Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych

Piszemy wzory na prace magisterskie, prace dyplomowe, prace licencjackie, prace inżynierskie,
prace zaliczeniowe, referaty, opracowania, analizy, publikacje

 

 

PRZYKŁADOWY TEMAT, Z ZAKRESU KTÓREGO MOŻEMY NAPISAĆ MATERIAŁ:
 


Przekształcenia przedsiębiorstw osób fizycznych w spółki kapitałowe


Prawo polskie nie przewiduje instytucji przekształcenia przedsiębiorstw prowadzonych przez osoby fizyczne na podstawie wpisów do ewidencji działalności gospodarczej (zarówno przedsiębiorstw jednoosobowych, jak i spółek cywilnych) w spółki kapitałowe. W świetle uregulowań kodeksu handlowego - w interesującym nas zakresie (kh przewiduje również przekształcenie spółki jawnej w spółkę komandytową) - możliwe jest jedynie przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną i na odwrót. Mimo to, możliwe jest osiągnięcie efektu "przekształcenia" wyżej wymienionych przedsiębiorstw w spółki kapitałowe (spółki z o.o. lub akcyjne), np. poprzez coraz częściej dokonywane transakcje dotyczące "przedsiębiorstw" osób fizycznych w rozumieniu przedmiotowym, zgodnym z treścią art. 551 k.c. (w drodze ich sprzedaży lub wnoszenia tytułem wkładu niepieniężnego do spółek prawa handlowego). Transakcje takie umożliwiają przejęcie przez spółki kapitałowe dotychczasowej działalności przedsiębiorstw osób fizycznych, pozyskanie ich aktywów i przejęcie pasywów, wstąpienie w możliwie szerokie, jeżeli nie pełne, prawa i obowiązki tych podmiotów. W przypadku gdy transakcje te dokonywane są przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki kapitałowe z wyłącznym udziałem tych osób (zwłaszcza jeżeli towarzyszy im następnie zaprzestanie działalności przez osoby fizyczne), prowadzą do sytuacji, w wyniku której następuje "przekształcenie" działalności prowadzonej przez osoby fizyczne (na podstawie stosownych wpisów) w działalność osób prawnych (spółek kapitałowych), powołanych w tym celu przez osoby fizyczne. W pewnym uproszczeniu dochodzi zatem - wskutek przeprowadzenia transakcji w kręgu kilku podmiotów zależnych - do przekształcenia formy prowadzenia działalności gospodarczej - z wykonywanej we własnym imieniu przez osoby fizyczne - w działalność wykonywaną przez osobę prawną, utworzoną przez dokonujące "przekształcenia" osoby fizyczne. Nie oznacza to, że we wszystkich przypadkach "przekształcenia" takie są uzasadnione. W wielu przypadkach starannie należy wybrać moment jego dokonania celem optymalizacji opodatkowania dokonywanych transakcji oraz uniknięcia negatywnych jego skutków, bowiem sprawne przeprowadzenie "przekształcenia" napotyka na wiele trudności.
 

... to tylko krótki opis tematu


Jeżeli zainteresował Państwa ten lub inny temat - możemy przygotować
indywidualną propozycję planu (konspektu) wyłącznie dla Państwa
 

Dla Państwa wygody jesteśmy dostępni 7 dni w tygodniu.
Jeśli macie Państwo jakieś pytania lub wątpliwości, prosimy o kontakt z nami w sposób najbardziej dla Państwa odpowiedni.

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROPOZYCJĄ INNYCH TEMATÓW KLIKNIJ PONIŻEJ

MKPUBLIKACJE - Strona główna                                                                           
 Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych                                                                             MKPUBLIKACJE - Kontakt
STRONA GŁÓWNA                                              PRZYKŁADOWE TEMATY                                                            FORMULARZ KONTAKTOWY


https://www.mkpublikacje.pl                                    mk@mkpublikacje.pl                                                Tel.: +48 664 600 900