Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych

Piszemy wzory na prace magisterskie, prace dyplomowe, prace licencjackie, prace inżynierskie,
prace zaliczeniowe, referaty, opracowania, analizy, publikacje

 

 

PRZYKŁADOWY TEMAT, Z ZAKRESU KTÓREGO MOŻEMY NAPISAĆ MATERIAŁ:
 


Karty płatnicze w Polsce i na świecie


Pierwsze karty płatnicze powstały w Stanach Zjednoczonych w latach czterdziestych. Do Polski dotarły dopiero w latach dziewięćdziesiątych wraz z kartami przyszły ułatwienia w rozliczeniach ale także zagrożenie związane z kartami płatniczymi. Historia kart płatniczych w Polsce sięga ostatnich kilku lat. Dotychczas karty płatnicze były mało znane w naszym kraju, choć należy pozytywnie ocenić dokonany w tym zakresie postęp i rozwój tego segmentu usług bankowych. Jednakże plastikowy pieniądz nie jest, jak się powszechnie uważa, nowością w Polsce. Jeszcze przed okresem transformacji ustrojowej, wiele hoteli, sklepów (Pewex, Baltona, Cepelia), galerii sztuki oraz eleganckich restauracji akceptowało płatności za pomocą kart, dokonywane przez cudzoziemców. Instytucją rozliczającą takie płatności było Polskie Biuro Podróży ORBIS. Do roku 1990, kiedy pierwsze trzy polskie banki wstąpiły do VIŚA International, płatności za pomocą kart były zjawiskiem więcej niż marginalnym. Rokiem przełomu stał się rok 1991, kiedy na rynku pojawiła się organizacja Eurocard / MasterCard. W tym samym czasie Bank Inicjatyw Gospodarczych S.A. jako pierwszy polski bank wypuścił na rynek pierwszą polską kartę płatniczą VISA Business Card. Nieco później swą pierwszą kartę debetową wprowadził Bank PeKao S.A. Niezależnie od systemów/międzynarodowych, polskie banki (np. PKO BP - PKO Ekspres) rozpoczęły emitować własne identyfikacyjne karty bankowe do bankomatów, oparte na rachunkach oszczędnościowo -rozliczeniowych (ROR). Kolejną ważną datą dla rozwoju polskiego rynku plastykowego pieniądza był dzień 25 lutego 1993 roku, w którym Bank PeKao S.A. jako pierwszy w Europie Wschodniej wprowadził kartę VISA dla indywidualnych klientów. Przygotowania do operacji wprowadzenia karty trwały rok. Wprowadzenie karty na rynek poprzedzone zostało cyklem szkoleń dla pracowników Centrum Kart i Czeków, które odbyły się w Centrum Regionu Europa - Bliski Wschód - Afryka VISA International w Londynie oraz Alied Irish Bank w Dublinie. Prace wdrożeniowe polegały także na przyłączeniu Banku PeKao do sieci rozliczeniowej YISANET. Zainstalowano na bazie komputera IBM nowoczesny pakiet CARDPAC, umożliwiający obsługę kilkudziesięciu produktów kartowych, czyli kilkuset tysięcy kart. Stworzyło to nieograniczone możliwości dla PekaO S.A. do zaoferowania szerokiej gamy produktów z dziedziny kart płatniczych. W ciągu pół roku "sprzedano" 4500 kart. Przystąpienie Banku PeKao SA, posiadającego długą tradycję w dokonywaniu transakcji zagranicznych, do VISA Intemational spotkało się także z zainteresowaniem obcokrajowców odwiedzających Polskę - około 80% wypłat gotówkowych dokonywanych w kasach PeKao S.A. przypadało na karty wydane za granicą. W powszechnym rozumieniu wszystkie będące w obiegu karty płatnicze określa się mianem kart kredytowych. Jest to określenie wysoce nie precyzyjne, gdyż nie każda karta płatnicza jest kartą kredytową. Prawdziwe jest jedynie stwierdzenie, że karta kredytowa jest kartą płatniczą. Kartą płatniczą można określić taką standaryzowaną kartę, która została wydana przez uprawnionego emitenta (np. Bank) w ramach funkcjonującego systemu rozliczeń w celu przekazania w użytkowanie posiadaczowi, który za jej pomocą dokonuje operacji akceptowalnej płatności bezgotówkowej oraz innych operacji typu transferowego.

... to tylko krótki opis tematu


Jeżeli zainteresował Państwa ten lub inny temat - możemy przygotować
indywidualną propozycję planu (konspektu) wyłącznie dla Państwa
 

Dla Państwa wygody jesteśmy dostępni 7 dni w tygodniu.
Jeśli macie Państwo jakieś pytania lub wątpliwości, prosimy o kontakt z nami w sposób najbardziej dla Państwa odpowiedni.

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROPOZYCJĄ INNYCH TEMATÓW KLIKNIJ PONIŻEJ

MKPUBLIKACJE - Strona główna                                                                           
 Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych                                                                             MKPUBLIKACJE - Kontakt
STRONA GŁÓWNA                                              PRZYKŁADOWE TEMATY                                                            FORMULARZ KONTAKTOWY


https://www.mkpublikacje.pl                                    mk@mkpublikacje.pl                                                Tel.: +48 664 600 900