Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych

Piszemy wzory na prace magisterskie, prace dyplomowe, prace licencjackie, prace inżynierskie,
prace zaliczeniowe, referaty, opracowania, analizy, publikacje

 

 

PRZYKŁADOWY TEMAT, Z ZAKRESU KTÓREGO MOŻEMY NAPISAĆ MATERIAŁ:
 


Płynność finansowa przedsiębiorstwa na przykładzie firmy


Współczesna gospodarka charakteryzująca się ogromną dynamiką zmian, nieprzewidywalnością (czego dowodem są chociażby częste zamachy terrorystyczne) wymusza pośrednio na zarządzających przedsiębiorstwami racjonalne zarządzanie zasobami i uzasadnione ekonomicznie podejmowanie decyzji. Nie można oczywiście jednoznacznie wskazać, która ze sfer działalności firm tj. marketing, sprzedaż, kadry czy finanse są z punktu widzenia istnienia na rynku najważniejsze. Jedno jest jednak pewne, bez względu na geograficzny zasięg i przedmiot działalności w każdej firmie należy ściśle dbać o zachowanie płynności finansowej i kontrolę nad nią. Często bywa tak, iż przedsiębiorstwa bankrutują pomimo wysokiej rentowności. A jednak okazuje się, że wysoka rentowność nie świadczy jeszcze o tym, że przedsiębiorstwo jest w doskonałej kondycji finansowej i nie grozi mu bankructwo. Brak płynności finansowej, mimo osiągnięcia wysokich zysków, może stać się przyczyną jego upadku. Kłopoty z utrzymaniem płynności i regularną spłatą zobowiązań sprawiają, że dostawcy nie chcą dawać takim firmom "kredytu kupieckiego" a banki nie chcą udzielać kredytu niezbędnego do dalszego funkcjonowania, mając uzasadnione przesłanki, że może on zostać nie spłacony przez firmę. Za tym idzie utrata reputacji i zmniejszenie się jej wartości rynkowej a w konsekwencji możliwe jest bankructwo. Problem płynności finansowej to nie tylko problem polskiej gospodarki, z jej zatorami płatniczymi. Także na zachodzie, we Francji, w Wielkiej Brytanii gdzie gospodarka rynkowa istnieje bez przerwy od dawna, odsetek firm bankrutujących z powodu nie wywiązywania się z różnych płatności i zobowiązań jest duży. We Francji około 60% takich firm miało dostateczną rentowność a w Wielkiej Brytanii około 75-80%. Wynika z tego, że wysokość nadwyżki finansowej jest równie ważna jak wysokość zysku netto. Termin płynność finansowa ma wiele znaczeń. Mniej lub bardziej płynne mogą być np. składniki majątkowe, co oznacza, że łatwiej lub trudniej zmienić je na środki pieniężne. Niekiedy przez płynność rozumie się pozytywny stan środków pieniężnych w przedsiębiorstwie lub stopień pokrycia zobowiązań przedsiębiorstwa majątkiem, jednak coraz powszechniej o płynności mówi się wówczas, gdy posiada się zdolność do bieżącego regulowania swoich zobowiązań.

... to tylko krótki opis tematu


Jeżeli zainteresował Państwa ten lub inny temat - możemy przygotować
indywidualną propozycję planu (konspektu) wyłącznie dla Państwa
 

Dla Państwa wygody jesteśmy dostępni 7 dni w tygodniu.
Jeśli macie Państwo jakieś pytania lub wątpliwości, prosimy o kontakt z nami w sposób najbardziej dla Państwa odpowiedni.

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROPOZYCJĄ INNYCH TEMATÓW KLIKNIJ PONIŻEJ

MKPUBLIKACJE - Strona główna                                                                           
 Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych                                                                             MKPUBLIKACJE - Kontakt
STRONA GŁÓWNA                                              PRZYKŁADOWE TEMATY                                                            FORMULARZ KONTAKTOWY


https://www.mkpublikacje.pl                                    mk@mkpublikacje.pl                                                Tel.: +48 664 600 900