Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych

Piszemy wzory na prace magisterskie, prace dyplomowe, prace licencjackie, prace inżynierskie,
prace zaliczeniowe, referaty, opracowania, analizy, publikacje

 

 

PRZYKŁADOWY TEMAT, Z ZAKRESU KTÓREGO MOŻEMY NAPISAĆ MATERIAŁ:
 


Analiza strategii firmy


Wybór konkretnego wariantu strategii organizacji gospodarczej jest zdeterminowany przez trzy podstawowe czynniki. Są nimi główny cel działalności organizacji, oddziaływania otoczenia oraz cechy wewnętrzne elementów organizacji. Zarządzanie strategiczne działalnością gospodarczą powinno zatem rozpoczynać się od sformułowania celu działalności. Podstawowy ogólny cel organizacji, przedstawiający przyczyny jej istnienia, określa się często jako jej misję. Planowanie strategiczne ukierunkowuje działalność organizacji. Daje je kierownictwu możliwość wyznaczenia jasno określonych zadań i metod ich realizacji. Określa ono, w jakim kierunku przedsiębiorstwo może powinno się zmieniać, biorąc pod uwagę aktualnie realizowane działania. Planowanie strategiczne jest elementem zarządzania strategicznego. Proces zarządzania ma za zadanie określić, jak realizować strategię przedsiębiorstwa. W strategii zarządzana chodzi przede wszystkim o stosunki przedsiębiorstwa z otoczeniem, do którego należą inne podobne mu jednostki, a także organy władzy samorządowej i państwowej, realizujące swą politykę wobec podmiotów gospodarujących na obszarze ich działania. Kluczem do sukcesu przedsiębiorstwa jest racjonalne sformułowanie strategii i efektywna jej realizacja. Brak strategii najczęściej powoduje dryfowanie przedsiębiorstwa, co może prowadzić do jego bankructwa. Jednakże nawet dobra strategia bez właściwego, racjonalnego zarządzania może okazać się także nieskuteczna. Prawidłowo sformułowana strategia powinna sprzyjać maksymalnemu wykorzystaniu szans i silnych stron organizacji, przy jednoczesnej minimalizacji wpływu zagrożeń, a także likwidacji słabych stron. Opracowanie i realizacja takiej strategii stanowi główny cel zarządzania strategicznego. Zarządzanie strategiczne jest procesem ciągłym, gdyż nowe informacje mogą znacząco wpłynąć na zmianę realizowanej strategii organizacyjnej. Można zatem powiedzieć, że zarządzanie strategiczne jest powtarzającym się procesem podejmowania decyzji strategicznych. Formułowanie i stosowanie strategii w zarządzaniu przedsiębiorstwem stanowi warunek osiągnięcia przez dany podmiot istotnego celu; jakim jest jego przetrwanie i rozwój. Proces formułowania strategii przedsiębiorstwa wymaga zbadania jego wnętrza i otoczenia. Otoczenie przedsiębiorstwa kształtowane jest przez czynniki zewnętrzne, niezależne od przedsiębiorstwa, natomiast jego wnętrze przez elementy zasadniczo zależne od decyzji podejmowanych w przedsiębiorstwie. Do głównych czynników zewnętrznych należą uwarunkowania systemowe, polityka makro- i mikroekonomiczna, warunki konkurencji oraz uwarunkowania międzynarodowe. Do podstawowych czynników wewnętrznych zalicza się posiadane zasoby, ich jakość, doświadczenia i kompetencje pracowników, uwarunkowania własnościowe i formalno-prawne, system podejmowania decyzji, stosunki dyrekcji z pracownikami oraz stan finansowy przedsiębiorstwa. Analiza otoczenia przedsiębiorstwa dostarcza mu informacji dla określenia jego potencjalnych szans i zagrożeń. Głównym jej zadaniem jest wczesna identyfikacja i ocena tendencji rozwoju różnych zjawisk i procesów zachodzących w otoczeniu, które mogą zagrażać realizacji długookresowych celów przedsiębiorstwa.

... to tylko krótki opis tematu


Jeżeli zainteresował Państwa ten lub inny temat - możemy przygotować
indywidualną propozycję planu (konspektu) wyłącznie dla Państwa
 

Dla Państwa wygody jesteśmy dostępni 7 dni w tygodniu.
Jeśli macie Państwo jakieś pytania lub wątpliwości, prosimy o kontakt z nami w sposób najbardziej dla Państwa odpowiedni.

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROPOZYCJĄ INNYCH TEMATÓW KLIKNIJ PONIŻEJ

MKPUBLIKACJE - Strona główna                                                                           
 Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych                                                                             MKPUBLIKACJE - Kontakt
STRONA GŁÓWNA                                              PRZYKŁADOWE TEMATY                                                            FORMULARZ KONTAKTOWY


https://www.mkpublikacje.pl                                    mk@mkpublikacje.pl                                                Tel.: +48 664 600 900