Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych

Piszemy wzory na prace magisterskie, prace dyplomowe, prace licencjackie, prace inżynierskie,
prace zaliczeniowe, referaty, opracowania, analizy, publikacje

 

 

PRZYKŁADOWY TEMAT, Z ZAKRESU KTÓREGO MOŻEMY NAPISAĆ MATERIAŁ:
 


Strategia marketingowa przedsiębiorstwa usługowo-transportowego na przykładzie


Zarządzanie przedsiębiorstwem wymaga znajomości zasad marketingu. Sprawność kierowania na różnych poziomach organizacji firmy jest uzależniona między innymi od stopnia rozumienia reguł filozofii marketingowej. Marketing jest dzisiaj istotnym składnikiem filozofii świata biznesu. Marketing jest nie tylko dziedziną poznawczą lecz także sumą pewnej praktycznej wiedzy i umiejętności. Potrzeba znajomości marketingu wynika przede wszystkim z wysokiej użyteczności tej wiedzy w praktyce gospodarczej. Silna konkurencja na wolnym rynku wymusza wzmacnianie i precyzowanie wszelkich działań marketingowych. Zmiany jakie obecnie się dokonują, pozwalają twierdzić, że przyszłość przedsiębiorstwa zależy m.in. od trafnie sformułowanej strategii marketingowej. Każde przedsiębiorstwo działające na rynku w warunkach konkurencji powinno dążyć do stworzenia przewagi nad konkurentami w określonej sferze swego działania, aby mieć szansę rozwoju. Wśród wielu czynników decydujących o sukcesie firmy niemal zawsze wymienia się odpowiednią strategię marketingową. Transformacja gospodarki polskiej, której jesteśmy świadkami, sprawia, że zagadnienia strategii marketingowej nie można w dzisiejszych czasach pominąć. Posiadanie strategii w obliczu zaostrzającej się konkurencji, szybkiego tempa postępu technicznego, ciągłych zmian popytu, świadczy nie tylko o przeciwstawianiu się trudnościom ale o aktywnym stosunku do przyszłości. Nikt w dzisiejszych czasach nie powinien wątpić w to, że przyszłość przedsiębiorstwa zależy od niego samego. Zarządzanie strategiczne jest procesem wyboru właściwej strategii marketingowej, czyli sformułowanej, ocenionej i zweryfikowanej za pomocą różnych metod, analiz i narzędzi. Strategia marketingowa nie jest sztywnym zestawem metod, analiz i narzędzi. Ewolucja zarządzania wymusza poszukiwanie nowych sposobów rozwiązywania problemów. Nie oznacza to, że metody, których skuteczność została podważona, są odrzucane. Zazwyczaj są one udoskonalane i stosowane jako metody wspomagające. Przyglądając się różnym działaniom marketingowym oraz metodom i technikom strategii marketingowej można dojść do wniosku, że opiera się ona na pewnych wzorcach, zasadach, modelach a nawet gotowych scenariuszach. Jednak mimo prób maksymalnego zbliżenia wypracowanych za pomocą strategii marketingowych rozwiązań do konkretnych sytuacji, nie otrzymuje się gotowych receptur. Przyszłość przedsiębiorstwa jest tak bogata, że nie da się jej osadzić w ramach gotowego scenariusza czy planu. Ciągła obserwacja przedsiębiorstwa i otoczenia jest wciąż aktualna, gdyż zdobywanie pozycji na rynku ma charakter przejściowy i nawet najkorzystniejsza strategia marketingowa może w każdej chwili zmienić się w sytuację niepomyślną. Dobrze opracowane działania marketingowe w aspekcie wypracowanych wniosków, koncepcji i scenariuszy uwarunkowane są przede wszystkim otwartością na to co nowe, niespodziewane i niewiarygodne.
 

... to tylko krótki opis tematu


Jeżeli zainteresował Państwa ten lub inny temat - możemy przygotować
indywidualną propozycję planu (konspektu) wyłącznie dla Państwa
 

Dla Państwa wygody jesteśmy dostępni 7 dni w tygodniu.
Jeśli macie Państwo jakieś pytania lub wątpliwości, prosimy o kontakt z nami w sposób najbardziej dla Państwa odpowiedni.

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROPOZYCJĄ INNYCH TEMATÓW KLIKNIJ PONIŻEJ

MKPUBLIKACJE - Strona główna                                                                           
 Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych                                                                             MKPUBLIKACJE - Kontakt
STRONA GŁÓWNA                                              PRZYKŁADOWE TEMATY                                                            FORMULARZ KONTAKTOWY


https://www.mkpublikacje.pl                                    mk@mkpublikacje.pl                                                Tel.: +48 664 600 900