Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych

Piszemy wzory na prace magisterskie, prace dyplomowe, prace licencjackie, prace inżynierskie,
prace zaliczeniowe, referaty, opracowania, analizy, publikacje

 

 

PRZYKŁADOWY TEMAT, Z ZAKRESU KTÓREGO MOŻEMY NAPISAĆ MATERIAŁ:
 


Działalność kredytowa oraz formy oszczędzania w banku


Do podstawowych działalności banku należy gromadzenie środków pieniężnych, udzielanie kredytów i pożyczek pieniężnych oraz przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych. Kredyt to odstąpienie określonej wartości w pieniądzu lub w towarach na warunkach zwrotu równowartości w określonym terminie. Wynagrodzeniem za udzielenie kredytu jest procent. Kredyt należy do aktywnych operacji bankowych dzięki, którym bank uzyskuje przychody, które służą do pokrywania kosztów obsługi zgromadzonych depozytów oraz kosztów funkcjonowania banku. Przez dłuższy czas w polskiej literaturze naukowej trwała dyskusja na temat różnicy między pożyczką a kredytem. Stopniowo utrwaliło się przekonanie, że pojęcie pożyczki jest szersze niż kredytu. Zgodnie z przepisami pożyczki może udzielać każda osoba fizyczna i prawna. Kredytem natomiast nazywamy pożyczki udzielane wyłącznie przez banki. Z godnie z Prawem bankowym, banki są jedynymi czynnikami życia gospodarczego mającymi prawo udzielać kredytów. Tradycyjnie podstawowym źródłem zysków w banku jest działalność kredytowa banku. Dlatego każdy pracownik banku, nie związany bezpośrednio z pracą w pionie kredytowym, powinien mieć na jej temat podstawowy zakres wiedzy. Kredyty to także stosunek ekonomiczny, wynikający ze świadczenia przez jedną ze stron-wierzyciela, na rzecz drugiej strony-dłużnika określonej wartości w towarze lub pieniądzu, na warunkach zwrotu równowartości w późniejszym terminie. Termin ten może być ustalony wyraźnie, zwyczajowo lub nie ustalony w ogóle. Kredyt bankowy jest celowym, zwrotnym i odpłatnym źródłem finansowania. Relacja pomiędzy bankiem i kredytobiorcą kształtuje się w warunkach pełnej swobody wyboru banku i negocjowania warunków kredytów oraz warunków jego spłaty, byleby treść tych relacji była zgodna z prawem. Kredyt bankowy pełni trzy podstawowe funkcje: emisyjną, dochodową, oraz rozdzielczą. Funkcja emisyjna kredytu realizowana jest przez każdy kredyt bankowy, ponieważ każde udzielanie pożyczki wprowadza do cyrkulacji nowy pieniądz, a każda spłata pożyczki prowadzi do wycofania pieniądza z obiegu. Emisja pieniądza gotówkowego następuje przez zmianę pieniądza bankowego w pieniądz gotówkowy. Funkcja dochodowa kredytu oznacza wykorzystanie go przez kredytobiorcę do należnych mu przychodów materialnych i redystrybucyjnych, to oznacza, że kredytobiorca może pokryć część swoich wydatków w wyniku otrzymania kredytu. W tym przypadku kredyt umożliwia dokonywanie planowanych wydatków, także w razie przejściowej obniżki dochodów. Funkcja rozdzielcza kredytu oznacza wykorzystanie go do stworzenia dodatkowego popytu pieniężnego. Funkcja ta obsługuje zakup towarów przez ostatecznych odbiorców. Kredyt ten sprzyja realizacji nagromadzonych towarów na cele inwestycyjne, przy zachowaniu równowagi pieniężnej.

... to tylko krótki opis tematu


Jeżeli zainteresował Państwa ten lub inny temat - możemy przygotować
indywidualną propozycję planu (konspektu) wyłącznie dla Państwa
 

Dla Państwa wygody jesteśmy dostępni 7 dni w tygodniu.
Jeśli macie Państwo jakieś pytania lub wątpliwości, prosimy o kontakt z nami w sposób najbardziej dla Państwa odpowiedni.

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROPOZYCJĄ INNYCH TEMATÓW KLIKNIJ PONIŻEJ

MKPUBLIKACJE - Strona główna                                                                           
 Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych                                                                             MKPUBLIKACJE - Kontakt
STRONA GŁÓWNA                                              PRZYKŁADOWE TEMATY                                                            FORMULARZ KONTAKTOWY


https://www.mkpublikacje.pl                                    mk@mkpublikacje.pl                                                Tel.: +48 664 600 900