Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych

Piszemy wzory na prace magisterskie, prace dyplomowe, prace licencjackie, prace inżynierskie,
prace zaliczeniowe, referaty, opracowania, analizy, publikacje

 

 

PRZYKŁADOWY TEMAT, Z ZAKRESU KTÓREGO MOŻEMY NAPISAĆ MATERIAŁ:
 


Komunikacja interpersonalna


Komunikowanie się jest procesem słownej (werbalnej) i bezsłownej (pozawerbalnej) wymiany informacji między ludźmi, umożliwiającym poznawanie siebie nawzajem i współdziałanie ze sobą w różnych sytuacjach życiowych (przyjemnych i przykrych), przy pokonywaniu trudności, odpoczynku, zabawie, w nauce czy w pracy. Żyjąc wśród ludzi dzielimy się z nimi naszymi myślami, przeżyciami, doświadczeniami, posiadaną wiedzą o świecie i innych ludziach oraz poznajemy to, co oni chcą nam przekazać. Jest to potrzebne do: wypracowania i utrzymania poprawnych stosunków w szkole, w grupie koleżeńskiej, w rodzinie i w zakładzie pracy, zaspokojenia różnorakich potrzeb, a zwłaszcza ciekawości, (czasami próżności czy snobizmu), potrzeby bezpieczeństwa, bycia wśród ludzi (afiliacji), obiektywizmu i sprawiedliwości w ocenie zachowań, obrony własnej godności i niezależności, uznania ze strony innych osób oraz szacunku i prestiżu, wpływania na postawy i zainteresowania innych ludzi, rozwijania i doskonalenia własnej osobowości, załatwiania różnych spraw w urzędzie, w sklepie, na poczcie, w banku itp. Umiejętność wzajemnego porozumiewania się jest więc ważnym procesem społecznym, kształtującym relacje między ludźmi. Ma też wpływ na poczucie własnej wartości osób mówiących i słuchających. O efektywności komunikacji interpersonalnej decyduje sposób, w jakim ludzie porozumiewają się ze sobą. Jeśli chcemy skutecznie porozumieć się z kolegą, ojcem, nauczycielem, babcią itp. musimy mówić językiem, który będzie dla nich zrozumiały (na to mamy wpływ), oni też powinni czynić to samo (ale na to nie mamy bezpośredniego wpływu). Skuteczna komunikacja nie może być monologiem, gdzie tylko jedna osoba długo mówi. Powinna być natomiast dialogiem, wymianą myśli między różnymi osobami, które w rozmowie zamieniają się rolami nadawcy i odbiorcy komunikatów. Komunikacja interpersonalna jest podstawowym warunkiem egzystencji każdej organizacji. Wynika to z faktu, że ludzie - jako istoty społeczne - komunikują się ze sobą nie tylko w celu zaspokojenia swoich indywidualnych potrzeb, ale również w celu utrzymania i rozwijania tworzonych przez siebie organizacji. Konkurencyjność przedsiębiorstw w coraz większym stopniu uzależniona jest od informacji uzyskiwanej w procesie komunikacji, którą na poziomie przedsiębiorstwa można rozpatrywać jako komunikację zewnętrzną (przebiegającą między organizacją a jej otoczeniem zewnętrznym) i wewnętrzną (odnoszącą się do interakcji między członkami organizacji). Te dwa rodzaje komunikacji umożliwiają przepływ informacji między podmiotami zewnętrznymi i wewnętrznymi zarządzania kadrami.

... to tylko krótki opis tematu


Jeżeli zainteresował Państwa ten lub inny temat - możemy przygotować
indywidualną propozycję planu (konspektu) wyłącznie dla Państwa
 

Dla Państwa wygody jesteśmy dostępni 7 dni w tygodniu.
Jeśli macie Państwo jakieś pytania lub wątpliwości, prosimy o kontakt z nami w sposób najbardziej dla Państwa odpowiedni.

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROPOZYCJĄ INNYCH TEMATÓW KLIKNIJ PONIŻEJ

MKPUBLIKACJE - Strona główna                                                                           
 Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych                                                                             MKPUBLIKACJE - Kontakt
STRONA GŁÓWNA                                              PRZYKŁADOWE TEMATY                                                            FORMULARZ KONTAKTOWY


https://www.mkpublikacje.pl                                    mk@mkpublikacje.pl                                                Tel.: +48 664 600 900