Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych

Piszemy wzory na prace magisterskie, prace dyplomowe, prace licencjackie, prace inżynierskie,
prace zaliczeniowe, referaty, opracowania, analizy, publikacje

 

 

PRZYKŁADOWY TEMAT, Z ZAKRESU KTÓREGO MOŻEMY NAPISAĆ MATERIAŁ:
 


Reklama w mediach


W ostatnich latach sytuacja w Polsce uległa znacznym zmianom. Na skutek transformacji gospodarki centralnie planowanej w gospodarkę rynkową wzrosło zainteresowanie marketingiem. Jednym z istotnych celów marketingowych przedsiębiorstwa jest wzrost sprzedaży i zwiększanie udziału w rynku. Przedsiębiorstwa mogą osiągnąć te cele przez stosowanie reklamy i aktywizacji sprzedaży. Te dwa elementy promocji stały się trwałym zjawiskiem społecznym i ekonomicznym, siłą motoryczną poruszającą produkcję, handel i usługi oraz pobudzającą konsumpcję. Ostatnie lata przyniosły niebywały wzrost produkcji reklam w Polsce. Coraz więcej ich pojawia się na ulicach, powstało wiele prywatnych rozgłośni radiowych i telewizyjnych przepełnionych reklamami. Wśród nośników reklamy można wymienić tzw. media główne (określane mass mediami) tzn. prasa (dzienniki i czasopisma), radio i telewizja oraz media wspomagające tzn. wydawnictwa reklamowe (ulotki, broszury, prospekty), listy reklamowe, reklama zewnętrzna (tablice, plakaty, szyldy), galanteria reklamowa i telefon. Cechą mediów głównych jest to, że docierają one do dużo większej liczby osób niż jest to zazwyczaj konieczne. Trudno jest przy ich wykorzystaniu dotrzeć niedrogo a jednocześnie dokładnie do wybranego segmentu rynku. Koszty reklamy na jednego potencjalnego klienta stają się więc wysokie. Określona "pojemność reklamowa" mediów sprawia, że zamieszczanych jest w nich wiele reklam obok siebie. Tworzy to specyficzny chaos informacyjny. Długi blok krótkich reklam telewizyjnych lub radiowych, czy zadrukowane niewielkimi reklamami całe strony w gazetach sprawiają, że skuteczność oddziaływania pojedynczej reklamy zostaje w dużym stopniu ograniczona. Odbiorca ma bowiem trudności z jej wyodrębnieniem. Rosnący koszt wykorzystania mediów jest przyczyną ograniczenia przez wiele firm powierzchni reklamowej i czasu emisji. Mediami, w których występuje największy chaos informacyjny, są gazety i radio. Tendencją spadku czasu trwania filmów reklamowych obserwuje się także w telewizji. Podejmując decyzję o doborze nośników reklamy należy uwzględnić pewne kryteria. Wykorzystywane są one w celu porównywania walorów różnych rodzajów nośników reklamy i ustalenia tych, które są najlepsze dla osiągnięcia ustalonych celów. Pierwsze kryterium wyboru związane jest z zasięgiem oddziaływania poszczególnych nośników reklamy. Od jego wielkości zależy czy informacja dociera do mniejszej czy większej ilości odbiorców. Poszczególne nośniki reklamy mają zróżnicowany zasięg oddziaływania. Drugim kryterium stosowanym przy wyborze nośnika reklamy są jej koszty. Koszty mediów powinny być rozpatrywane z punktu widzenia możliwości finansowych przedsiębiorstwa. Inne kryterium jest związane z konsumentem jako obiektem oddziaływania reklamowego oraz produktem jako przedmiotem reklamy. Musimy ustalić rodzaj i wielkość segmentu rynku obsługiwanego przez przedsiębiorstwo i dokonać charakterystyki konsumentów tworzących ten segment. Potrzebne są nam wiadomości dotyczące np. stylu życia konsumentów, ich zachowań, przynależności do grup itp. Największe obroty firma zawdzięcza klientom lojalnym wobec danej marki. Do kryteriów wyboru środków reklamy zaliczamy również produkt i jego charakterystykę. Produkt zaspokaja różnorodne potrzeby klientów. W zależności od ich rodzaju produkt może być reklamowany za pomocą środków o różnym zasięgu oddziaływania i różnym stopniu selektywności. Wszystkie kryteria są zmienne dlatego, że zmianie ulegają potrzeby i zachowania konsumentów, produkt, jego zdolność do zaspokajania potrzeb.

... to tylko krótki opis tematu


Jeżeli zainteresował Państwa ten lub inny temat - możemy przygotować
indywidualną propozycję planu (konspektu) wyłącznie dla Państwa
 

Dla Państwa wygody jesteśmy dostępni 7 dni w tygodniu.
Jeśli macie Państwo jakieś pytania lub wątpliwości, prosimy o kontakt z nami w sposób najbardziej dla Państwa odpowiedni.

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROPOZYCJĄ INNYCH TEMATÓW KLIKNIJ PONIŻEJ

MKPUBLIKACJE - Strona główna                                                                           
 Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych                                                                             MKPUBLIKACJE - Kontakt
STRONA GŁÓWNA                                              PRZYKŁADOWE TEMATY                                                            FORMULARZ KONTAKTOWY


https://www.mkpublikacje.pl                                    mk@mkpublikacje.pl                                                Tel.: +48 664 600 900