Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych

Piszemy wzory na prace magisterskie, prace dyplomowe, prace licencjackie, prace inżynierskie,
prace zaliczeniowe, referaty, opracowania, analizy, publikacje

 

 

PRZYKŁADOWY TEMAT, Z ZAKRESU KTÓREGO MOŻEMY NAPISAĆ MATERIAŁ:
 


Konsekwencje dla polskich przedsiębiorstw wynikające z nowej ustawy o VAT


Podatki pośrednie są podatkami przerzucalnymi, charakteryzującymi się tym, że opodatkowany jest tylko formalnie podatnikiem, natomiast ciężar podatku przesunięty jest na inne osoby: VAT, akcyza. Podatki pośrednie, tak jak i większość pozostałych podatków, posiadają zarówno wady i zalety. Jedną z podstawowych zalet jest fakt, iż są one wydajne m.in. dzięki szybkości poboru i systematyczności wpływów podatkowych. Ważne jest również to, że ci, którzy ponoszą ich ciężar nie zdają sobie zazwyczaj z tego sprawy; podwyższenie tego ciężaru nie powoduje więc żadnej reakcji przynajmniej tak długo, jak długo ciężar ten może być przerzucany na osoby trzecie. Podatki pośrednie powodują ponadto tzw. znieczulenie podatkowe co jest wygodne dla władzy publicznej ze względów psychologicznych. Charakteryzuje je również silne powiązanie z przebiegiem zjawisk gospodarczych i wrażliwość na wahania gospodarcze (w tym koniunkturalne. Podatki pośrednie stanowiące przede wszystkim obciążenie konsumpcyjne są mniej wrażliwe aniżeli produkcja i inwestycje na wahania gospodarcze zapewniając stosunkowo pewne dochody publiczne, nawet w przypadku recesji, kryzysu czy stagnacji. Główną wadą podatków pośrednich jest to, że w pewnych warunkach wpływają negatywnie na działalność gospodarczą, a nawet aktywność gospodarczą, ze względu na to, że pobór podatku następuje w momencie osiągania przychodów, a więc gdy nieznane są jeszcze koszty ich uzyskania. Poza tym są niesprawiedliwe, bo w największym stopniu dotykają one podstawowej konsumpcji (o stosunkowo sztywnym popycie) i powodują rozkład ciężaru opodatkowania na zasadzie tzw. odwróconej progresji, czyli podatki te w największym stopniu obciążają podmioty gospodarcze najsłabsze ekonomicznie, głównie gospodarstwa domowe. Ponadto zróżnicowana skala obciążeń podatkami pośrednimi w różnych krajach stanowi o warunkach konkurencji międzynarodowej na rynkach światowych. Jednym z rodzajów podatków pośrednich obok akcyzy i podatku od gier jest podatek od towarów i usług (VAT). Jest to forma podatku obrotowego stosowana obecnie w większości krajów świata. W Polsce, począwszy od 1993 r., można zaobserwować systematyczny wzrost udziału podatków pośrednich w dochodach budżetu państwa. Przeprowadzone w połowie 1993 r. przekształcenie podatku obrotowego brutto w podatek od wartości dodanej (VAT) dostarczyło wydajnego, gdyż łatwego w zastosowaniu instrumentu zaopatrywania budżetu państwa. Łatwość, z jaką pobiera się coraz większe podatki pośrednie, i trudności, z jakimi trzeba się uporać wprowadzając jakiekolwiek modyfikacje w podatkach dochodowych, skłaniają do stopniowego oddawania pola tym pierwszym. Taka polityka powinna jednak być świadoma czynników kształtujących tę wysoką fiskalną wydajność VAT i akcyzy. Obowiązek płacenia podatku VAT spoczywa na osobach fizycznych, prawnych oraz jednostkach organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, sprzedających w ciągu roku towary i usługi o wartości przekraczającej określoną przepisami kwotę (waloryzowaną co roku w związku z inflacją). W Polsce podstawą nowego porządku prawnego w zakresie VAT jest ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku. Nowa ustawa o VAT wprowadza wiele zmian, które dotyczą wszystkich podatników, także tych biorących udział w transakcjach krajowych. Zmieniły się bowiem m.in. zasady odliczeń podatku naliczonego związanego ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną, zasady dokonywania zwrotów na rachunek bankowy nadwyżki podatku naliczonego nad należnym czy też zasady korygowania deklaracji podatkowych.

... to tylko krótki opis tematu


Jeżeli zainteresował Państwa ten lub inny temat - możemy przygotować
indywidualną propozycję planu (konspektu) wyłącznie dla Państwa
 

Dla Państwa wygody jesteśmy dostępni 7 dni w tygodniu.
Jeśli macie Państwo jakieś pytania lub wątpliwości, prosimy o kontakt z nami w sposób najbardziej dla Państwa odpowiedni.

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROPOZYCJĄ INNYCH TEMATÓW KLIKNIJ PONIŻEJ

MKPUBLIKACJE - Strona główna                                                                           
 Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych                                                                             MKPUBLIKACJE - Kontakt
STRONA GŁÓWNA                                              PRZYKŁADOWE TEMATY                                                            FORMULARZ KONTAKTOWY


https://www.mkpublikacje.pl                                    mk@mkpublikacje.pl                                                Tel.: +48 664 600 900