Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych

Piszemy wzory na prace magisterskie, prace dyplomowe, prace licencjackie, prace inżynierskie,
prace zaliczeniowe, referaty, opracowania, analizy, publikacje

 

 

PRZYKŁADOWY TEMAT, Z ZAKRESU KTÓREGO MOŻEMY NAPISAĆ MATERIAŁ:
 


Analiza finansowa jako narzędzie efektywności i gospodarki finansowej badanego przedsiębiorstwa


Człowiek będący istotą rozwijającą się chcąc pełniej poznać przyrodę, społeczeństwo, pojawiające się hierarchie wartości, szczeble władzy, ciągle dokonuje coraz to nowych badań, analiz celem wyciągnięcia naukowych wniosków. W zależności od zakresu zastosowania analizy, może ona dotyczyć zarówno zjawisk przyrodniczych, np. stepowanie pewnych obszarów, zjawisk społecznych, np. bezrobocia czy zjawisk gospodarczych. We wszystkich tych zastosowaniach analiza jest środkiem poznania oraz oceny. Analiza najogólniej oznacza rozczłonkowanie, rozdzielenie, rozbiór złożonego przedmiotu badawczego w celu jego lepszego poznania i wyjaśnienia za pomocą poznania części składowych owego złożonego zjawiska. Zjawiskami, procesami występującymi w całej gospodarce jak i w jej ogniwach (podmiotach gospodarczych) zajmuje się analiza ekonomiczna. Pojęcie analizy ekonomicznej pojawia się we wszystkich formach działalności gospodarczej, czy to w przedsiębiorstwach państwowych, spółkach akcyjnych czy też w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Gdyby zachować kolejność historyczną spółka z o.o. powinna znajdować się na ostatnim miejscu wśród pozostałych spółek. Jest ona bowiem najmłodszą omawianych form. Na obszarze Polski proces upowszechnienia tej spółki zakończył się dopiero w 1991 roku. Kodeks handlowy przewiduje w art.158 paragraf 1, że spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mogą być utworzone w celach gospodarczych przez jedną lub więcej osób, o ile ustawy nie zawierają ograniczeń. Płynność finansowa ma na celu utrzymanie ciągłości gospodarowania, która pokazuje zdolność przedsiębiorstwa do wywiązywania się z zobowiązań. Płynność jako jeden ze wskaźników, dzięki ujednoliceniu treści może być jednoznacznie interpretowany nie tylko przez menadżerów, ale również przez kredytodawców czy udziałowców firmy, w zależności od potrzeb i zainteresowań. Zarządzający przedsiębiorstwem koncentrują się głównie na tych wskaźnikach, aby móc podejmować szereg różnych decyzji dotyczących sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Płynność finansowa jako element analizy wskaźnikowej jest szybką i efektywną metodą uzyskiwania wglądu w operacje gospodarcze i funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Bazuje ona przeszłości firmy, lecz z analizą otoczenia może służyć do przewidywania warunków działania przedsiębiorstwa w przyszłości. Przedmiotem analizy ekonomicznej w przedsiębiorstwie w ogólnym ujęciu jest działalność gospodarcza, tj. procesy gospodarcze, w których zaangażowane środki pracy i przedmioty pracy przekształcają się dzięki pracy ludzkiej w produkty pracy. Analiza finansowa pozwala badać efektywność ekonomiczną funkcjonowania przedsiębiorstwa poprzez pryzmat finansów. Sytuacja finansowa firmy jest najbardziej syntetycznym wizerunkiem efektywności jej gospodarowania. W rezultacie zainteresowanie firmy jej sytuacją finansową automatycznie tworzy zainteresowanie efektywnością gospodarowania.

... to tylko krótki opis tematu


Jeżeli zainteresował Państwa ten lub inny temat - możemy przygotować
indywidualną propozycję planu (konspektu) wyłącznie dla Państwa
 

Dla Państwa wygody jesteśmy dostępni 7 dni w tygodniu.
Jeśli macie Państwo jakieś pytania lub wątpliwości, prosimy o kontakt z nami w sposób najbardziej dla Państwa odpowiedni.

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROPOZYCJĄ INNYCH TEMATÓW KLIKNIJ PONIŻEJ

MKPUBLIKACJE - Strona główna                                                                           
 Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych                                                                             MKPUBLIKACJE - Kontakt
STRONA GŁÓWNA                                              PRZYKŁADOWE TEMATY                                                            FORMULARZ KONTAKTOWY


https://www.mkpublikacje.pl                                    mk@mkpublikacje.pl                                                Tel.: +48 664 600 900