Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych

Piszemy wzory na prace magisterskie, prace dyplomowe, prace licencjackie, prace inżynierskie,
prace zaliczeniowe, referaty, opracowania, analizy, publikacje

 

 

PRZYKŁADOWY TEMAT, Z ZAKRESU KTÓREGO MOŻEMY NAPISAĆ MATERIAŁ:
 


Elementy, funkcje i znaczenie planu marketingowego
dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie firmy


Postępujący proces reformowania gospodarki polskiej zmierza w kierunku coraz szerszego wykorzystania mechanizmów ekonomicznych. Zmusza to przedsiębiorstwa do stosowania instrumentów rynkowych w podejmowaniu decyzji. Dziedziną, która umożliwia poznanie mechanizmów rynkowych oraz zdobycie stabilnej pozycji na rynku, w danych warunkach społeczno-ekonomicznych, jest marketing. Realizacja działań marketingowych wymaga ich wcześniejszego zaplanowania i skoordynowania. Wynikiem procesu planowania marketingowego jest plan marketingowy. Plan marketingowy wyznacza przyszłość przedsiębiorstwa oraz warunkuje jego sukces. Współcześnie działające przedsiębiorstwa nie doceniają korzyści wynikających z planowania. Firmy małe, dopiero wchodzące na rynek, próbują wykorzystać doraźne sytuacje i nastawiają się na krótkookresowe zyski, nie podejmują próby przewidywania przyszłości. W dużych przedsiębiorstwach również osłabła potrzeba planowania kojarzona zazwyczaj z przeszłym systemem nakazowym. We współczesnym świecie, planowanie powinno być agresywną, a nie bierną funkcją zarządzania. Gospodarka rynkowa wymusza od przedsiębiorców samodzielnego działania nakierowanego na sukces finansowy. Pociąga to za sobą konieczność działań aktywnych na rynku. Rzeczywistość polskiej gospodarki charakteryzuje się niestabilnością norm prawnych, zwłaszcza w dziedzinie podatków, a także wysokim oprocentowaniem kredytów bankowych, wysokim bezrobociem i utrzymującą się wciąż inflacją. Polska gospodarka dopiero tworzy bazę rynku kapitałowego. Nowo powstające przedsiębiorstwa mają utrudnioną drogę do korzystania ze swojej samodzielności, między innymi przez barierę nadmiernie drobiazgowych przepisów. Odczuwają to zwłaszcza małe firmy, zaliczane do tzw. "small businessu". W tych warunkach planowanie jakichkolwiek przedsięwzięć gospodarczych, organizacyjnych i inwestycyjnych na dłuższy horyzont czasowy jest bez wątpienia ryzykowne. Jednakże planować trzeba jeżeli zaistnieje uzasadniona konieczność lub potrzeba sprawnego zarządzania. Po prostu planujemy bardziej profesjonalnie, starając się przewidzieć warunki działania w najbliższych latach. Niekiedy to nie wystarcza, szczególnie przy realizowaniu długoterminowych inwestycji. Musimy być zatem świadomi, że przyszłości w gospodarce nie da się przewidzieć, a to za przyczyną zbyt wielu niewiadomych. Od początku tworzenia się gospodarki rynkowej coraz częściej przedsiębiorcy sięgali do opracowań planistycznych w dziedzinie inwestycyjnej, produkcyjnej, marketingowej i finansowej. Na wzór krajów rozwijających się lub wysoko rozwiniętych zaczęto opracowywać i realizować plany marketingowe i biznes-plany. Stały się one nie tylko modne, ile potrzebne lub wręcz konieczne. Te konieczność wymuszają konkretne sytuacje, w jakich dane przedsiębiorstwo się znalazło. Do takich sytuacji należą w szczególności: podjęcie się inwestycji rozwojowej, wprowadzenie nowej technologii, połączenie się z inną firmą, pozyskanie kredytu bankowego, zrealizowanie ważnego przedsięwzięcia, zagrożenie upadłością lub likwidacją. W tych i jeszcze innych sytuacjach opracowanie dobrego planu marketingowego jest koniecznością.

... to tylko krótki opis tematu


Jeżeli zainteresował Państwa ten lub inny temat - możemy przygotować
indywidualną propozycję planu (konspektu) wyłącznie dla Państwa
 

Dla Państwa wygody jesteśmy dostępni 7 dni w tygodniu.
Jeśli macie Państwo jakieś pytania lub wątpliwości, prosimy o kontakt z nami w sposób najbardziej dla Państwa odpowiedni.

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROPOZYCJĄ INNYCH TEMATÓW KLIKNIJ PONIŻEJ

MKPUBLIKACJE - Strona główna                                                                           
 Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych                                                                             MKPUBLIKACJE - Kontakt
STRONA GŁÓWNA                                              PRZYKŁADOWE TEMATY                                                            FORMULARZ KONTAKTOWY


https://www.mkpublikacje.pl                                    mk@mkpublikacje.pl                                                Tel.: +48 664 600 900