Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych

Piszemy wzory na prace magisterskie, prace dyplomowe, prace licencjackie, prace inżynierskie,
prace zaliczeniowe, referaty, opracowania, analizy, publikacje

 

 

PRZYKŁADOWY TEMAT, Z ZAKRESU KTÓREGO MOŻEMY NAPISAĆ MATERIAŁ:
 


Strategia zarządzania działalnością handlową na przykładzie firmy


Koncepcja marketingu powstała nie w wyniku rozwoju teorii ekonomicznej, lecz w następstwie wielu istotnych zmian społeczno-gospodarczych (w sferze produkcji, obrotu, rynku i konsumpcji). Opiera się na założeniu, że klucz do osiągnięcia celów organizacji leży w określeniu potrzeb i wymagań rynków docelowych oraz dostarczeniu pożądanego zadowolenia w sposób bardziej wydajny i skuteczny niż konkurencja. Współcześnie koncepcja zarządzania działalnością handlową nieodłącznie wiąże się z pojęciem strategii marketingowej. Strategia marketingowa oznacza wybór celów realizowanych przez przedsiębiorstwo na rynku w warunkach konkurencji oraz dostosowanie się do otoczenia i wpływanie na rynek dla osiągnięcia na nim sukcesu. Strategia marketingowa często rozumiana jest jako wybór celów, rodzajów, zasad i reguł, które w określonym czasie nadają kierunek marketingowym działaniom przedsiębiorstwa, wyznaczając rozmiary, kombinację i alokację środków w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej. Każde przedsiębiorstwo musi zbudować własną strategię handlową. Przystępując do formułowania własnej strategii przedsiębiorstwo-dostawca musi uwzględnić specyficzne uwarunkowania, w jakich prowadzi swą działalność. Czynniki te można podzielić na: czynniki wewnętrzne, tkwiące w przedsiębiorstwie oraz czynniki zewnętrzne, związane z otoczeniem przedsiębiorstwa. Na niektóre z tych czynników przedsiębiorstwo może wywierać wpływ, a na inne w ogóle nie może oddziaływać. Przedsiębiorstwo zwykle nie ma wpływu na swe otoczenia makroekonomiczne, a więc na system władzy, politykę pieniężno-kredytową państwa, tradycje, zwyczaje. Często może natomiast oddziaływać na swoje bezpośrednie otoczenie i rynek na którym działa, czyli na dostawców, odbiorców, konkurentów. W sposób bezpośredni przedsiębiorstwo zwykle kształtuje swoje zasoby i elementy marketingu-mix: produkt, cenę, dystrybucję i promocję. W procesie zarządzania marketingiem ważną funkcję spełnia etap planowania. W tej fazie na podstawie zgromadzonych informacji i przesłanek decyzyjnych, następuje formułowanie marketingowej koncepcji działania firmy, obejmującej ustalenia celów kierunkowych i strategii, a także planów strategicznych i operacyjnych dla poszczególnych lub jednorodnych zakresów jego działalności. Planowanie strategiczne jest techniką zarządzania skupiającą uwagę na elementach otoczenia zewnętrznego, które mogą na nie oddziaływać. Na podstawie oceny tego otoczenia zewnętrznego i oceny własnych zasobów przedsiębiorstwo ma możliwość identyfikacji swoich szans rynkowych, które mogą przynieść zyski. Szanse te są przedmiotem planowania strategicznego. Tworzenie przez przedsiębiorstwo strategii marketingowej jest istotnym faktem świadczącym o zmianach zachodzących w funkcjonowaniu przedsiębiorstw, a "treść" stosowanych strategii ukazuje sposoby dostosowania się do zmieniających się warunków otoczenia firmy. Formułowanie strategii marketingowej jest, procesem decyzyjnym polegającym na ustaleniu kluczowych problemów i wyborze optymalnych rozwiązań z punktu widzenia założonych celów i warunków ich realizacji. Pierwszym krokiem w procesie formułowania samej strategii jest wyznaczenie celów i zadań marketingowych. Ich wybór jednoznacznie determinuje możliwości dalszego formułowania strategii, gdyż cele narzucają charakter planowanych działań i tym samym charakter całej strategii. Inna będzie musiała być strategia marketingowa, jeżeli celem jest zwiększenie udziału w rynku, a inna jeśli celem jest jego obrona.

... to tylko krótki opis tematu


Jeżeli zainteresował Państwa ten lub inny temat - możemy przygotować
indywidualną propozycję planu (konspektu) wyłącznie dla Państwa
 

Dla Państwa wygody jesteśmy dostępni 7 dni w tygodniu.
Jeśli macie Państwo jakieś pytania lub wątpliwości, prosimy o kontakt z nami w sposób najbardziej dla Państwa odpowiedni.

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROPOZYCJĄ INNYCH TEMATÓW KLIKNIJ PONIŻEJ

MKPUBLIKACJE - Strona główna                                                                           
 Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych                                                                             MKPUBLIKACJE - Kontakt
STRONA GŁÓWNA                                              PRZYKŁADOWE TEMATY                                                            FORMULARZ KONTAKTOWY


https://www.mkpublikacje.pl                                    mk@mkpublikacje.pl                                                Tel.: +48 664 600 900