Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych

Piszemy wzory na prace magisterskie, prace dyplomowe, prace licencjackie, prace inżynierskie,
prace zaliczeniowe, referaty, opracowania, analizy, publikacje

 

 

PRZYKŁADOWY TEMAT, Z ZAKRESU KTÓREGO MOŻEMY NAPISAĆ MATERIAŁ:
 


Systemy zapewnienia jakości oraz zarządzanie przez jakość


Jakość jest to ogół cech produktu lub usługi decydujących o ich zdolności do zaspokojenia stwierdzonych i potencjalnych potrzeb. Jakość odnosi się zarówno do produktów, jak i usług. Chociaż być może jej znaczenie dla takich produktów jak samochody czy komputery dostrzeżono najpierw, również firmy usługowe - od linii lotniczych do restauracji - przekonały się, że jakość jest ważnym determinantem ich sukcesu lub porażki. Jakość usług stała się poważnym problemem konkurencyjności dzisiejszego przemysłu amerykańskiego. Jakość jest również ważnym przedmiotem troski indywidualnych menedżerów i organizacji z trzech bardzo szczególnych powodów: konkurencji, wydajności i kosztów. W krajach o rozwiniętej gospodarce rynkowej a szczególnie w USA, występuje w ostatnich latach tendencja radykalnej poprawy jakości. Jakości pojmowanej nie tylko w odniesieniu do produkowanych wyrobów ale całej pracy związanej z produktem, tzn. od koncepcji poczynając - do wycofania wyrobu z obiegu. USA, kolebka prac związanych z poprawą jakości wyrobów, które zwłaszcza były istotne w okresie drugiej wojny światowej (produkcja wojskowa), dały się po wojnie wyprzedzić Japończykom w dziedzinie jakości, szczególnie w zakresie produkcji sprzętu powszechnego użytku. Zaważyła tutaj filozofia podejścia do problemu jakości. Amerykanie przywiązywali największą wagę do dobrze rozwiniętego serwisu urządzeń, który miał zapewnić pożądane rezultaty w rozwoju handlu i sprzedaży. Japończycy natomiast postawili na jakość i niezawodność produkowanych wyrobów. Wyszli z założenia, że w krajach nisko uprzemysłowionych i ubogich technologicznie, gdzie chcieli eksportować swoje wyroby, produkt powinien być niezawodny i tani, natomiast tworzenie w dalekich krajach serwisu od podstaw, podrażałoby ekspansje na te rynki. Historia pokazała, że japońska filozofia była bardziej finezyjna niż amerykańska i dlatego Stany Zjednoczone zmieniły ostatnio swój pogląd dotyczący jakości wyrobów masowych i powszechnego użytku przyjmując filozofię japońską. Amerykanie zorientowali się, że dobra jakość i niezawodność daje wysokie zyski i pozwala zmniejszać koszty produkcji. Jest to więc właściwy kierunek zaspokajania potrzeb klientów. Polska po przełomie polityczno-gospodarczym i otwarciu granic na produkty pochodzące z krajów wysoko-uprzemysłowionych, stanęła w obliczu wzrastającej konkurencji ze strony państw Europy Zachodniej. W celu sprostania tej konkurencji zaistniała pilna potrzeba opracowania i wdrożenia nowej strategii w prywatnych i państwowych organizacjach i przedsiębiorstwach w szerszej niż dotychczas skali. W przedsiębiorstwach usługowych i użyteczności publicznej zauważa się również duże straty wynikające z braku zrozumienia klientów, ich potrzeb oraz konieczności stałego postępu. Uczciwa praca marnowana jest czasem na złe systemy. Stały rozwój wymagań społecznych potrzebuje nowych rozwiązań organizacyjnych zorientowanych na jakość, która powinna stać się w polskich przedsiębiorstwach czynnikiem strategicznym. W tej sytuacji szereg polskich firm produkcyjnych i usługowych zdaje sobie sprawę, że sukces przedsiębiorstwa ściśle związany jest z Total Quality Management (TQM), czyli Kompleksowym Zarządzaniem przez Jakość. Niektóre polskie przedsiębiorstwa wdrażają System Zapewnienia Jakości zgodnie z normami PN/EN 29000, czyli ISO serii 9000, i w ten sposób starają się być konkurencyjne nie tylko na rynku krajowym, lecz także na rynkach zachodnich. Inne firmy podchodzą do koncepcji i wdrażania Kompleksowego Zarządzania przez Jakość z punktu widzenia strategii wieloletniej, wtedy Normy PN/EN 29000 stanowią tylko szkielet ich globalnej strategii jakości. Jak wiadomo, podstawą Kompleksowego Zarządzania przez Jakość jest walka firmy z ostrą konkurencją na rynkach światowych. Walka o jak najlepsze zaspokojenie potrzeb klienta. Wygrywa ten, kto znajduje odbiorców swoich wyrobów lub usług, albo znajduje zapotrzebowanie na swoją pracę. Klient zawsze poszukuje produktów i usług zapewniających mu najwyższą wartość - korzyść. Naturalną i pożądaną staje się więc potrzeba informacji oraz promocji firm, które są w stanie zaspokoić potrzeby i wymagania jakie niesie ze sobą rynek konsumenta, rynek nastawiony na wysoką jakość oferowanych wyrobów. Funkcję tę w istotny sposób spełniają różnego rodzaju konkursy, nagrody i wyróżnienia.

... to tylko krótki opis tematu


Jeżeli zainteresował Państwa ten lub inny temat - możemy przygotować
indywidualną propozycję planu (konspektu) wyłącznie dla Państwa
 

Dla Państwa wygody jesteśmy dostępni 7 dni w tygodniu.
Jeśli macie Państwo jakieś pytania lub wątpliwości, prosimy o kontakt z nami w sposób najbardziej dla Państwa odpowiedni.

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROPOZYCJĄ INNYCH TEMATÓW KLIKNIJ PONIŻEJ

MKPUBLIKACJE - Strona główna                                                                           
 Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych                                                                             MKPUBLIKACJE - Kontakt
STRONA GŁÓWNA                                              PRZYKŁADOWE TEMATY                                                            FORMULARZ KONTAKTOWY


https://www.mkpublikacje.pl                                    mk@mkpublikacje.pl                                                Tel.: +48 664 600 900