Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych

Piszemy wzory na prace magisterskie, prace dyplomowe, prace licencjackie, prace inżynierskie,
prace zaliczeniowe, referaty, opracowania, analizy, publikacje

 

 

PRZYKŁADOWY TEMAT, Z ZAKRESU KTÓREGO MOŻEMY NAPISAĆ MATERIAŁ:
 


Projekt rozwoju promocji usług w banku


Zmiany zasad funkcjonowania rynku finansowego, a zwłaszcza wzrost liczby banków, rozwój konkurencji między nimi, upowszechnianie wiedzy o usługach bankowych oraz zmiany kulturowe, polegające na coraz większej orientacji kredytowej społeczeństwa, spowodowały wzrost zainteresowania marketingiem w bankach. Obecnie polskie banki przechodzą przez podobne etapy akceptowania orientacji marketingowej, jakie występowały w krajach rozwiniętych po II wojnie światowej. Dowodem tego jest powstawanie nowych banków o różnej formie własności, aktywność zagranicznych banków, pojawienie się bogatszej oferty usług, duża aktywność promocyjna wielu banków krajowych. Spoglądając na rozwój gospodarczy świata w dłuższej perspektywie czasowej, dostrzega się wyraźne zmiany. Jednym z istotnych aspektów tych zmian jest zróżnicowanie roli poszczególnych sektorów w tworzeniu dochodu narodowego. Teoria trzech sektorów wskazuje, że rola sektora usługowego zaczyna być znacznie wyższa niż sektorów pozostałych, tzn. rolnictwa i przemysłu. Coraz większe znaczenie usług związane jest nie tylko z popytem ludności, ale także zapotrzebowaniem ze strony gospodarki. Mówiąc o rozwoju i roli usług w gospodarce, należy dostrzegać usługi świadczone na rzecz przedsiębiorstw oraz instytucji. Bank obsługuje zarówno ludność, jak i przedsiębiorstwa. Satysfakcja, która towarzyszy nabywcy przy zakupie towaru w sklepie, nie towarzyszy klientowi zaciągającemu kredyt w banku. Zadaniem marketingu bankowego jest więc takie kształtowanie cech usługi, aby wykreować pewne substytuty dające satysfakcję klientowi. Korzyści wynikające ze stosowania karty plastikowej do bankomatów są takie, że dostarczają pieniędzy poza normalnymi godzinami urzędowania i oszczędzają klientowi czas. Klient może także cenić sobie fakt otrzymania czystych banknotów. Często poziom usługi zależy od nastroju, samopoczucia, stopnia zmęczenia czy poziomu koncentracji pracownika. Stopień satysfakcji klienta jest więc uzależniony od wielu nie dających się przewidzieć czynników. Wynika z tego, że standard usług bankowych oraz poziom korzyści i zadowolenia klienta mogą być różne, w zależności od oddziału, bo różne jest podejście pracowników banku lub też różne procedury stosują banki. Niezmiernie ważnym elementem strategii marketingowej jest wypracowanie pewnej namacalnej, wizualnej strony usług finansowych. Taką formą ich prezentacji są np. atrakcyjne karty kredytowe czy karty do bankomatu. Ich ładna, estetyczna strona zewnętrzna stanowi pewien uchwytny element całej usługi. Podobnie książeczki czekowe: wygodne rozmiary dostosowane do portfeli, estetyczna trwała oprawa to także zewnętrzna forma usługi transferu pieniędzy. Działalność marketingowa wymaga nie tylko wytworzenia odpowiedniego produktu i oferowania go w odpowiednim miejscu i czasie, po odpowiedniej cenie, ale także odpowiedniego zestawu narzędzi promocji, które przesądzają o szybkości sprzedaży produktu na rynku oraz tworzeniu i utrwalaniu pozytywnego wyobrażenia o banku i jej produktach. Promocja, zwana również polityką komunikacji lub komunikowania się banku z rynkiem, stanowi integralny jego element strategii marketingowej. Obejmuje ona zespół działań i środków, za pomocą których bank przekazuje na rynek informacje charakteryzujące produkt lub usługę, kształtuje potrzeby nabywców oraz pobudza, ukierunkowuje i zmniejsza elastyczność popytu. Bank komunikuje się z rynkiem w celu wywołania zamiennych reakcji ze strony kupujących. Z kolei nabywcy komunikują się z bankiem poprzez akceptacje lub negację (odrzucenie) jego polityki marketingowej. Promocja oznacza więc swoisty dialog między bankiem i klientem, realizowany z jednej strony przez działania informacyjno - nakłaniające, a z drugiej sprzężenie zwrotne między nabywcą i odbiorcą oferty promocyjnej.

... to tylko krótki opis tematu


Jeżeli zainteresował Państwa ten lub inny temat - możemy przygotować
indywidualną propozycję planu (konspektu) wyłącznie dla Państwa
 

Dla Państwa wygody jesteśmy dostępni 7 dni w tygodniu.
Jeśli macie Państwo jakieś pytania lub wątpliwości, prosimy o kontakt z nami w sposób najbardziej dla Państwa odpowiedni.

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROPOZYCJĄ INNYCH TEMATÓW KLIKNIJ PONIŻEJ

MKPUBLIKACJE - Strona główna                                                                           
 Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych                                                                             MKPUBLIKACJE - Kontakt
STRONA GŁÓWNA                                              PRZYKŁADOWE TEMATY                                                            FORMULARZ KONTAKTOWY


https://www.mkpublikacje.pl                                    mk@mkpublikacje.pl                                                Tel.: +48 664 600 900