Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych

Piszemy wzory na prace magisterskie, prace dyplomowe, prace licencjackie, prace inżynierskie,
prace zaliczeniowe, referaty, opracowania, analizy, publikacje

 

 

PRZYKŁADOWY TEMAT, Z ZAKRESU KTÓREGO MOŻEMY NAPISAĆ MATERIAŁ:
 


Funkcjonowanie firm leasingowych w Polsce


Leasing jest szczególną formą finansowania inwestycji umożliwiającą inwestorowi dostęp do dóbr inwestycyjnych bez konieczności angażowania dużych środków na ich zakup. Każdy zapewne zetknął się z pojęciem leasingu, do niedawna obco brzmiącym angielskim słowem zrozumiałym tylko przez nielicznych; dziś używanym powszechnie w sferze szeroko pojętej działalności gospodarczej w kraju i za granicą. Na świecie rozwija się od ponad 40 lat i stanowi około 25% wartości nowych inwestycji. Leasing wykształcił się w wyniku równoległego działania na rynku światowym dwu przeciwstawnych tendencji: postępu technicznego, który zmusza producentów do ciągłej aktualizacji szybko starzejącego się aparatu wytwórczego oraz trudności zbytu masy produkowanych towarów. Finansowanie inwestycji za pomocą leasingu ma dla przedsiębiorstwa ogromne znaczenie. Okazało się bowiem, że nie trzeba brać kredytu, a raty leasingowe nie przekraczają możliwości spółki. Ponadto można je wliczyć w koszty działalności. Obok korzyści podatkowych, drugim istotnym atutem leasingu jest możliwość szybkiego finansowania inwestycji. Bank zanim udzieli kredytu, uruchamia całą machinę biurokratyczną, która jest dla kredytobiorcy uciążliwa i czasochłonna. W firmie leasingowej załatwienie wszystkich formalności zajmuje często mniej niż 24 godziny. Ponadto, leasing zapewnia poprawę płynności finansowej bez konieczności zamrażania środków własnych oraz spłatę rat leasingowych z przychodów wypracowanych przy wykorzystaniu przedmiotu leasingu. Jeszcze jedną mocną stroną leasingu jest możliwość finansowania inwestycji w środki trwałe bez wykazywania ich po stronie aktywów w bilansie firmy, co może w konsekwencji dać wymierne korzyści podatkowe. Warto jeszcze wspomnieć, ze istotą oferty firm leasingowych umożliwienie korzystania z rzeczy i osiągania dzięki temu przychodów w sposób jak najłatwiejszy, co wcale nie musi oznaczać sposobu najtańszego w dłuższej perspektywie. Tradycyjne formy zaspokajania finansowych potrzeb inwestycyjnych poprzez emisję papierów wartościowych lub kredyt bankowy okazują się współcześnie zbyt czasochłonne, uciążliwe i uniemożliwiające wytrzymanie konkurencji na rynku. Wydaje się, że leasing zarówno finansowy i operacyjny jest odpowiedzią na te problemy. Zresztą tak niewątpliwie musi być, gdyż inaczej nie zdobyłby on sobie takiego uznania w zawieraniu transakcji gospodarczych na całym świecie. Na rynku międzynarodowym leasing jako forma działalności usługowej odgrywa coraz większą rolę. Przyczynia się bowiem do usprawnienia procesów inwestycyjnych, poprzez wdrażanie nowej, zagranicznej technologii. Można przypuszczać, że leasing będzie wykorzystywany do finansowania znacznej części nowych inwestycji zarówno infrastrukturalnych, jak i wiążących się z rozwojem przedsiębiorstw przemysłowych i budowlanych oraz z dalszym napływem zagranicznych inwestycji bezpośrednich. W Polsce do leasingu zniechęcają niejasne przepisy i zmieniające się interpretacje warunków leasingu. Pomimo że umowy leasingu są zawierane w Polsce od kilku już lat, to do niedawna nie miały podstawy prawnej zarówno od strony prawa cywilnego, jak i bilansowego. Zmieniło się to dopiero od 9 grudnia 2000 r. Włączenie regulacji odnoszących się do umowy leasingowej do kodeksu cywilnego zapewni sprawiedliwe wyważenie praw i obowiązków stron takiej umowy. Umowy leasingu nie będą mogły zawierać mniej korzystnych postanowień niż te, które zawiera kodeks cywilny. Jednak nie wszystkie zmiany w ustawodawstwie polskim dotyczące leasingu "wyszły" potencjalnym leasingobiorcom na lepsze. Najwięcej kontrowersji od momentu zaistnienia instytucji leasingu w naszym kraju wiązało się z aspektami podatkowymi tego rodzaju umów. Uregulowanie leasingu w kodeksie cywilnym nie wyjaśnia jednak niejasności, jakie pojawiają się na tym polu. Najnowsze rozporządzenie Ministerstwa Finansów w sprawie podatku VAT zmusiło przedsiębiorców do poszukiwania wszelkich pojazdów typu kombi, gdyż tylko takie modele bez problemów uznawane są za dostawcze. Aby sytuacja ta uległa poprawie, konieczne jest zmiana polskich przepisów o leasingu samochodów osobowych, bowiem obecnie powodują one dwukrotny wzrost kosztów w porównaniu z leasingiem auta dostawczego. Głównym warunkiem stałego rozwoju leasingu w Polsce jest szybki rozwój polskiej gospodarki - w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw, a także precyzyjne cywilistyczne uregulowania przez Ministerstwo Finansów przepisów podatkowych odnoszących się do leasingu.

... to tylko krótki opis tematu


Jeżeli zainteresował Państwa ten lub inny temat - możemy przygotować
indywidualną propozycję planu (konspektu) wyłącznie dla Państwa
 

Dla Państwa wygody jesteśmy dostępni 7 dni w tygodniu.
Jeśli macie Państwo jakieś pytania lub wątpliwości, prosimy o kontakt z nami w sposób najbardziej dla Państwa odpowiedni.

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROPOZYCJĄ INNYCH TEMATÓW KLIKNIJ PONIŻEJ

MKPUBLIKACJE - Strona główna                                                                           
 Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych                                                                             MKPUBLIKACJE - Kontakt
STRONA GŁÓWNA                                              PRZYKŁADOWE TEMATY                                                            FORMULARZ KONTAKTOWY


https://www.mkpublikacje.pl                                    mk@mkpublikacje.pl                                                Tel.: +48 664 600 900