Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych

Piszemy wzory na prace magisterskie, prace dyplomowe, prace licencjackie, prace inżynierskie,
prace zaliczeniowe, referaty, opracowania, analizy, publikacje

 

 

PRZYKŁADOWY TEMAT, Z ZAKRESU KTÓREGO MOŻEMY NAPISAĆ MATERIAŁ:
 


Działalność depozytowa banku na przykładzie


Na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych Polska wkroczyła w proces transformacji systemowej, a przywracaniu gospodarki rynkowej towarzyszy przebudowa bankowości. Banki stały się samodzielnym ogniwem gospodarki narodowej, wywierającym istotny wpływ na jej funkcjonowanie. Sektor bankowy odgrywa bardzo istotną rolę w gospodarce, charakteryzuje go duża różnorodność i wysoka dynamika rozwoju. Segment bankowy pośredniczy w przekazywaniu impulsów monetarnych między władzami pieniężnymi a gospodarką, stąd metody oddziaływania banku centralnego na system bankowy nabierają szczególnego znaczenia. Transformacja polskiego systemu bankowego doprowadziła do pojawienia się nowych produktów na wszystkich rynkach finansowych, co dla klientów oznacza większy wybór wśród firm świadczących usługi finansowe, a dla banków zmianę jakości pracy w obliczu sprostania potrzebom klientów, konkurencji krajowej i wyzwaniom integracyjnym. Gromadzenie wkładów i lokat, emitowanie własnych papierów wartościowych oraz wszelkie czynności zmierzające do powiększenia sumy środków własnych i powierzonych znajdujących się w dyspozycji banków, wykorzystywanie gromadzonych środków w formie udzielania różnych rodzajów kredytów, przy formułowaniu warunków kredytowania i spłat, lokowanie kapitałów własnych i klientów w korzystnych przedsięwzięciach to tylko część z czynności wykonywanych przez polskie banki. Depozyty to wkłady oszczędnościowe gospodarstw domowych i pieniądz transakcyjny podmiotów gospodarczych. Gospodarstwa domowe lokują oszczędności w złotych przede wszystkim na rachunkach terminowych, a podmioty gospodarcze utrzymują część środków, stanowiących pieniądz transakcyjny na rachunkach a'vista. Depozyty walutowe pochodzą głównie od ludności i mają w przeważającej części charakter wkładów oszczędnościowych. Banki są zainteresowane gromadzeniem jak największych kapitałów obcych i w ten sposób jest to działalność depozytowa, mająca na celu konkurowanie z innymi bankami o zdobycie depozytów osób fizycznych i prawnych.

... to tylko krótki opis tematu


Jeżeli zainteresował Państwa ten lub inny temat - możemy przygotować
indywidualną propozycję planu (konspektu) wyłącznie dla Państwa
 

Dla Państwa wygody jesteśmy dostępni 7 dni w tygodniu.
Jeśli macie Państwo jakieś pytania lub wątpliwości, prosimy o kontakt z nami w sposób najbardziej dla Państwa odpowiedni.

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROPOZYCJĄ INNYCH TEMATÓW KLIKNIJ PONIŻEJ

MKPUBLIKACJE - Strona główna                                                                           
 Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych                                                                             MKPUBLIKACJE - Kontakt
STRONA GŁÓWNA                                              PRZYKŁADOWE TEMATY                                                            FORMULARZ KONTAKTOWY


https://www.mkpublikacje.pl                                    mk@mkpublikacje.pl                                                Tel.: +48 664 600 900