - Kontakt
STRONA GŁÓWNA                                              PRZYKŁADOWE TEMATY                                                            FORMULARZ KONTAKTOWY


https://www.mkpublikacje.pl                                    mk@mkpublikacje.pl                                                Tel.: +48 664 600 900