Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych

Piszemy wzory na prace magisterskie, prace dyplomowe, prace licencjackie, prace inżynierskie,
prace zaliczeniowe, referaty, opracowania, analizy, publikacje

 

 

PRZYKŁADOWY TEMAT, Z ZAKRESU KTÓREGO MOŻEMY NAPISAĆ MATERIAŁ:
 


Samorealizacja pracowników w firmach - szanse i zagrożenia


Samorealizacja wyzwala szereg pozytywnych efektów, rodzi w jednostce dodatnie, a nawet wręcz społecznie pożądane cechy. Sprzyja ponadto osiągnięciu pełni zdrowia, spokoju wewnętrznego, pewności siebie i zadowolenia z życia. Rozwój i samo doskonalenie się są wpisane w naturę człowieka i dlatego zaprzeczenie i wyrzeczenie się tej potrzeby wywołuje niekorzystne oddźwięki w zdrowiu psychicznym w postaci różnego rodzaju nerwic i metapatologii. Odrębnym, ale obecnie bardzo ważnym i aktualnym tematem jest samorealizacja pracownicza. W dobie ciągłych, dynamicznych zmian na rynku oraz bezwzględnej rywalizacji każde przedsiębiorstwo musi nieustannie walczyć o przetrwanie, dostosowując się do wymagań otoczenia i systematycznie analizując sprawność wszystkich procesów składających się na jego funkcjonowanie. Niezmiernie ważnym, a wręcz podstawowym elementem każdej firmy jest zatrudniony w niej personel. Bez uzyskania jego zaangażowania i lojalności żadna organizacja nie ma szans rozwijać się prawidłowo. To przede wszystkim pracownicy decydują o powodzeniu każdej firmy, oni odróżniają ją od innych, kształtują jej wizerunek w otoczeniu itp. Personel jest zatem nie tylko jednym z wielu zasobów firmy, ale jest on zasobem szczególnego rodzaju. Cechuje go zmienność, elastyczność, kreatywność oraz zdolność do ciągłego rozwoju i uczenia się. Jako jedyny posiada umiejętność samoistnej zmiany swojego potencjału, a ponadto aktywizuje pozostałe zasoby, jak również decyduje o sposobach ich wykorzystania. Dlatego bez wątpienia powinien być traktowany jako zasób strategiczny z punktu widzenia organizacji. Podstawowe znaczenie ma właściwe zarządzanie, ale także stworzenie załodze odpowiednich warunków i atmosfery pracy. Ostatnio coraz większy nacisk kładziony jest też na zapewnienie pracownikom możliwości samourzeczywistniania się w miejscu pracy. Aktywizacja potrzeby samorealizacji u pracowników leży w interesie pracodawców, właścicieli firm itp. Rozwijanie potencjału osób zatrudnionych poprzez umożliwienie im samodoskonalenia się, zdobywania wiedzy i podwyższania kwalifikacji to, przy odpowiednim systemie motywacyjnym oraz zarządzaniu, ogromna korzyść dla instytucji. Wiele firm dostrzegło już swoją szansę w inwestowaniu we własny kapitał ludzki, inne niestety ciągle nie mogą zrozumieć tej prostej zależności. Potrzeba samorealizacji inaczej potrzeba osiągnięć, wzrostu lub rozwoju jest na pewno siłą pozytywną i mobilizującą, ale niesie ze sobą również pewne zagrożenia. Może np. skutecznie zagłuszyć inne potrzeby, przerodzić się w pracoholizm itp. W obecnych czasach, kiedy coraz bardziej liczy się kariera osiągnięcie sukcesu itp. Każdy człowiek porównuje siebie i własne osiągnięcia do innych, nikt nie chce być gorszy. Trwa swoista powszechna rywalizacja, tzw. "wyścig szczurów". Młodzi ludzie konkurują ze sobą już w okresie studiów, każdy chce być najlepszy, każdy chce jak najwięcej osiągnąć, zarabiać, być kimś. Coraz mniejszą wagę przykłada się natomiast do tego jaki człowiek naprawdę jest, co lubi robić itp. W prawdzie wielu zapracowanych, zabieganych ludzi twierdzi, że tak właśnie chce żyć. W rzeczywistości jest to jednak raczej rezultat presji otoczenia. Często np. młodzi ludzie zaczynają studiować biznes bo to się opłaca, jest modne itp., iż jeszcze kilka lat temu chcieli być lekarzami, nauczycielami czy malarzami. Zapominają o prawdziwym, "ja", rezygnują z własnych zainteresowań, marzeń itd. Wiele z tych osób po pewnym czasie odpada z tego wyścigu gdyż, nie wytrzymują presji , albo po prostu gubią się w tym wszystkim i dochodzą do wniosku, że ten bieg prowadzi do nikąd i, że szkoda tracić zdrowie psychiczne i fizyczne. Są oczywiście takie osoby, które świetnie radzą sobie w takim wyścigu, a nawet biorąc w nim udział spełniają swoje marzenia. W ten sposób właśnie samorealizują się. Tylko oni mają szanse dobiec do mety.

... to tylko krótki opis tematu


Jeżeli zainteresował Państwa ten lub inny temat - możemy przygotować
indywidualną propozycję planu (konspektu) wyłącznie dla Państwa
 

Dla Państwa wygody jesteśmy dostępni 7 dni w tygodniu.
Jeśli macie Państwo jakieś pytania lub wątpliwości, prosimy o kontakt z nami w sposób najbardziej dla Państwa odpowiedni.

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROPOZYCJĄ INNYCH TEMATÓW KLIKNIJ PONIŻEJ

MKPUBLIKACJE - Strona główna                                                                           
 Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych                                                                             MKPUBLIKACJE - Kontakt
STRONA GŁÓWNA                                              PRZYKŁADOWE TEMATY                                                            FORMULARZ KONTAKTOWY


https://www.mkpublikacje.pl                                    mk@mkpublikacje.pl                                                Tel.: +48 664 600 900