Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych

Piszemy wzory na prace magisterskie, prace dyplomowe, prace licencjackie, prace inżynierskie,
prace zaliczeniowe, referaty, opracowania, analizy, publikacje

 

 

PRZYKŁADOWY TEMAT, Z ZAKRESU KTÓREGO MOŻEMY NAPISAĆ MATERIAŁ:
 


Franchising jako strategia rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw


Jedną z metod tworzenia przedsięwzięć gospodarczych jest instytucja franchisingu. Forma ta ogólnie rzecz biorąc polega na prowadzeniu działalności gospodarczej (na własny rachunek), z prawem do produkowania, oferowania towarów lub usług w ramach systemu marketingowego innego przedsiębiorstwa. Franchising, podobnie jak i leasing, jest instytucją obrotu gospodarczego uformowaną w swym współczesnym kształcie w USA, która znalazła później zastosowanie na gruncie systemów gospodarczych wielu innych krajów, w tym ostatnio także w Polsce. Wydawać by się mogło, że w efekcie reform przeprowadzonych w polskiej gospodarce franchising, mając w pamięci wszystkie jego zalety i wady, powinien doskonale się rozwinąć w polskiej rzeczywistości społeczno-gospodarczej lat dziewięćdziesiątych. Franchising ciągle jednak jest stosunkowo nowym i mało jeszcze znanym zjawiskiem, mimo że funkcjonował w Polsce już przed II wojną światową, a w latach siedemdziesiątych część hoteli Orbisu weszła do systemów franchisingowych międzynarodowych sieci hotelowych Inter Continental i Holiday Inn. Franchising polega na przekazaniu na działającą już na rynku, z reguły uznaną firmę, praw do swego znaku towarowego lub usługowego oraz nazwy handlowej. Oznacza on zatem cały zakres stosunków ekonomicznych, w ramach których właściciel produktu, procesu lub nazwy zezwala innej firmie (osobie) na prowadzenie określonej działalności w zamian za pewną opłatę. Udostępnienie do korzystania z praw stanowiących własność franchisingodawcy przybiera postać umowy franchisingu. Zasadniczą ideą franchisingu jest wyjątkowa specyfika pomysłu na którym opiera swoje funkcjonowanie franchisingodawca. Często jest to proste, nie najnowocześniejsze rozwiązanie technologiczne i organizacyjne, pomysłodawca zwykle ubezpiecza swój pomysł poprzez otrzymanie patentu. Równocześnie nie jest zainteresowany angażowaniem własnych środków w rozszerzenie rynku zbytu. Umowa franchisingowa łączy maksymalną użyteczność pomysłu z efektywnością wykorzystania środków. Jest zatem elementem strategii marketingowej dużych firm, metodą zdobywania rynków zbytu bez angażowania swojego kapitału. Firma franchisingodawcy nie tworzy wówczas własnych oddziałów, filii. Wykorzystuje ona zaangażowanie miejscowych osób. Franchising jest także pojmowany jako szeroko rozumiana metoda wszelkiej współpracy gospodarczej pomiędzy podmiotami wykazującymi pełną samodzielność prawną. Takie pojęcie franchisingu, jest uzupełniane podkreśleniem pionowych powiązań pomiędzy kooperującymi podmiotami.

... to tylko krótki opis tematu


Jeżeli zainteresował Państwa ten lub inny temat - możemy przygotować
indywidualną propozycję planu (konspektu) wyłącznie dla Państwa
 

Dla Państwa wygody jesteśmy dostępni 7 dni w tygodniu.
Jeśli macie Państwo jakieś pytania lub wątpliwości, prosimy o kontakt z nami w sposób najbardziej dla Państwa odpowiedni.

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROPOZYCJĄ INNYCH TEMATÓW KLIKNIJ PONIŻEJ

MKPUBLIKACJE - Strona główna                                                                           
 Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych                                                                             MKPUBLIKACJE - Kontakt
STRONA GŁÓWNA                                              PRZYKŁADOWE TEMATY                                                            FORMULARZ KONTAKTOWY


https://www.mkpublikacje.pl                                    mk@mkpublikacje.pl                                                Tel.: +48 664 600 900