Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych

Piszemy wzory na prace magisterskie, prace dyplomowe, prace licencjackie, prace inżynierskie,
prace zaliczeniowe, referaty, opracowania, analizy, publikacje

 

 

PRZYKŁADOWY TEMAT, Z ZAKRESU KTÓREGO MOŻEMY NAPISAĆ MATERIAŁ:
 


Analiza programu kampanii reklamowej na przykładzie firmy


Współczesne przedsiębiorstwa działające w coraz bardziej niestabilnym otoczeniu, w procesie konkurowania ze sobą wykorzystują najczęściej marketingowe instrumenty oddziaływania na rynek. Popularny w teorii marketingu, tzw. marketing mix tworzy pięć elementów składowych: produkt, cena, promocja, dystrybucja oraz personel. Elementem służącym do komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem jest promocja i reklama. Reklama to (oprócz sprzedawcy) najstarszy instrument promocji – angielscy historycy utrzymują, iż pierwsza reklama z prawdziwego zdarzenia zachęcała do kupna herbaty i została zamieszczona na łamach londyńskiego pisma „Mercurius Politicus” już w 1658 roku. Reklama jest wszechobecna tam, gdzie rynek konsumenta, a nie producenta, gdzie konkuruje się o ograniczone środki nabywców, dając im możliwość wyboru produktów. W PRL-u nie było więc systematycznego lansowania produktów szybko zbywalnych, ale jakieś pojedyncze reklamy się trafiały. W telewizji w latach 60-tych nakłaniano do zakupów w domach towarowych PDT, w pierwszej połowie lat 70-tych reklamowano w tym medium motocykle Java i płyny Ludwik. Obecnie polski rynek reklamy kryje w sobie jeszcze bardzo wiele możliwości. Polscy obywatele przywiązują coraz większą uwagę do reklamy. Z kolei politycy uważają ją za narzędzie doraźnych manipulacji nastrojami wyborców. Chętnie demonstrują swą skuteczność, forsując kolejne ograniczenia jej wolności. Nie sposób jednak zaprzeczyć, że dobra reklama przyspiesza rozwój gospodarczy i jest potężnym narzędziem zdobywania przewagi konkurencyjnej. W warunkach gospodarki rynkowej zdobywanie przewagi konkurencyjnej wydaje się być najtrudniejsze do osiągnięcia. Dlatego też współczesne przedsiębiorstwa sięgają po coraz to nowsze narzędzia i techniki do jej zdobywania – wśród których reklama zajmuje zdecydowanie wysokie miejsce w hierarchii. Nowoczesna reklama jest w dużej mierze wynalazkiem ostatnich kilkudziesięciu lat, jednak przekaz informacji był częścią handlu niemal tak długo, jak długo ludzie wymieniali się między sobą towarami. Pojawienie się nowych technologii i badań w coraz większym stopniu komplikowało proces reklamy na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci. Jednakże zadania reklamy nie uległy zmianie od czasów glinianych tabliczek z Babilonu czy szyldów na tawernach w średniowiecznej Anglii. Można zaryzykować stwierdzenie, iż żadnemu z elementów promocji nie poświęca się tyle miejsca w literaturze, czasopismach i zeszytach naukowych, ile reklamie. Z uwagi na to, że reklama najbardziej oddziałuje na podświadomość człowieka – nauka o niej rozwija się i tworzy charakterystyczne dla siebie podziały. Najprościej reklamę można określić jako jeden z instrumentów marketingu wchodzących w skład grupy instrumentów aktywizacji sprzedaży. Zakres i treść działalności reklamowej zależą od rodzaju i zakresu stosowania innych instrumentów, a równocześnie wpływają na proces ich kształtowania. Reklama spełnia określone cele. Cele reklamy – są to cele, których wypełnieniu służy komunikacja, nakreślone tak, aby zapewnić wykonanie określonych zadań w ramach całościowego programu marketingowego. Funkcje reklamy można rozpatrywać w dwóch aspektach. Podstawowe znaczenie ma aspekt informacyjny reklamy. Za pomocą reklamy informuje się konsumentów o produktach wprowadzanych na rynek, znajdujących się już na rynku, warunkach sprzedaży itp. drugim aspektem funkcji reklamy jest jej aspekt zachęcający i nakłaniający do określonego działania produktu. Reklama jest więc działalnością informacyjną, która zachęca i nakłania do określonego postępowania na rynku. Funkcje zachęcania i nakłaniania są związane z funkcją informacyjną reklamy. Celem nadrzędnym wszelkich działań reklamowych jest wzrost poziomu sprzedaży produktów usług. Jednak w zależności od stopnia świadomości istnienia produktu i jego pozycji na rynku stosowane są różne techniki komunikacji z klientem. Wybór celu reklamy winien opierać się na całościowej analizie bieżącej sytuacji rynkowej dotyczącej obszaru, w którym się poruszamy. Na przykład, jeśli produkt jest w fazie dojrzałości i przedsiębiorstwo jest liderem rynkowym oraz jeżeli popularność marki wśród konsumentów jest mała, to właściwym celem byłoby spowodowanie wzrostu korzystania z danej marki. Z drugiej strony, jeżeli produkt jest nowy, a przedsiębiorstwo nie jest liderem na rynku, lecz jego marka posiada przewagę wobec produktu lidera, wówczas właściwym celem jest przekonanie konsumentów o wyższości danej marki.

... to tylko krótki opis tematu


Jeżeli zainteresował Państwa ten lub inny temat - możemy przygotować
indywidualną propozycję planu (konspektu) wyłącznie dla Państwa
 

Dla Państwa wygody jesteśmy dostępni 7 dni w tygodniu.
Jeśli macie Państwo jakieś pytania lub wątpliwości, prosimy o kontakt z nami w sposób najbardziej dla Państwa odpowiedni.

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROPOZYCJĄ INNYCH TEMATÓW KLIKNIJ PONIŻEJ

MKPUBLIKACJE - Strona główna                                                                           
 Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych                                                                             MKPUBLIKACJE - Kontakt
STRONA GŁÓWNA                                              PRZYKŁADOWE TEMATY                                                            FORMULARZ KONTAKTOWY


https://www.mkpublikacje.pl                                    mk@mkpublikacje.pl                                                Tel.: +48 664 600 900