Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych

Piszemy wzory na prace magisterskie, prace dyplomowe, prace licencjackie, prace inżynierskie,
prace zaliczeniowe, referaty, opracowania, analizy, publikacje

 

 

PRZYKŁADOWY TEMAT, Z ZAKRESU KTÓREGO MOŻEMY NAPISAĆ MATERIAŁ:
 


Funkcjonowanie Zakładów Pracy Chronionej - podstawy społeczno-prawne


Obecnie mija już ponad 20 lat, odkąd stworzone zostały ustawowe warunki rehabilitacji zawodowej i społecznej w naszym kraju. Ten dość krótki, jak na historię rozwoju pomocy osobom niepełnosprawnym w Polsce okres czasu, charakteryzował się dość jednolitymi warunkami, w jakich przyszło funkcjonować zakładom pracy chronionej oraz pracownikom niepełnosprawnym, którzy w tych przedsiębiorstwach znaleźli zatrudnienie. W ostatnich latach podstawowa ustawa dotycząca rehabilitacji zawodowej i społecznej zmieniła się gruntownie raz w 1997 roku. Jest to akt prawny, który między innymi reguluje podstawy działalności zakładów pracy chronionej. Ostatnie lata przyniosły także zmiany polegające na konsekwentnym ograniczaniu ulg oraz przywilejów, jakie posiadają Zakłady Pracy Chronionej z racji zwiększonego ryzyka związanego z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych. Są to przede wszystkim działania prawne związane z ograniczaniem ulg podatkowych, w tym związanych z podatkiem VAT oraz podatkiem dochodowym. Wywołują one obecnie wyraźne niezadowolenie środowisk właścicieli ZPCh oraz pracowników w tych zakładach, którzy obawiają się masowych zwolnień w związku z pogarszającą się sytuacją ekonomiczną. Przejawem zamieszania w sprawach związanych z rynkiem chronionym są niekorzystne zmiany w liczbie zakładów pracy chronionej, jakie można zaobserwować od 1999 r. Spadała wówczas dynamika wzrostu liczby zakładów oraz osób w nich zatrudnionych. Jeszcze przed rozpoczęciem tegorocznych badań ZPCh dochodziły sygnały o złym stanie rynku chronionego w Polsce oraz wyraźnym zmniejszeniu liczby zakładów, które albo zbankrutowały, albo straciły status zakładu pracy chronionej. Pojawiające się często niepokojące sygnały z otoczenia rynku wywołują potrzebę uzyskania nowych, wiarygodnych informacji o zakładach pracy chronionej. Temu służą właśnie badania rynku prowadzone co roku przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Przeciwnicy i zwolennicy ograniczania przywilejów i ulg nie mogą w dyskusji nad przyszłością rynku chronionego sięgać po hasła bez znajomości faktów. A tylko analiza zjawisk oparta o zweryfikowane informacje może określić skalę zjawisk i tylko wtedy podejmowane decyzje można uznać za racjonalne, ponieważ dotyczą faktów. W innym razie polityka wobec osób niepełnosprawnych będzie nieskuteczna, zaś publiczne pieniądze zastaną w dużej mierze zmarnowane.

... to tylko krótki opis tematu


Jeżeli zainteresował Państwa ten lub inny temat - możemy przygotować
indywidualną propozycję planu (konspektu) wyłącznie dla Państwa
 

Dla Państwa wygody jesteśmy dostępni 7 dni w tygodniu.
Jeśli macie Państwo jakieś pytania lub wątpliwości, prosimy o kontakt z nami w sposób najbardziej dla Państwa odpowiedni.

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROPOZYCJĄ INNYCH TEMATÓW KLIKNIJ PONIŻEJ

MKPUBLIKACJE - Strona główna                                                                           
 Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych                                                                             MKPUBLIKACJE - Kontakt
STRONA GŁÓWNA                                              PRZYKŁADOWE TEMATY                                                            FORMULARZ KONTAKTOWY


https://www.mkpublikacje.pl                                    mk@mkpublikacje.pl                                                Tel.: +48 664 600 900